Ekologia

17 października 2019 r.

Czas uczynić opłacalnym przetwarzanie surowców wtórnych, na które dziś nie ma popytu. Do tego zasilić budżety gmin, które mierzą się ze wzrostem kosztów gospodarki komunalnej. Takie cele stawia sobie resort środowiska, który przygotowuje koncepcję wdrożenia w Polsce tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP).

Rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli jak uzdrowić recykling [DEBATA DGP]17 października 2019 r.

Czas uczynić opłacalnym przetwarzanie surowców wtórnych, na które dziś nie ma popytu. Do tego zasilić budżety gmin, które mierzą się ze wzrostem kosztów gospodarki komunalnej. Takie cele stawia sobie resort środowiska, który przygotowuje koncepcję wdrożenia w Polsce tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). W redakcji DGP rozmawialiśmy o tym, jak przekuć te śmiałe plany w rzeczywistość.

14 października 2019 r.

Obowiązują już nowe, bardziej restrykcyjne poziomy alarmowania i informowania o złej jakości powietrza – odpowiednio: 150 mikrogramów pyłu zawieszonego PM10 na metr sześcienny (wartość średniodobowa) i 100 mikrogramów na metr sześcienny.

Nowe smogowe alerty już działają14 października 2019 r.

Obowiązują już nowe, bardziej restrykcyjne poziomy alarmowania i informowania o złej jakości powietrza – odpowiednio: 150 mikrogramów pyłu zawieszonego PM10 na metr sześcienny (wartość średniodobowa) i 100 mikrogramów na metr sześcienny.

10 października 2019 r.

Czy politycy są eko?

Wybory 2019: Ekologia w programach partii [PODCAST]10 października 2019 r.

Podczas rozmowy z Iloną Jędrasik z Fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi sprawdzamy, czy polskich polityków interesują kwestie związane z ochroną środowiska. W jaki sposób? Analizujemy programy poszczególnych partii politycznych pod kątem rozwiązań dotyczących energetyki, walki ze smogiem czy powstawania nowych obszarów chronionych.

10 października 2019 r.

Orzeczenie to powinno być sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich krajów UE.

TSUE studzi nadzieje na odstrzał wilków. Od ochrony gatunków można odstąpić tylko w wyjątkowych przypadkach10 października 2019 r.

W dzisiejszym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE przypomniał Państwom Członkowskim o obowiązku przestrzegania rygorystycznych zasad ochrony kluczowych europejskich gatunków. Najważniejszy unijny sąd podkreślił, że odstępstwa od ochrony wilków i innych gatunków chronionych prawem unijnym dopuszczalne są jedynie w rzadkich, precyzyjnie określonych sytuacjach.

10 października 2019 r.

Extinction Rebellion Berlin

Grajewski: Pożytek ze zbuntowanej młodzieży10 października 2019 r.

Mieszkańcy Berlina dojeżdżający do pracy samochodem nie mają w tym tygodniu łatwego życia. Aktywiści ruchu Extinction Rebellion (XR) od poniedziałku blokują centralne skrzyżowania i mosty stolicy Niemiec. Tworzący ruch młodzi ludzie otwarcie przyznają, że destabilizując wielkomiejską codzienność, chcą wywrzeć presję na rządzących. Od niemieckich polityków domagają się m.in. osiągnięcia do 2025 r. neutralności emisyjnej, choć oficjalnie UE planuje wypełnić ten cel dopiero w 2050 r.

10 października 2019 r.

Kraków, smog

Smog na dobre wyszedł z niszy. Co o tym problemie mówią komitety wyborcze?10 października 2019 r.

Od 3 do 4 mln domów w Polsce wciąż ogrzewanych jest słabym jakościowo i zasiarczonym węglem, który wrzucamy do starych, wysokoemisyjnych kotłów. Do tego wiele ciepła tracimy przez fatalny stan budynków. To w pigułce jedna z głównych przyczyn stanu powietrza, który pozostawia wiele do życzenia. O tym jak walczyć ze smogiem dyskutowali uczestnicy debaty w redakcji DGP

9 października 2019 r.

As many as 71% of consumers declare their readiness to pay more for a given product if it is environmentally friendly, and 80% would even choose a product of an unknown brand if it was environmentally friendly

NPBP: These trends can only accelerate9 października 2019 r.

From COP21 and the “Accords de Paris” to the recent Katowice COP24, and during recent G7s, the Global warming agenda is now a top priority for the global community, as pressure from society is finally beginning to tell.

Galerie