Ekologia

14 marca 2020 r.

Decyzja wójta o karze wydaje się więc uzasadniona. Ogólne wskazanie na zły stan drzew i niezbędność działań zapobiegawczych nie potwierdzają bowiem stanu wyższej konieczności, który pozwoliłby na uniknięcie kary pieniężnej.

Zły stan drzew to jeszcze nie podstawa do ich wycięcia14 marca 2020 r.

Prowadzę działalność gospodarczą na nieruchomości, na której rośnie kilka drzew. Po wycięciu dwóch z nich dostałem z urzędu gminy karę pieniężną 12 tys. zł. Uważam, że niesłusznie. Nie zgłaszałem wycięcia, bo według mnie był stan wyższej konieczności – usunęliśmy drzewa ze względu na ich zły stan, a przy okazji zyskaliśmy miejsca parkingowe. Czy można skutecznie zaskarżyć decyzję?

11 marca 2020 r.

Stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) powinna mieć, co do zasady, każda gmina. Ale bywa z tym różnie

Kwadratura PSZOK-u. Są kary za błędy, ale za brak punktu stacjonarnego już nie11 marca 2020 r.

Stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) powinna mieć, co do zasady, każda gmina. Ale bywa z tym różnie. Problemem są nie tylko wysokie koszty ich funkcjonowania, lecz także niechęć mieszkańców do sytuowania PSZOK-ów w sąsiedztwie ich domów. Dlatego duża grupa samorządów preferuje mobilne punkty zbiórki, a są i takie, które w ogóle PSZOK-ów nie mają. Bo choć obowiązek ich tworzenia jest, to kar za jego niewypełnienie nie ma.

10 marca 2020 r.

Przedsiębiorcy mogą wdrażać tego typu inicjatywy indywidualnie. Jednak ryzyko bycia pionierem w przedsięwzięciach co do zasady zwiększających koszty działalności, może powstrzymywać ich przed samodzielnym działaniem. Dodatkowo, co istotne, takie projekty mają większe pozytywne oddziaływanie, gdy są podejmowane na większą skalę, obejmując znaczną część rynku.

Kryzys klimatyczny: Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska a prawo konkurencji [ANALIZA]10 marca 2020 r.

Kryzys klimatyczny jest coraz wyraźniej dostrzegalny. Akceptację zyskuje także opinia, że prowadzenie działalności gospodarczej na dotychczasowych zasadach (ang. „business as usual”) nie jest skuteczną metodą jego zażegnania. Konieczne staje się zatem dążenie do zapewnienia zrównoważonego rozwoju, a w tym dążeniu niezbędna może okazać się szersza współpraca przedsiębiorców.

4 marca 2020 r.

Stronie samorządowej spółdzielcy postulowali wprowadzenie dwuskładnikowej stawki opłat za wywóz nieczystości. Jeden składnik miałby być zależny od powierzchni lokalu, zaś drugi - innego, wybranego parametru (np. liczby osób zamieszkujących w lokalu)

Opłaty za śmieci. Spółdzielnie mieszkaniowe proszą o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich4 marca 2020 r.

Wystosowaliśmy wniosek o wstawiennictwo do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z podwyższonymi odpadami za wywózkę śmieci - przekazał PAP Grzegorz Jakubiec prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej "Służew nad Dolinką". Przedstawiciele stołecznych spółdzielni mieszkaniowych spotkali się w ramach Stowarzyszenia Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości "Konfederacja Warszawska" ws. śmieci w Warszawie.

Galerie