Ekologia

30 listopada 2020 r.

Stołeczne rozstrzygnięcia mają znaczenie dla kilkudziesięciu gmin, które albo już stosują, albo właśnie się przygotowują do wdrożenia metody od wody

Opłata śmieciowa w Warszawie: Metoda od wody kluczowa dla wielu gmin30 listopada 2020 r.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w Warszawie oraz właściciele nieruchomości zamieszkanych i lokali w zabudowie mieszanej dostali dodatkowe cztery miesiące na przygotowania do wdrożenia nowej metody obliczana opłaty śmieciowej. Wysokość stawki ma być uzależniona od ilości zużytej wody i będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2021 r., a nie, jak pierwotnie zakładano, od 1 grudnia tego roku.

26 listopada 2020 r.

Zdaniem RIO, Rada Miasta powinna była jednoznacznie określić, co jest źródłem informacji o ilości zużytej wody w konkretnych sytuacjach. "Przykładowo, w jakiej sytuacji źródłem informacji o ilości zużytej wody jest faktura, a w jakiej - odczyt z wodomierza" - wskazano. Zdaniem RIO dotychczasowa regulacja była nieprecyzyjna i niejasna.

W Warszawie podwyżki opłat za wywóz śmieci od 1 kwietnia26 listopada 2020 r.

Od 1 kwietnia przyszłego roku mieszkańcy Warszawy zapłacą więcej za zagospodarowanie odpadów. W czwartek Rada Warszawy głosami KO przyjęła uchwałę w tej sprawie. Średnio, co miesiąc wywóz śmieci będzie kosztował jednego warszawiaka ok. 50 zł, np. czteroosobowa rodzina zapłaci - 200 zł.

26 listopada 2020 r.

Zgodnie z tzw. uchwałą śmieciową, od grudnia 2020 r. mieszkańcy stolicy mieliby płacić według ilości zużytej wody. Zmiana oznaczałaby podwyżki dla rodzin wielodzietnych. Przeciwko temu są m.in. radni opozycji i spółdzielnie mieszkaniowe. Uchwałę zaskarżyła prokuratura; częściowo zakwestionowała ją Regionalna Izba Obrachunkowa.

Olszewski ws. tzw. uchwały śmieciowej w Warszawie: RIO nie zakwestionowała wysokości stawek i metody naliczania opłat26 listopada 2020 r.

RIO nie zakwestionowała ani wysokości stawki opłaty za wywóz odpadów, ani metody, ani zasad, jeżeli chodzi o naliczanie opłaty - powiedział wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Dodał, że zgodnie z wolą RIO, mieszkaniec będzie mógł określić zużycie wody wyłącznie na podstawie wskazania wodomierza głównego.

26 listopada 2020 r.

Polska jest w Europie jednym z najuboższych w wodę krajów.

Eksperci alarmują: Polska wysycha26 listopada 2020 r.

Woda jest zasobem, o który będą toczyły się wojny - mówi wprost jeden z autorów Ekspertyzy „Woda w rolnictwie”. Ta pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza powstała z inicjatywy Koalicji Żywa Ziemia. Została opracowana we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla oraz Fundacją WWF Polska.

25 listopada 2020 r.

Mimo to pomiędzy światem polityki a ruchem klimatycznym panuje napięcie. Szmer rozczarowania wśród aktywistów wywołały doniesienia o nominacjach na kluczowe stanowiska w administracji Joego Bidena postaci znanych z korzystania z obrotowych drzwi między polityką a sektorem paliw kopalnych.

Tylko podatki mogą uratować klimat [OPINIA]25 listopada 2020 r.

Zielona odbudowa nabiera rozpędu. Kurs na neutralność klimatyczną obierają nawet stawiające wcześniej opór koncerny i gospodarki. W zeszłym tygodniu plany przekierowania gospodarki swojego kraju na tory sprzyjające klimatowi – pod hasłem „zielonej rewolucji przemysłowej” – przedstawił Boris Johnson. W perspektywie kilku miesięcy jest też szansa na ekologiczny zwrot Waszyngtonu.

25 listopada 2020 r.

80 proc. pojazdów to samochody o normie emisji spalin Euro 4 i poniżej

Za 10 lat obowiązkowe strefy czystego transportu25 listopada 2020 r.

Miasta już od początku przyszłego roku będą mogły skuteczniej zakazywać wjazdu właścicielom najbardziej trujących aut. Obowiązek wprowadzania stref czystego transportu (SCT) w każdej gminie powyżej 100 tys. mieszkańców wejdzie w życie 1 stycznia 2030 r. Tak zakłada Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które jest autorem projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

13 listopada 2020 r.

Nowy fundusz ma udzielać poręczeń na kredyty i pożyczki zaciągane na cele związane z inwestycjami proekologicznymi, np. wymianę pieców i instalacji, modernizację budynków, realizowanych w ramach programu „Czyste powietrze”.

Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji: Pomysł na przyspieszenie programu „Czyste powietrze”13 listopada 2020 r.

Dzięki gwarancjom Banku Gospodarstwa Krajowego w przyszłym roku w bankach komercyjnych i spółdzielczych w całej Polsce zostaną uruchomione specjalne kredyty na realizację proekologicznych inwestycji, np. wymianę pieca czy ocieplenie budynku. Osoby nieposiadające odpowiedniego zabezpieczenia łatwiej zdobędą pieniądze. Część kapitału zostanie spłacona z dotacji z NFOŚiGW.

5 listopada 2020 r.

Według NIK na przeszkodzie w rozwoju elektromobilności stanęły kwestie finansowe, w tym brak dofinansowania z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, a także alternatywnych form nabywania pojazdów elektrycznych.

Niepewna przyszłość elektromobilności w samorządach5 listopada 2020 r.

79 proc. miast na koniec ubiegłego roku nie miało we flocie urzędu żadnego samochodu elektrycznego. W dodatku samorządy, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią, skłaniają się do wstrzymania lub znacznego ograniczenia inwestycji w elektromobilność – wynika z analizy NIK przeprowadzonej w kwietniu i maju tego roku.

Galerie