Organ koncesyjny

Organ koncesyjny - organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji (definicja legalna zawarta w art.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej