zarządca nieruchomości obowiązki

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu zarządca nieruchomości obowiązki. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące zarządca nieruchomości obowiązki.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Autostrada bez ekranów. Chyba że samorząd za nie zapłaci

  Autostrada bez ekranów. Chyba że samorząd za nie zapłaci

  Trzeba zracjonalizować wydatki na bariery tłumiące hałas oraz zabezpieczenia środowiskowe. W niektórych inwestycjach mogą partycypować gminy i deweloperzy.

  czytaj więcej

 • Nieruchomości: Łatanie deregulacji

  Nieruchomości: Łatanie deregulacji

  Do ustawy ma powrócić definicja umowy pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami

  czytaj więcej

 • PIT a sprzedaż nieruchomości: Liczy się zbycie prawa, a nie fizyczne wydanie rzeczy

  PIT a sprzedaż nieruchomości: Liczy się zbycie prawa, a nie fizyczne wydanie rzeczy

  Przychód powstaje z chwilą podpisania aktu notarialnego. Nie ma znaczenia to, czy nabywca zapłaci cenę, a sprzedawca wyda nieruchomość – wynika z wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • Czyj podjazd wyremontuje samorząd?

  Czyj podjazd wyremontuje samorząd?

  Starostwo remontuje drogę i utwardza wjazdy na posesje. Jednak niektóre są szerokie, a do innych działek mostki są wąskie. Czy takie rozróżnienie jest zgodne z prawem – pyta pan Mirosław.

  czytaj więcej

 • Bezprawne ogrodzenia i brak przejścia nad jeziorem? NIK potwierdza samowolę, a władze bezradne

  Bezprawne ogrodzenia i brak przejścia nad jeziorem? NIK potwierdza samowolę, a władze bezradne

  PRAWO WODNE: Spacer brzegiem jeziora? Zapomnijmy. Półtorametrowa strefa niezagrodzona od brzegu, czyli tzw. prawo przejścia, to na ogół fikcja prawna. Kto ma grunt na brzegu, grodzi go do samej wody, a nawet w głąb akwenu, żeby nikt mu nie naruszał własności. Do zmiany podejścia nie może zmusić opornych ani wójt, ani zarząd gospodarki wodnej, ani nawet policja. Kary są śmieszne, a przypadków naruszeń jest coraz więcej. Sprawie przyjrzała się po raz kolejny Najwyższa Izba Kontroli. Potrzebna jest zmiana przepisów, bo kary są mało dolegliwe, a skuteczna pozostaje w praktyce tylko droga sądowa. To zaś trwa bardzo długo. Choć wynika to wprost z przepisów, spory budzi też samo ustalanie linii brzegowej, a ostatni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza, że w mniej zawiłych sprawach wątpliwości nie ma. Najważniejsza jest krawędź brzegu, potem linia porostu traw i wreszcie stan wody (patrz poniżej). Niewiele wskazuje na to, że coś się zmieni. Wprawdzie obecnie trwają prace nad nowym prawem wodnym (projekt jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji), a resort środowiska odpowiada, że analizuje raport, ale zapowiedzi zmiany przepisów w tej kwestii na razie jednak nie ma.

  czytaj więcej

 • Prezydent podpisał nowelę ustawy wspierającej rozwój sieci szerokopasmowych

  Prezydent podpisał nowelę ustawy wspierającej rozwój sieci szerokopasmowych

  Krótszy termin wydawania decyzji o lokalizacji w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, koordynację robót budowlanych i sieciowych przy inwestycjach publicznych przewiduje nowela ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

  czytaj więcej

 • Zdefiniują pośrednikom nieruchomości ich profesję

  Zdefiniują pośrednikom nieruchomości ich profesję

  Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca. Jego działalność polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: ● nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; ● nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; ● najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części; ● innych niż określone w pkt 1–3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

  czytaj więcej

 • Absurdalne problemy samorządów: Ile prawa, a ile zdrowego rozsądku

  Absurdalne problemy samorządów: Ile prawa, a ile zdrowego rozsądku

  PROBLEM: Jak głośno ma szumieć fontanna, o której godzinie może piać kogut i czy rozwieszania prania na zewnątrz należy zakazać? Także na takie pytania muszą czasem odpowiedzieć lokalne władze. Czy ewentualne kontrowersje wynikają z nadmiaru miejscowych regulacji, czy raczej z niezrozumienia prawa przez mieszkańców i nadużywania go do własnych, partykularnych celów? A może to straż miejska lub policja przesadzają, karząc w zbyt wielu sytuacjach? Gdzie są granice między prawem a absurdem? Eksperci twierdzą, że nie ma żadnego aktu dotyczącego racjonalnego tworzenia prawa. Zatem złotym środkiem może być tylko zdrowy rozsądek. Nie zawsze jednak go starcza, więc śmiesznych sytuacji nie brakuje.

  czytaj więcej

 • Mieszkaniec lokalu socjalnego nie może żądać remontu

  Mieszkaniec lokalu socjalnego nie może żądać remontu

  Osoba uprawniona do wspólnego korzystania z pomieszczeń należących do gminy wraz z jego najemcą nie wywalczy w sądzie poprawy warunków bytowych. Nie jest stroną umowy – przypomniał sąd w Słupsku.

  czytaj więcej

 • MS: Komornik zwróci część opłaty wierzycielowi, jeśli dłużnik ułatwi egzekucję

  MS: Komornik zwróci część opłaty wierzycielowi, jeśli dłużnik ułatwi egzekucję

  Gdy dłużnik dobrowolnie opuści lokal lub odda mienie podlegające egzekucji komorniczej, wierzyciel odzyska od komornika część opłaty, jaką wcześniej uiścił za wszczęcie postępowania - głosi projekt noweli ustawy o komornikach opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  czytaj więcej

 • Rząd chce lepiej chronić zabytki. Tabliczkami informacyjnymi

  Rząd chce lepiej chronić zabytki. Tabliczkami informacyjnymi

  Resort kultury zamierza oznakować wszystkie stare i wartościowe obiekty. Samorządowcy twierdzą, że to niewykonalne. – W niektórych przypadkach potrzebny będzie nakaz sądowy i komornik – przestrzegają.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 12) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 12) [KOMENTARZ]

  Przedstawiamy następną część komentarza do przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.).

  czytaj więcej

 • Zarządca parku nie może występować o pozwolenie na budowę

  Zarządca parku nie może występować o pozwolenie na budowę

  Dyrektor parku krajobrazowego wystąpił do starosty o pozwolenie na budowę. Czy przepisy dopuszczają taką możliwość?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej