urząd skarbowy licytacje

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu urząd skarbowy licytacje. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące urząd skarbowy licytacje.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Poborcy <strong>skarbowi</strong>: mocno obciążeni i słabo wynagradzani

  Poborcy skarbowi: mocno obciążeni i słabo wynagradzani

  ... do 8 stycznia Urząd Skarbowy w Chełmie, kilka ... ). linki wyróżnione Urząd Skarbowy w Puławach zatrudnia ... – jak poinformowała Izba Skarbowa w Krakowie – do urzędów skarbowych w latach 2010 ... podawane przez naczelników urzędów skarbowych można porównać ze ... finansowych) zatrudnienie w urzędach skarbowych w przeliczeniu na ... komórkach egzekucyjnych w urzędach skarbowych według ...

  czytaj więcej

 • Sędziowie: najlepszy moment, by <strong>urząd</strong> sędziego stał się koroną zawodów prawniczych

  Sędziowie: najlepszy moment, by urząd sędziego stał się koroną zawodów prawniczych

  ... . Zbigniew Hołda z Helsińskiej Fundacji Praw Człowiekaprzegrał z sędzią rejonowym starania o urząd sędziego okręgowego wLublinie. "Adwokaci nie chcą zostawać sędziami, bo nie zachęcają ich ... sędziów są konkurencyjne z adwokackimi,ale jest też tak na świecie, gdzie urząd sędziego to ukoronowanieprawniczej kariery, że w wielkich firmach prawniczych zarabia sięwięcej niż ...

  czytaj więcej

 • Pojazdy z parkingów depozytowych trafią na <strong>licytację</strong>

  Pojazdy z parkingów depozytowych trafią na licytację

  Sąd zadecyduje o sprzedaży na licytacji samochodu lub motocykla usuniętego z ... komisji infrastruktury. Zgodnie z propozycjami licytacja ma mieć zastosowanie jeżeli właściciel ... tym wydawał naczelnik właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że regulacja ... o orzeczenie sprzedaży. Wpływy z licytacji w pierwszej kolejności ... drogowym. Proponuje, by licytacja pojazdu nastąpiłaby już ...

  czytaj więcej

 • Jak fiskus wybiera podatników do kontroli

  Jak fiskus wybiera podatników do kontroli

  ... poprzednich) urzędnicy kontroli skarbowej swoje działania skoncentrują ... działania urzędnicy kontroli skarbowej. Podstawowe źródła informacji, ... to:- informacje własne urzędów skarbowych (rejestry, deklaracje i ... zdobyte przez wywiad skarbowy,- informacje zdobyte przez ... prokuraturę,- informacje z urzędów miast, gmin oraz ... podatników do kontroli skarbowej jest bardzo ... nie zgłaszają w urzędach skarbowych działalności gospodarczej lub ...

  czytaj więcej

 • W jaki sposób fiskus może ściągać nałożone na podatników kary

  W jaki sposób fiskus może ściągać nałożone na podatników kary

  ... administracyjnej przez naczelnika urzędu skarbowego. PRZYKŁAD: UPOMNIENIE PRZED ... w składanych w urzędach skarbowych dokumentach. Wysokość kary ... . Nałoży go sam urząd skarbowy. Inaczej będzie przy ... o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (których podatnik ... . Co ważne, naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym ... gospodarczą w drodze licytacji zorganizowanej przez naczelnika urzędu skarbowego w ramach prowadzonego ...

  czytaj więcej

 • Wierzyciel odzyska pieniądze po licytacji

  ... została wystawiona na licytację. Sprzedaż na licytacji publicznej Zajęta nieruchomość zostanie sprzedana na licytacji publicznej. Termin jej ... wszczęto egzekucję. O licytacji komornik ogłasza przez ... . Następnie obwieszczenie o licytacji doręcza uczestnikom postępowania, organowi gmin, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości ... najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków ... należnych do dnia licytacji. Na dwa ...

