Małe i średnie przedsiębiorstwa

9 lipca 2019 r.

Istnieją podstawy do przypisania odpowiedzialności przedsiębiorcy za zaspokajanie roszczeń finansowych tylko jednego z wierzycieli

Za spłacanie tylko jednego wierzyciela grozi odpowiedzialność9 lipca 2019 r.

Prowadziłem do końca maja 2019 r. firmę przewozową. Miałem problemy finansowe, ale starałem się spłacić największego wierzyciela (bank) ze sprzedanego majątku, w tym działek i pojazdów. Jednak wytoczono mi sprawę karną o rzekome działanie na niekorzyść dwóch pozostałych wierzycieli. Czy jest możliwe, żebym został skazany, skoro istnieje swoboda umów? Czy ma znaczenie, że jeden z wierzycieli uzyskał przeciwko mnie wyrok sądowy nakazujący zapłatę należnej mu kwoty?

9 lipca 2019 r.

Kontrole instalacji przeprowadzać powinny osoby mające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności

Za brak kontroli instalacji gazowej w firmie można trafić przed sąd9 lipca 2019 r.

Prowadzę firmę usługową w budynku, którego jestem właścicielem. Po kontroli przeprowadzonej przez miejską straż pożarną skierowano przeciwko mnie do sądu wniosek o ukaranie. Chodzi o rzekome zaniechania w kontroli instalacji gazowej, elektrycznej i kominowej. Mój pracownik gospodarczy robi to jednak regularnie. Czy naruszyłem prawo?

10 czerwca 2019 r.

Perspektywy rozwoju branży meblarskiej na Warmii i Mazurach10 czerwca 2019 r.

Polska jest szóstym producentem i czwartym eksporterem mebli na świecie. Ponad 10 procent eksportu krajowego pochodzi z warmińsko – mazurskich przedsiębiorstw. Przedstawiciele branży drzewnej i meblarskiej spotkają się w Olsztynie, żeby wymienić się doświadczeniami i porozmawiać o perspektywach rozwoju.

11 kwietnia 2019 r.

Marek Niedużak wiceminister przedsiębiorczości i rozwoju

MSP: Ustawa antyzatorowa ma pomóc w walce z opóźnieniami w płatnościach [WIDEO]11 kwietnia 2019 r.

- 90 proc. przedsiębiorców MSP skarży się na opóźnienia w płatnościach; niemal połowa deklaruje w ankietach, że nierzadko ich partnerzy biznesowi wymuszają odległe terminy płatności, a przecież koszty związane z płaceniem po terminie najbardziej obciążają właśnie ten mały biznes, który miewa trudności z płynnością finansową - mówi Marek Niedużak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii w rozmowie z Klarą Klinger z DGP.

27 marca 2019 r.

Od lewej siedzą: Adam Kołpacki – Koordynator staży zawodowych / Instruktor nauki zawodu, Szynaka Meble; Lidia Nowacka – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie; dr hab. Jerzy Przyborowski – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie; Bronisław Reddig – Szef Relacji Społecznych firmy Michelin Polska

Kompetencje na zamówienie, czyli panaceum na bezrobotnych absolwentów27 marca 2019 r.

Współczesny rynek pracy stawia przed pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi nowe wyzwania. Mamy obecnie do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, który inspiruje tworzenie nowych rozwiązań i systemów edukacyjnych szytych na miarę potrzeb zarówno firm poszukujących wykwalifikowanych pracowników, jak i absolwentów wchodzących na rynek pracy.

1 lutego 2019 r.

Beton z wyburzanych konstrukcji zasługuje na drugie życie.

Odzyskujemy papier z makulatury i szkło z butelek. A dlaczego nie kruszywo i cement ze starego betonu?1 lutego 2019 r.

Trwa szósta edycja konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”, do którego zaprosiliśmy polskie uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN. Do 17 maja w Magazynie DGP będziemy opisywać wynalazki nominowane przez naszą redakcję do nagrody głównej, wybrane spośród 54 prac nadesłanych przez uczelnie oraz instytuty.

22 stycznia 2019 r.

W pierwszym odcinku komentarza omawiamy regulacje dotyczące charakteru zarządu sukcesyjnego, sposobu jego ustanowienia oraz zarządu przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]22 stycznia 2019 r.

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo oczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Galerie

Polecane