Zdrowie

13 lutego 2020 r.

Podczas zeszłorocznych prac nad projektem w tej sprawie eksperci pozytywnie wypowiadali się na temat wprowadzenia dolnych i górnych pułapów inwestycji podlegających ocenie. Wskazywali, że zwłaszcza ta pierwsza zmiana zapewni zarządzającym lecznicami większą autonomię.

Inwestycje w zdrowiu na nowych zasadach13 lutego 2020 r.

Projekty o niższej wartości bez oceny ich celowości, za to wzmocniona ocena tych bardziej wartościowych – to jedna ze zmian, którą ma wprowadzić przygotowywana przez resort zdrowia nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.

13 lutego 2020 r.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wskazuje, że dofinasowanie przeznaczone jest m.in. na zabezpieczenie e–dokumentacji.

Kolejne dotacje dla lekarzy rodzinnych na informatyzację13 lutego 2020 r.

Wydatki związane w wprowadzeniem dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz zabezpieczeniem zawartych w niej danych będą mogły być dofinasowane przez NFZ. Do konsultacji trafił projekt zarządzenia przewidujący dotacje dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

11 lutego 2020 r.

Placówki opieki środowiskowej mają być podstawą zreformowanego systemu psychiatrii dziecięcej, czyli tzw. pierwszym poziomem referencyjnym. Na drugim poziomie będą centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a na trzecim, najwyższym – szpitale.

Dodatkowe miliony na psychiatrię dziecięcą11 lutego 2020 r.

242 mln zł z funduszu zapasowego zasili budżet NFZ – środki te będą przeznaczone na tworzenie ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Wczoraj prezes NFZ Adam Niedzielski podpisał zmianę planu finansowego funduszu.

Polecane