  czytaj więcej

 • Fiskus niszczy nielegalną wódkę i tytoń

  Fiskus niszczy nielegalną wódkę i tytoń

  ... przekazanych do danego urzędu skarbowego. Odbiór rzeczy zdeponowanych ... odpis lub wyciąg urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu ... likwidacyjny (np. naczelnika urzędu skarbowego), a zniszczenia dokonuje ... Rzeszowie podkreśla, że urzędy skarbowe prowadzą magazyny rzeczy, ... obrotem surowców wtórnych. Urzędy skarbowe czasem likwidują we ... . Sprawa dla innych Urzędy skarbowe nie zajmują się ... innym niż urząd skarbowy. Do ruchomości ...

  czytaj więcej

 • Fiskus nie uwzględnił 70 procent skarg podatników

  Fiskus nie uwzględnił 70 procent skarg podatników

  ... na stronie internetowej urzędu informacji w zakresie organizowanych przetargów i licytacji zajętych nieruchomości. Jednocześnie ... wniosków w izbach i urzędach skarbowych przyjęto 306 osób (w ... dotyczyły m.in. organizacji urzędów skarbowych, niewłaściwego zachowania pracowników, przyspieszenia ... ), egzekucyjnych i karnych skarbowych. Z ogólnej liczby ... rozpatrzonych przez izby i urzędy skarbowe 4 skargi załatwiono ...

  czytaj więcej

 • <strong>Licytacja</strong> komornicza: Utrata lokalu to także jego likwidacja

  Licytacja komornicza: Utrata lokalu to także jego likwidacja

  ... kwestionował legalność kontroli skarbowej i przez kilka ... . 1 kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz ... , kontroli podatkowej i skarbowej. Przykłady takich działań ... kwestionował legalność kontroli skarbowej mimo obowiązku współdziałania ... , ale także urzędników skarbowych. – Ich wymagania często ... , a tylko wykroczenia skarbowego. Chodziło o członka ... ze spółek, któremu urząd skarbowy zarzucił utrudnianie prowadzenia ...

  czytaj więcej

 • Jaka jest odpowiedzialność płatnika

  Jaka jest odpowiedzialność płatnika

  ... zdjęcie główne Naczelnik urzędu skarbowego uznał notariusza za ... sądowy otrzymał z urzędu skarbowego decyzję ustalającą jego ... ze swoich pracowników, urząd skarbowy ma prawo wyciągnąć ... została sprzedana na licytacji. Naczelnik urzędu skarbowego wszczął postępowanie i ... obowiązek zwrócić do urzędu skarbowego wynagrodzenie, które potrąciła ... podatek na konto urzędu skarbowego po terminie. Prawo ...

  czytaj więcej

 • O przejściu własności pojazdu na rzecz Skarbu Państwa orzeka tylko sąd

  O przejściu własności pojazdu na rzecz Skarbu Państwa orzeka tylko sąd

  ... przetrzymywanie go przez Policję jest bezprawne. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, powołując się na kwestionowane przepisy, orzekł ... przejściu na rzecz Skarbu Państwa samochodu. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy to rozstrzygnięcie. ... do oceny legalności zaskarżonej decyzji naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Trybunał Konstytucyjny uznał również, że nie jest konstytucyjnie ...

  czytaj więcej

 • Zlicytowaną nieruchomość kupuje się bez długów

  ... zostaje sprzedana przez licytację publiczną. O terminie i miejscu licytacji oraz o sumie ... postępowania, organowi gminy, urzędowi skarbowemu i organom ubezpieczeń ... najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków ... należnych do dnia licytacji. Na co najmniej ... tygodnie przed terminem licytacji obwieszczenie zostaje ogłoszone ... nabyć na pierwszej licytacji, czyli cena wywołania ...

  czytaj więcej

 • Firma kupiła po zawyżonej cenie i musi oddać naliczony VAT

  Firma kupiła po zawyżonej cenie i musi oddać naliczony VAT

  ... od tego zakupu. Po tym naczelnik urzędu skarbowego zdecydował się przeprowadzić kontrolę w firmie. ... miała taką możliwość, ponieważ uczestniczyła w licytacji tego sprzętu. Odstąpiła wtedy od zakupu, ... , i to od firmy, która wygrała licytację. zdjęcie główne Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, ...

