pośrednik ubezpieczeniowy

Pośrednik ubezpieczeniowy – podmiot czynny obrotu gospodarczego, która za wynagrodzeniem wykonuje czynności faktyczne lub prawne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej