Nieruchomości

26 września 2020 r.

Samowola budowlana jest zjawiskiem niepożądanym, ponieważ wiąże się z niedopełnieniem przez inwestora obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego.

Nowe prawo budowlane a samowola budowlana [ZMIANY]26 września 2020 r.

Od 19 września 2020 r. obowiązują istotne zmiany w postępowaniu dotyczącym samowoli budowlanych prowadzonym przez organ nadzoru budowlanego a uregulowanym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), które doprowadziły do ujednolicenia procedur. Wprowadzono także uproszczone postępowanie legalizacyjne dotyczące samowoli budowlanej dokonanej co najmniej 20 lat temu licząc od zakończenia budowy.

22 września 2020 r.

W nowelizacji rozstrzygnięto wprost, że niedopuszczalne będzie uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w postępowaniach w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem prawa budowlanego.

Luki w nowym prawie budowlanym [ANALIZA]22 września 2020 r.

Obszerna nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, która weszła w życie 19 września 2020 r., wprowadza istotne zmiany m.in. w zakresie procedury uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, zasad sporządzania projektu budowlanego, stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę i samowoli budowlanych.

21 września 2020 r.

Dziś uprawniony może odzyskać nieruchomość w naturze lub w niektórych przypadkach otrzymać odszkodowanie. Po wejściu w życie nowych przepisów zasadą stanie się możliwość ubiegania się o odszkodowania.

Nieruchomości z lokatorami nie będą zwracane21 września 2020 r.

Radykalne zmniejszenie liczby wydawanych budynków „w naturze” na rzecz większej liczby wypłacanych odszkodowań. To główny cel nowelizacji ustaw o komisji weryfikacyjnej i gospodarce nieruchomościami, którą zajmował się w piątek Sejm. Posłowie rozpatrywali poprawki Senatu.

18 września 2020 r.

Do tej pory regulacje były porozrzucane w różnych artykułach. Dzięki porządkom inwestorom łatwiej teraz jest ustalić, jakie wymogi dotyczą ich konkretnej inwestycji

Zmiany w prawie budowlanym. Co można budować bez formalności, a gdzie wymagane jest zgłoszenie [WYKAZ ZMIAN]18 września 2020 r.

W ramach nowelizacji prawa budowlanego przeredagowano brzmienie przepisów i w jednym miejscu zebrano wszystkie przypadki, kiedy można prowadzić inwestycje bez pozwolenia na budowę – na podstawie zgłoszenia oraz bez niego (w art. 29). Do tej pory regulacje były porozrzucane w różnych artykułach. Dzięki porządkom inwestorom łatwiej teraz jest ustalić, jakie wymogi dotyczą ich konkretnej inwestycji. Przy okazji poszerzono katalog rodzajów inwestycji i wprowadzono pewne modyfikacje. Przybliżamy zatem listy inwestycji, wskazując przy tym, jakich zmian dokonano, zaznaczając je łososiowym kolorem tła.

18 września 2020 r.

Rewolucja w prawie budowlanym

Rewolucja w prawie budowlanym. Co nowego od 19 września 202018 września 2020 r.

19 września wchodzi w życie obszerna, bez wątpienia największa od wielu lat, nowelizacja ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, (t.j.Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333. Zamiarem ustawodawcy było uproszczenie, a tym samym również ułatwienie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, a ponadto zapewnienie większej stabilności prawa i rozstrzygnięć organów administracji.

16 września 2020 r.

urzędnik urząd wnioski dokumenty

Zmiany w prawie budowlanym16 września 2020 r.

Kiedy wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego?  Już 19 września 2020 roku! Zmiany, według zapewnień rządu, mają uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany, który dziś jest bardzo długi i skomplikowany. Co się zmienia?

Polecane

Galerie

Polecane