  czytaj więcej

 • Zamówienia publiczne: Realizacja procedur zakupowych i systemy elektroniczne

  Zamówienia publiczne: Realizacja procedur zakupowych i systemy elektroniczne

  ... prowadzenie aukcji i licytacji elektronicznej w formie ... bezpłatnie udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych, za ... prowadzić aukcje lub licytacje elektroniczne. Wnioski z ... .A. jak i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy ... zamówień publicznych a Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ... elektronicznej oraz trybu licytacji elektronicznej przede wszystkim ... dostępności dokumentów z Urzędu Skarbowego, ZUS-u, KRS ...

  czytaj więcej

 • Podatnicy aktywni w sieci nie rejestrują prowadzonej działalności gospodarczej i nie wykazują realnych dochodów

  Podatnicy aktywni w sieci nie rejestrują prowadzonej działalności gospodarczej i nie wykazują realnych dochodów

  ... 2009 r. przy Izbie Skarbowej w Bydgoszczy funkcjonuje Referat ... powstał w strukturach Izby Skarbowej we Wrocławiu od 1 ... proces organizacji referatu? Izba Skarbowa we Wrocławiu postawiła ... izbę zintensyfikowane szkolenia w urzędach skarbowych w podległych województwach w ... ? Absolutnie nie. Izba Skarbowa we Wrocławiu przed ... w internecie. Udzieliliśmy urzędom ok. 300 odpowiedzi. ...

  czytaj więcej

 • Bezpiecznego e-podpisu nie można udostępniać innym osobom

  ... np. do rozliczeń z urzędem skarbowym, występowania w aukcjach elektronicznych ... stosowany do kontaktów z urzędami i administracją publiczną. Gdzie ... elektronicznej do ZUS, do urzędu skarbowego, mogą też zarejestrować bazę ... w aukcjach i licytacjach elektronicznych. Teoretycznie wszystkie ... podpis elektroniczny, ponieważ urzędy są zobligowane do ... , jeszcze nie wszystkie urzędy administracji publicznej przygotowane ...

  czytaj więcej

 • Do skarbówki wpływa rekordowa liczba donosów na firmę lub sąsiada

  Najwięcej sygnałów o nieprawidłowościach podatkowych dostaje Urząd Kontroli Skarbowej (UKS) w Warszawie. W 2009 roku było ich 553, a w pierwszej połowie ... samorządowe, a niektórzy radni stosują taktykę eliminacji konkurenta poprzez nasłanie na niego kontroli skarbowej.

  czytaj więcej

 • Zawieszenie firmy nie uwolni od długu wobec fiskusa

  Zawieszenie firmy nie uwolni od długu wobec fiskusa

  ... sądu wojewódzkiego i decyzje naczelnika urzędu skarbowego, z których wynikało, że problemy ... , pochodził ze sprzedaży nieruchomości na licytacji komorniczej. Wspólnicy nie otrzymali jednak ... . Mężczyzna zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego z prośbą o umorzenie długu. ... ze sprzedaży nieruchomości na licytacji komorniczej. Ryzyko biznesmena ... przyszłości dochodów. Izba skarbowa utrzymała w mocy ...

  czytaj więcej

 • Ustawa śmieciowa: Fiskus będzie ścigał za nieopłacony odbiór odpadów

  Ustawa śmieciowa: Fiskus będzie ścigał za nieopłacony odbiór odpadów

  ... . Będą na to miały miesiąc od wejścia w życie ustawy. zdjęcie główne – Ta poprawka ma na celu przeniesienie obowiązku egzekucji z gmin na urzędy skarbowe – wyjaśnia Janusz Ostapiuk, wiceminister środowiska. Posłowie z kolei wstrzymali się z wprowadzeniem do ustawy maksymalnych stawek za odbiór śmieci. Do ich określenia zobowiązał ustawodawcę ...

  czytaj więcej

 • Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Ponad miesiąc temu członkowie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju złożyli wniosek, w którym domagali się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Mimo że pismo zostało poparte wymaganą liczbą podpisów, zarząd spółdzielni nie przystał na żądanie spółdzielców. - Zgodnie z przepisami pomysł zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi poprzeć co najmniej 10 proc. członków. ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Sierpień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej