Nieruchomości

17 lutego 2020 r.

Nowe regulacje przewidują dodanie szefów Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej (jest nim komendant główny policji) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do listy podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zgodę MS na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w ich centralnej bazie danych.

KRUS i Policja z łatwiejszym dostępem do ksiąg wieczystych17 lutego 2020 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007). Nowe regulacje przewidują dodanie szefów Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej (jest nim komendant główny policji) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do listy podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zgodę MS na wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w ich centralnej bazie danych.

17 lutego 2020 r.

Wzbudzającą najwięcej kontrowersji zmianą jest podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

Zmiany w prawie budowlanym czekają na podpis prezydenta17 lutego 2020 r.

W czwartek Sejm zatwierdził nowelizację prawa budowlanego, odrzucając większość poprawek proponowanych przez Senat. Te zaakceptowane miały głównie charakter redakcyjny (np. w jednym przepisie zmieniono słowo „otrzymania” na „doręczenia”). Oznacza to, że ustawa w większości zachowała kształt proponowany przez Sejm.

9 lutego 2020 r.

Pierwotnie bowiem budynek pełnił funkcję budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a obecnie stał się budynkiem zamieszkania zbiorowego. Nie wzięto przy tym uwagę wielu aspektów m.in. zmiany wielkości obciążeń w budynku w postaci zintensyfikowania jego użytkowania, wyznaczenia alternatywnej drogi ewakuacyjnej itp.

NSA: To już nie jest dom jednorodzinny. Znaczna liczba osób niespokrewnionych zmienia sposób użytkowania budynku9 lutego 2020 r.

Jeśli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przebywa okresowo znaczna liczba osób niespokrewnionych z właścicielem mamy do czynienia z budynkiem zamieszkania zbiorowego. To z kolei wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania w kierunku poprawy bezpieczeństwa i zmiany sposobu użytkowania.

6 lutego 2020 r.

Pieniądze wypłacone przez uczestnika PPK z jego rachunku na cele mieszkaniowe musi on zwrócić instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek w kwocie nominalnej, a więc tylko tyle, ile faktycznie wypłacił

„Pożyczka” z PPK na zakup mieszkania bez oprocentowania6 lutego 2020 r.

Przygotowujemy się do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w naszej firmie. W trakcie szkoleń dla pracowników często pojawia się pytanie o możliwość skorzystania ze środków zgromadzonych w PPK przy zakupie mieszkania i czy wypłacone na ten cel pieniądze trzeba zwrócić w kwocie nominalnej czy wyższej. Innymi słowy, czy ta pożyczka jest oprocentowana?

Polecane

Galerie

Polecane