Zdrowie

5 listopada 2019 r.

Obecnie na dyżurach pracować może zatem tylko część ratowników – tych zatrudnionych w szpitalach i z wyższym wyksztalceniem.

Opt-outy w pogotowiu niełatwe do wprowadzenia5 listopada 2019 r.

W październikowym porozumieniu z ratownikami resort zdrowia zobowiązał się, że najpóźniej do końca przyszłego roku wprowadzi dla nich możliwość pracy na dyżurach i klauzulę opt-out. Okazuje się jednak, że nie jest to proste i wymaga zmian ustawowych. Nie wiadomo jednak jeszcze do końca jakich.

31 października 2019 r.

Po przekroczeniu limitu 33 dni (14 dni) choroby, a więc począwszy od 34. (15.) dnia nieobecności w pracy z tego powodu, pracownik nabywa prawo do zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Podatkowo nie jest to jednak przychód ze stosunku pracy, lecz z osobnej „szuflady”, którą są tzw. inne źródła

Jak rozliczyć składkę zdrowotną i zaliczkę PIT przy dochodach z różnych źródeł31 października 2019 r.

Pracownik chorował przez cały październik. Za część miesiąca przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe w wysokości 859,60 zł, a za pozostałą część już zasiłek chorobowy płatny przez pracodawcę w kwocie 1539,40 zł. Pracodawca opłaca za niego także pakiet medyczny w wysokości 65 zł miesięcznie, z czego 5 zł pracownik ma potrącane za zgodą z wynagrodzenia, a 60 zł ponosi pracodawca. Wartość świadczenia w tej wysokości jest zwolniona ze składek na ZUS, ale podlega opodatkowaniu. Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzysku i ulgi miesięcznej w podatku. Jak rozliczyć przychód za październik, szczególnie z uwzględnieniem zasad dotyczących składki zdrowotnej?

30 października 2019 r.

Pisaliśmy już w marcu 2019 r., że mafia lekowa wystraszyła się skarbówki (DGP z 4 marca 2019 r.). Organy KAS zapowiedziały w połowie roku, że przeprowadzą szereg kontroli w hurtowniach farmaceutycznych

RPO radzi, jak skutecznie walczyć z mafią lekową30 października 2019 r.

Jedną z przyczyn braku leków jest ich nielegalny wywóz z Polski przez nieuczciwych przedsiębiorców. Obchodzą oni prawo, by z aptek leki trafiały do hurtowni je eksportujących. Aby skutecznie walczyć z tym procederem, należy wprowadzić kompleksowy monitoring obrotu deficytowymi produktami leczniczymi, wysokie ceny urzędowe leków na eksport i lepszą współpracę odpowiedzialnych służb. Wskazuje tak rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

30 października 2019 r.

masaż, fizjoterapia

Zmiany dla fizjoterapeutów od 1 listopada 201930 października 2019 r.

- Dla pacjentów jest ważne, czy gabinet, z którego usług chcą skorzystać, figuruje w odpowiednich rejestrach. Mają wówczas pewność, że trafią do fizjoterapeuty, a nie kogoś, kto się pod niego podszywa - mówi Paweł Adamkiewicz, wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Polecane