Małe i średnie przedsiębiorstwa

8 września 2020 r.

Należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz odsetki od nich są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publicznoprawnym.

Poradnia dla korzystających z unijnych funduszy8 września 2020 r.

Czy każda nieprawidłowość przy wydatkowaniu unijnych pieniędzy oznacza konieczność zwrotu pomocy Który sąd rozstrzyga spór o zapisy w umowie Kiedy zaktualizowany kod PKD zostanie uwzględniony Kto interpretuje regulamin konkursu W jakiej sytuacji instytucja finansująca może umorzyć odsetki od środków zwracanych z powodu opóźnienia realizacji inwestycji

19 maja 2020 r.

100 mld zł to łączna przewidziana kwota wsparcia z PFR

Co zrobić, gdy PFR odmówi przyznania subwencji19 maja 2020 r.

Przedsiębiorcy skarżą się, że część wniosków od przyznanie dotacji z Polskiego Funduszu Rozwoju jest odrzucana. Często przyczyną są błędy we wniosku albo w automatycznym systemie weryfikacji uruchomionych przez PFR. Bywa też, że beneficjenci dostają mniejszą pomoc, niż wnioskowali. Stają wówczas przed dylematem: jakie podjąć kroki? Odpowiadamy na pytania czytelników i wskazujemy, kiedy należy wnieść nowy wniosek, a kiedy przysługuje odwołanie. Składanie tych ostatnich możliwe jest dopiero od 18 maja.

7 kwietnia 2020 r.

Skąd finansowanie nowego rozwiązania? Na razie nikt nie chce rozmawiać o szczegółach

Tarcza antykryzysowa: Rząd chce dać firmom powszechną płynność7 kwietnia 2020 r.

Tarcza antykryzysowa od razu po wejściu w życie jest nowelizowana i uzupełniana o kolejne przepisy. Na tym jednak nie koniec działań antykryzysowych. Z ustaleń DGP wynika, że trwają prace nad kolejnym rozwiązaniem – dostarczeniem powszechnej płynności firmom niezależnie od skali prowadzonego biznesu.

4 kwietnia 2020 r.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie powoduje utraty uprawnień do skorzystania z preferencyjnych składek na ZUS

Jak zawiesić małą firmę na czas epidemii [PORADNIK] 4 kwietnia 2020 r.

Niewielkie podmioty, które z dnia na dzień utraciły klientów, a nie zatrudniają pracowników, mają możliwość skorzystania z wakacji od niektórych zobowiązań. W dogodnym momencie, gdy sytuacja na rynku się poprawi, mogą działalność gospodarczą wznowić

Galerie

Polecane