Zdrowie

10 sierpnia 2020 r.

Nowela rozszerza też krąg podmiotów, dla których pozytywna opinia o celowości inwestycji (OCI) będzie warunkiem jej dofinansowania ze środków publicznych oraz uzyskania kontraktu z NFZ

Rząd zaakceptował zmiany w IOWISZ-u10 sierpnia 2020 r.

Inwestycje nieprzekraczające 2 mln zł nie będą musiały uzyskać opinii o celowości inwestycji (OCI). Tym samym opiniowaniu nie będą podlegać np. zakupy drobnego sprzętu diagnostycznego. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przyjęty w piątek przez Radę Ministrów.

4 sierpnia 2020 r.

Jej projekt jest obecnie w konsultacjach. Ma ona zastąpić dotychczasową ustawę o diagnostyce laboratoryjnej i przewiduje szereg zmian, które mają kompleksowo uregulować m.in. zawód diagnosty oraz działanie laboratoriów.

Pozytywne zmiany dla diagnostów4 sierpnia 2020 r.

Dofinansowanie specjalizacji ze środków publicznych, płatny urlop szkoleniowy, minimalne normy zatrudnienia w laboratoriach – to niektóre ze zmian wprowadzanych ustawą o medycynie laboratoryjnej.

4 sierpnia 2020 r.

Potrzeba wydłużenia realizacji programu wynika również z konieczności dalszego finansowania świadczenia „leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi”, którego koszty pokrywane są tylko z tych środków. Choć miało mieć to charakter tymczasowy i doraźny – do czasu oszacowania zapotrzebowania na tę procedurę i kosztów jej realizacji – to proces ujęcia jej w wykazie świadczeń gwarantowanych się przedłuża, stąd konieczne jest utrzymanie finansowania w ramach NPMT do końca 2021 r.

Więcej pieniędzy na transplantacje4 sierpnia 2020 r.

Wydłużenie o kolejny rok realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT) oraz zwiększenie poziomu jego finansowania w 2021 r. z 55 mln zł do 65 mln zł – to główny cel nowelizacji uchwały w tym zakresie.

Polecane