Orzeczenia

24 stycznia 2019 r.

Obciążona śniegiem i lodem hala Międzynarodowych Targów Katowickich runęła 13 lat temu podczas wystawy gołębi

Szansa na odszkodowania dla bliskich ofiar katastrofy MTK24 stycznia 2019 r.

Sąd II instancji oddalił apelację Prokuratorii Generalnej i utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesądził w ten sposób, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zawalenie się hali Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK). 28 stycznia 2006 r. Dla 84 uczestników pozwu zbiorowego otwiera to drogę do ubiegania się o odszkodowania za śmierć bliskich.

19 stycznia 2019 r.

Orzeczenie sądu wydane w tej sprawie stanowi ważny sygnał zarówno dla sprawców jak i ofiar hejtu internetowego

Tolerancja sądów dla hejtu internetowego dobiega końca19 stycznia 2019 r.

9 stycznia 2019 roku jeden z warszawskich sądów rejonowych skazał hejtera internetowego na karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności, połączoną z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Wyrok ten, choć nieprawomocny, jednoznacznie pokazuje, że tolerancja wymiaru sprawiedliwości dla hejterów internetowych się kończy.

9 stycznia 2019 r.

Europejskie prawo dopuszcza ustawę sprzyjającą frankowiczom

Dociskanie banków przez państwo zgodne z prawem UE. Frankowicze mogą liczyć na wsparcie9 stycznia 2019 r.

Krajowy ustawodawca ma dużą swobodę w przyjmowaniu przepisów zmieniających stosunek prawny łączący banki z kredytobiorcami. Ma też prawo przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu. W efekcie ustawa sprzyjająca frankowiczom jest dopuszczalna w świetle europejskiej konwencji praw człowieka oraz protokołu nr 1 do tejże konwencji.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane