Orzeczenia

2 lipca 2020 r.

Uzasadniając wyrok, SN nie ograniczył się jednak tylko do wskazania, czym się kierował, podejmując takie, a nie inne rozstrzygnięcie

SN poucza prokuratora generalnego2 lipca 2020 r.

Jak pisaliśmy niedawno w DGP, wprowadzona do porządku prawnego w 2017 r. skarga nadzwyczajna nadal sprawia kłopoty sądom powszechnym, za pośrednictwem których jest wnoszona do Sądu Najwyższego. Teraz okazuje się, że nie bardzo sobie z nią radzi również prokurator generalny. Braki w skardze wytknęła ostatnio PG Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

27 czerwca 2020 r.

W wyroku z 11 czerwca 2020 r. ETPC zauważył, że wezwanie do bojkotu stanowiło wyrażenie protestu z podżeganiem do zróżnicowanego traktowania

Można wzywać do bojkotu konsumenckiego 27 czerwca 2020 r.

Na kanwie sprawy Baldassi p. Francji (skarga nr 15271/16) Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał się zmierzyć z pytaniem, czy akcje protestacyjne w postaci bojkotu konsumenckiego podlegają ochronie. Sprawa zbliżona jest do bojkotów, jakie miały miejsce w Polsce (np. piwa Ciechan czy też serwisu Allegro).

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane