Zdrowie

30 września 2020 r.

Arch. Centr. im. Adama Smitha foto: Mirosław Stelmach

Andrzej Sadowski prezydent Centrum im. Adama Smitha

Podatki jak medycyna powinny być oparte na wiedzy30 września 2020 r.

W 2020 roku dla zachowania zdrowia i życia obywateli większość rządów zdecydowała się na bezprecedensowe zatrzymanie aktywności gospodarczej. Zdrowie oraz wiedza medyczna stały się wiodącymi tematami. Tak w publicznej wymianie zdań, jak i przy wyrażaniu własnych opinii, zaczęliśmy jak nigdy przedtem posługiwać się ustaleniami nauki. Niekiedy były one jednak traktowane tak, jak latarnia przez pijanego, czyli nie do oświetlania, a tylko do podparcia. Niemniej jednak, w większym niż dotychczas stopniu polityka zaczyna być dzisiaj oparta o wiedzę, tak jak od dawna ma to miejsce w gospodarce.

30 września 2020 r.

Jak wykazali tureccy eksperci z University of Mersin oraz Mersin City Education and Research Hospital, gdy poziom testosteronu u chorych na COVID-19 mężczyzn spada, znacznie wzrasta prawdopodobieństwo, że trafią na oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM).

COVID-19 może obniżać poziom testosteronu30 września 2020 r.

Niższy od normy poziom testosteronu u ponad połowy mężczyzn hospitalizowanych z powodu COVID-19 może przynajmniej częściowo wyjaśniać ich gorsze w porównaniu z kobietami rokowanie – informuje pismo “The Aging Male”.

26 września 2020 r.

Kilka dni po wejściu strategii w życie lekarze zakaźnicy alarmują, że system przestaje być wydolny, oddziały są przepełnione, izolatki w poziomie I to fikcja, zaczyna brakować leków, a testy antygenowe kupione na początku pandemii za 120 mln zł nie dają wiarygodnych wyników, stwarzają zagrożenie epidemiologiczne, a ich niewłaściwa interpretacja może zagrażać życiu pacjentów.

Nowa strategia walki z koronawirusem nie działa? Flisiak: Szpitale na granicy wytrzymałości, za dwa tygodnie zabraknie leków26 września 2020 r.

Na początku września Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową strategię w walce z koronawirusem. Główny ciężar walki miał zostać przesunięty na lekarzy POZ – mieli badać pacjentów, u których nie wystąpiła poprawa, zlecać badania na SARS-CoV-2 oraz odciążyć sanepidy w kierowaniu pacjentów na izolację i zwalnianiu ich z niej. Jednak ostatecznie znaczną cześć obowiązków POZ i sanepidów przerzucono na barki specjalistów chorób zakaźnych, z którymi nic nie konsultowano.

24 września 2020 r.

Luksemburscy sędziowie zauważyli też, że węgierskie przepisy generalnie wykluczają zwrot kosztów opieki zdrowotnej udzielonej ubezpieczonemu w innym państwie członkowskim bez uprzedniej zgody, również w przypadku rzeczywistego niebezpieczeństwa nieodwracalnego pogorszenia się stanu zdrowia tego ubezpieczonego.

Pilne świadczenie zdrowotne na koszt państwa członkowskiego24 września 2020 r.

Państwo członkowskie musi pokryć koszt pilnego zabiegu przeprowadzonego w innym państwie członkowskim przez ubezpieczonego, choćby obywatel nie uzyskał zgody na zrekompensowanie wydatków. Odmowa wypłaty jest bowiem niezgodna z zasadą swobodnego świadczenia usług i dyrektywą w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej. Uznał tak Trybunał Sprawiedliwości UE.

23 września 2020 r.

Sukcesem Kopenhagi interesują się szczególnie niemieccy eksperci, którzy są pod wrażeniem reform przeprowadzonych w tym skandynawskim kraju po 2000 r. Dobrze zorganizowany system nieźle zadziałał także w konkteście epidemii COVID-19.

Jeśli chorować, to tylko w Danii [OPINIA]23 września 2020 r.

W większości krajów europejskich obywatele nie są zadowoleni z działania systemu ochrony zdrowia, a Polska nie jest tu bynajmniej wyjątkiem. Pod tym względem wyróżnia się Dania, gdzie aż 89 proc. obywateli deklaruje zaufanie do opieki zdrowotnej.

Polecane