nieruchomości rolne

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu nieruchomości rolne. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące nieruchomości rolne.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kłopoty z prawem Mieszkania plus

  Kłopoty z prawem Mieszkania plus

  Po samorządach w rządowe lokale na wynajem zaczynają wchodzić inwestorzy prywatni. Za to spółki Skarbu Państwa wciąż mówią „nie”.

  czytaj więcej

 • Potrzebna powszechna ustawa reprywatyzacyjna. Schirmer: Ze spadkobiercami prawowitych właścicieli nikt nie chce rozmawiać

  Potrzebna powszechna ustawa reprywatyzacyjna. Schirmer: Ze spadkobiercami prawowitych właścicieli nikt nie chce rozmawiać

   Marcin K. Schirmer Potrzebna jest powszechna ustawa reprywatyzacyjna, która obejmie cały kraj, a nie tylko Warszawę

  czytaj więcej

 • Morawiecki: Wierzę, że zbudujemy fabrykę z korzyścią dla Mercedesa i dla Polski

  Morawiecki: Wierzę, że zbudujemy fabrykę z korzyścią dla Mercedesa i dla Polski

  Wierzę, że będziemy budować fabrykę dla obopólnej korzyści Mercedesa i Polski oraz razem odkryjemy przyszłość sektora motoryzacyjnego - mówił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pierwszej fabryki silników Mercedes-Benz w Polsce.

  czytaj więcej

 • Nieruchomości: Trudnych pytań o ziemię rolną nie ubywa

  Nieruchomości: Trudnych pytań o ziemię rolną nie ubywa

  Czy nieruchomość rolną nabytą w drodze egzekucji, zakończonej przysądzeniem własności dokonanym po 30 kwietnia 2016 r., można sprzedać przed upływem 10 lat? Na to pytanie odpowiedzieć ma Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 51/17). To kolejne z zagadnień dotyczących ustawy o obrocie ziemią (Dz.U. z 2016 r. poz. 585), jakie wpłynęły do SN.

  czytaj więcej

 • Obrót gruntami: Sąd Najwyższy zasypany pytaniami o ziemię

  Obrót gruntami: Sąd Najwyższy zasypany pytaniami o ziemię

  Czy rolnicy, którzy po 30 kwietnia 2016 r. nabyli ziemię na powiększenie swojego gospodarstwa, mogą ją teraz swobodnie darować dzieciom, czy też muszą najpierw wystąpić o zgodę na zbycie do sądu powszechnego? To kolejne z pytań dotyczące ustawy o obrocie ziemią (Dz.U. z 2016 r. poz. 585), na które odpowie Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 24/17).

  czytaj więcej

 • Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem z przekazywaniem ziemi rolnej

  Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem z przekazywaniem ziemi rolnej

  Zbywający nieruchomość rolną osobie bliskiej nie musi pytać sądu o zgodę na przeniesienie jej własności. Nawet jeśli chce to uczynić przed okresem 10 lat od momentu, gdy stał się jej właścicielem. To sedno podjętej dziś przez Sąd Najwyższy uchwały.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?

  czytaj więcej

 • Rolnik w rodzinie pozwoli kupić działkę mieszczuchowi

  Rolnik w rodzinie pozwoli kupić działkę mieszczuchowi

  Sąd Najwyższy, opowiadając się za bezproblemowym zbywaniem nieruchomości rolnych na rzecz osób bliskich, otworzył furtkę do obejścia ograniczeń ustawy o obrocie ziemią.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż działek nie zawsze w ramach działalności gospodarczej

  Sprzedaż działek nie zawsze w ramach działalności gospodarczej

  Rolnik, który zbył podmokłe łąki, aby kupić żyzne gleby, nie zapłaci 32 proc. PIT – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Ograniczenia w handlu ziemią zamroziły ceny. Rolnicy czekają na spadki

  Ograniczenia w handlu ziemią zamroziły ceny. Rolnicy czekają na spadki

  Ograniczenia w handlu ziemią rolną zamroziły ceny. Rolnicy czekają na spadki

  czytaj więcej

 • Oświadczenia majątkowe sędziów: Zadaniu sprostały i sądy powszechne, i Sąd Najwyższy. Jeden spóźnialski: Andrzej Duda

  Oświadczenia majątkowe sędziów: Zadaniu sprostały i sądy powszechne, i Sąd Najwyższy. Jeden spóźnialski: Andrzej Duda

  Publikowanie oświadczeń poszło sprawnie. Wyznaczonemu zadaniu sprostały i sądy powszechne, i Sąd Najwyższy. Był tylko jeden spóźnialski: Andrzej Duda.

  czytaj więcej

 • Zbycie udziału w gruncie rolnym zwolnione z PIT?

  Zbycie udziału w gruncie rolnym zwolnione z PIT?

  Sprzedaż udziału w działce należącej do rolnika należy traktować jak zbycie całej nieruchomości – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż działek po podziale 40 hektarów to już biznes

  Sprzedaż działek po podziale 40 hektarów to już biznes

  Kto z racji swojego statusu korzysta z działań podejmowanych przez innych, nie sprzeciwiając się im, ten nie może się później tłumaczyć, że nie brał w nich aktywnego udziału – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Jurgiel: Dobra zmiana dotycząca polskiej wsi uzyskała akceptację rolników

  Jurgiel: Dobra zmiana dotycząca polskiej wsi uzyskała akceptację rolników

  Prowadzona od 1,5 roku dobra zmiana dotycząca polskiej wsi uzyskuje akceptację; wskazuje na to stosunek mieszkańców obszarów wiejskich do realizowanej przez nas polityki – powiedział w sobotę w Szczecinie minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

  czytaj więcej

 • ANR: Mamy ok. 6,5 tys. ha na potrzeby programu Mieszkanie plus

  ANR: Mamy ok. 6,5 tys. ha na potrzeby programu Mieszkanie plus

  Na potrzeby programu Mieszkanie plus mamy pulę ok. 6,5 tys. hektarów - powiedział PAP Adam Struziak, rzecznik Agencji Nieruchomości Rolnych. Dodał, że działki pod budowę mieszkań będzie mógł bezpłatnie z niej pobierać Krajowy Zasób Nieruchomości.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej