Orzeczenia

15 sierpnia 2019 r.

Jak zauważyli sędziowie, język broszur był prowokacyjny i przesadzony, wpisywał się jednak w zwyczajowy ton lokalnej debaty politycznej, w szczególności w okresie przedwyborczym.

ETPC: W kampanii jest więcej swobody. Polityków można krytykować ostrzej niż osoby prywatne15 sierpnia 2019 r.

W wyroku z 25 lipca 2019 r. w sprawie Brzeziński p. Polsce (skarga nr 47542/07) ETPC przypomniał, że podczas kampanii wyborczej ramy swobody wypowiedzi są dużo szersze. W 2006 r., przed wyborami samorządowymi, skarżący wraz z kolegą A.B. wydali ulotkę. Twierdzili, że dotychczasowi włodarze zawarli porozumienie w celu czerpania korzyści z pełnionych przez nich funkcji oraz że jedyną metodą na zmianę sytuacji będzie wybranie nowych osób. Grupa zarządzająca została dodatkowo nazwana „układem wzajemnej adoracji i autoreklamy”.

12 sierpnia 2019 r.

Praca traktorzysty w rolnictwie w czasie obowiązywania rozporządzenia z 1956 r. ws. zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia (Dz.U. nr 39, poz. 176 z zm.) nie jest pracą w szczególnych warunkach

Traktorzyści bez wcześniejszej emerytury12 sierpnia 2019 r.

Praca traktorzysty w rolnictwie w czasie obowiązywania rozporządzenia z 1956 r. ws. zaliczania pracowników do kategorii zatrudnienia (Dz.U. nr 39, poz. 176 z zm.) nie jest pracą w szczególnych warunkach w rozumieniu w art. 184 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 32 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.).

12 sierpnia 2019 r.

Kto pływa pod banderą Malty, ale na statku zarządzanym przez firmę z Norwegii, ten ma prawo do preferencji, nawet jeśli nie zapłacił podatku. Co innego, gdy statek zacumowany jest u wybrzeży Nigerii – wynika z piątkowych wyroków NSA.

Ulga abolicyjna dzieli marynarzy12 sierpnia 2019 r.

Kto pływa pod banderą Malty, ale na statku zarządzanym przez firmę z Norwegii, ten ma prawo do preferencji, nawet jeśli nie zapłacił podatku. Co innego, gdy statek zacumowany jest u wybrzeży Nigerii – wynika z piątkowych wyroków NSA.

6 sierpnia 2019 r.

SN uznał, że nie nazwa umowy, a nawet wola stron przy jej zawieraniu, lecz warunki realizacji nawiązanego stosunku zatrudnienia decydują o jego charakterze. Dlatego uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

SN: Nie nazwa umowy i wola stron przy jej zawieraniu, lecz warunki realizacji nawiązanego stosunku zatrudnienia decydują o jego charakterze6 sierpnia 2019 r.

Kobieta prowadziła działalność i świadczyła usługi w zakresie gospodarki leśnej. Od 1 czerwca do 27 sierpnia 2015 r. zatrudniała pracownika na podstawie ustnej umowy. Do jego obowiązków należało m.in. cięcie drzew, gałęzi, składanie drewna. Ponieważ kobieta nie chciała sformalizować jego umowy, mężczyzna skierował sprawę do sądu. Domagał się stwierdzenia, że jest zatrudniony na etacie. Sąd przyznał mu rację, ale nie uwzględnił jego roszczenia w zakresie ustalenia, że był zatrudniony na stanowisku pilarza.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane