Orzeczenia

1 marca 2019 r.

Konstrukcja przepisu wskazuje zatem na alternatywę w wyborze lokalizacji punktu (lub punktów) pomiaru – w zależności od charakterystyki i usytuowania źródeł tego hałasu i własności pochłaniających i odbijających terenu oraz jego zagospodarowania.

Czy jeden punkt pomiaru hałasu jest wystarczający?1 marca 2019 r.

Nasza spółka ma pawilon handlowy. Prezydent miasta wszczął postępowanie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Na podstawie pomiarów stwierdzono przekroczenie norm. Włodarz wydał więc decyzję, w której określa dopuszczalny poziom hałasu przenikającego na tereny chronione akustycznie, tj. tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane