Nieruchomości

13 stycznia 2019 r.

Gmina ma podstawy, aby domagać się także kary umownej

Nie można potrącić wierzytelności z tytułu dzierżawy z roszczeniem o zwrot nakładów 13 stycznia 2019 r.

Zalegam gminie z tytułu czynszu ok. 20 tys. zł za pół roku dzierżawy. Gmina wytoczyła mi sprawę sądową i naliczyła karę umowną za opóźniony zwrot nieruchomości. Tyle że ja też mam wierzytelność wobec gminy – na ok. 100 tys. z tytułu nakładów na innej dzierżawionej nieruchomości, co jednak gmina kwestionuje. Czy mogę skompensować te rozliczenia?

9 stycznia 2019 r.

Zadania gminy MW

„Mieszkanie na start” wspomoże niektórych najemców9 stycznia 2019 r.

Od tego dnia zaczął obowiązywać rządowy program dopłat do czynszu „Mieszkanie na start”. Jego beneficjentami mają być najemcy mieszkań nowo powstałych lub starych, ale poddanych rewitalizacji. Program zakłada współpracę gmin z inwestorami. To, czy najemcy faktycznie uzyskają pomoc, zależeć będzie od gmin, które muszą w tym celu wypełnić wiele obowiązków wynikających przede wszystkim z ustawy z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540).

7 stycznia 2019 r.

Przez lata podatnicy przegrywali spory w sądach administracyjnych i musieli płacić 19-proc. PIT od dochodu ze sprzedaży starych nieruchomości (zbywanych przed upływem pięciu lat od nabycia), gdy deweloper spóźniał się z oddaniem inwestycji.

Najważniejsze wyroki w 2018 roku: Obrót nieruchomościami a podatki7 stycznia 2019 r.

Liczba sporów sądowych z roku na rok nie spada, a rośnie. Potwierdzają to wstępne statystyki za 2018 r. Dla podatników liczy się jednak pewność prawa, a gwarantuje je m.in. orzecznictwo sądów. Oczywiście nie zawsze jest ono jednolite. W naszym podsumowaniu zwracamy więc uwagę na wyroki, które są wskazówką dla podatników co do tego, jak należy opodatkować różnego rodzaju zdarzenia, czynności, transakcje itd., a także te, które mogą zmienić dotychczasowe podejście sądów. Kładziemy więc nacisk na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyroki siedmiu sędziów, a także standardowe wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Polecane

Galerie

Polecane