Orzeczenia

23 maja 2020 r.

Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej stanowią kategorię spraw pilnych, w stosunku do której wyłączona została regulacja z art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID

Obywatel ma prawo poznać system nagród, premii i awansów w urzędzie. A w czasie COVID-19 to sprawa pilna23 maja 2020 r.

Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej takie, jak dane o wysokości zarobków czy nagród osób zatrudnionych przez podmiot publiczny, stanowią kategorię spraw pilnych, w stosunku do których wyłączona została regulacja z art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID mówiąca o zawieszeniu terminów procesowych w pandemii – stwierdził WSA w Łodzi.

20 maja 2020 r.

SN nie tylko zmienił swój pogląd i do zmiany tej otwarcie się przyznał, ale i zaakcentował racje obu stron oraz konieczność ich wyważenia

Prawo zamiast ideologii, czyli o wyroku Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów [OPINIA]20 maja 2020 r.

Tematyką kredytów frankowych zajmujemy się naukowo od trzech lat, tj. od kiedy dostrzegliśmy powtarzane publicznie, niczym niezmącone tezy co do niezgodności tego rodzaju umów z prawem. Prawnicza intuicja kazała nam traktować je z dystansem. Problem nieustannie budzi zainteresowanie, więc za trafną uważamy naszą decyzję o zweryfikowaniu poprawności tych ocen z rzeczywistością sądową.

6 maja 2020 r.

WSA w Gdańsku wskazał, że przepisy dotyczące stron w postępowaniu zwyczajnym odnoszą się również do postępowań nadzwyczajnych, a więc do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

WSA: Nieważna decyzja może być orężem gminy6 maja 2020 r.

Gmina ma interes prawny w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeśli na podstawie decyzji wójta nabyła własność nieruchomości. Nawet jeśli decyzja ta została później uznana za nieważną – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

29 kwietnia 2020 r.

Sprawa dotyczyła ustanowionego w planie zagospodarowania przestrzennego zakazu prowadzenia działalności związanej z gospodarką odpadami na obszarze należącym do skarżącego. Wniósł on uwagi do projektu dokumentu, które zostały odrzucone, a plan zgodnie z procedurą – uchwalony.

Źle uzasadnionym planem przedsiębiorcy nie wykurzysz29 kwietnia 2020 r.

Jeśli plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje wykonywania określonej działalności gospodarczej na własnej nieruchomości, a z dokumentacji lub uzasadnienia nie wynika, dlaczego wprowadzono obostrzenie, uchwała w tym zakresie jest nieważna – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane