dochód do renty rodzinnej

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu dochód do renty rodzinnej. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące dochód do renty rodzinnej.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Co musi zrobić student, żeby nie stracić prawa do renty rodzinnej

  ... nauki odbiera prawo do renty rodzinnej Absolwent szkoły średniej ... lat, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli uczy ... naukę. Wtedy prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia roku studiów. ... przyznaniu mu prawa do renty rodzinnej. Podstawą do ubiegania się o ... zajęcia nie wystarczają do uzyskania prawa do renty rodzinnej. Niezbędna jest kontynuacja ...

  czytaj więcej

 • Resort pracy opracowuje nowe zasady ustalania dochodu do świadczeń rodzinnych

  Przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych brane są pod uwagę przeciętne miesięczne dochody rodziny za ... w sprawie uzyskiwania dochodu skargę do TK złożył rzecznik ... nowymi zasadami ustalania dochodu na potrzeby świadczeń rodzinnych. Gminy przyznają, że ... otrzymała prawo np. do renty, która była niższa ... rodzic jednorazowo uzyskuje dochód i traci prawo do zasiłku, po czym ...

  czytaj więcej

 • Kiedy przysługuje renta rodzinna po zmarłym mężu lub żonie

  ... szczegółowo uprawnienia wdowy do renty rodzinnej po zmarłym mężu, ... ogólnie, iż prawo do renty rodzinnej po zmarłej żonie ... może uzyskać prawo do renty rodzinnej po ... lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. PRZYKŁAD: WYCHOWYWANIE MAŁOLETNIEGO ... ), ZUS przyznał mu rentę rodzinną. Renta będzie mu przysługiwała do ukończenia przez syna ...

  czytaj więcej

 • Zdolni <strong>do</strong> pracy wciąż dostają <strong>renty</strong>

  Zdolni do pracy wciąż dostają renty

  ... częściowo niezdolnego do pracy. – Dostałem rentę na trzy ... przy ustalaniu prawa do renty jest brana pod ... o weryfikacji prawa do renty osób, które otrzymały do nich prawo przed ... . rencistów mających prawo do renty z tytułu trwałej ... może odbierać prawa do renty osobom, które nie ... osobę, która pobiera rentę, do poddania się badaniom ...

  czytaj więcej

 • <strong>Renta</strong> <strong>rodzinna</strong> z ZUS nie dla każdego małżonka

  Renta rodzinna z ZUS nie dla każdego małżonka

  ... odmówił wnioskodawczyni prawa do renty rodzinnej po zmarłym mężu. ... , nie nabywa prawa do renty rodzinnej. A rozwód, co do zasady, wyłącza uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym mężu. ... jest wystarczające do otrzymania renty rodzinnej. Trzeba też ... w konsekwencji prawa do renty rodzinnej. SN uchylił więc ... wpływu na prawo do renty rodzinnej). Ponadto wniesienie pozwu ...

  czytaj więcej

 • <strong>Renty</strong> <strong>rodzinne</strong> nie dla wdów i wdowców

  Renty rodzinne nie dla wdów i wdowców

  ... osoby dotychczas uprawnione do rent rodzinnych faktycznie stracą do nich prawo. Obecnie ... . Zabierając bowiem prawo do renty rodzinnej, musimy się bowiem ... zgromadzili kwotę niezbędną do wypłaty rent rodzinnych. Obecnie kobieta po ... utrzymania, ma prawo do okresowej renty rodzinnej. Może ją otrzymywać ... zł, a prawo do renty rodzinnej ma obecnie 1, ...

  czytaj więcej

 • Nie można zrzec się renty rodzinnej

  ... do uzyskania renty strukturalnej. Na przeszkodzie do ... , że miała już rentę rodzinną. Rentę strukturalną można natomiast ... o zrzeczenie się renty rodzinnej Rencistka wystąpiła więc do ZUS z wnioskiem ... niższe świadczenie aż do 2014 r., bo renta rodzinna została przyznana jej ... mniej korzystnego, czyli renty rodzinnej, do której uprawniony jest ... i traci prawo do renty rodzinnej.

  czytaj więcej

 • Tylko całkowita niezdolność <strong>do</strong> pracy uprawnia <strong>do</strong> <strong>renty</strong> socjalnej

  Tylko całkowita niezdolność do pracy uprawnia do renty socjalnej

  ... schorzenie dające podstawę do uzyskania tej renty? Uprawnienie do tego świadczenia określają ... stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub ... jest jednocześnie uprawniona do renty rodzinnej, której wysokość nie ... świadczeń. Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może ... proc. kwoty najniższej renty. Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu ...

  czytaj więcej

 • Ile można dorobić <strong>do</strong> <strong>renty</strong> <strong>rodzinnej</strong>?

  Ile można dorobić do renty rodzinnej?

  Jeżeli osoba uprawniona do renty rodzinnej podejmuje działalność zarobkową, ... społecznego osoby uprawnionej do renty rodzinnej nie przekraczają więc ... proc. przeciętnego wynagrodzenia renta rodzinna ulegnie zmniejszeniu o ... sytuacji, gdy jedna renta rodzinna przysługuje kilku członkom ... części renty, do której jest ... ustalone także prawo do innego świadczenia (np. do renty rodzinnej) i pobierać je ...

  czytaj więcej

 • Renta rodzinna tylko w szczególnych przypadkach

  ... wniosek o przyznanie renty rodzinnej w drodze wyjątku ... przesłanek umożliwiających przyznanie renty, tj. braku niezbędnych środków do utrzymania. Powyższa decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ... . o emeryturach i rentach z FUS (t ... powodu całkowitej niezdolności do niej, po trzecie ... ją do przyznania świadczenia. ... decydują o przyznaniu renty rodzinnej

  czytaj więcej

 • Ile można dorobić do wypłacanej przez ZUS emerytury albo renty

  ... pracę osobę uprawnioną do renty socjalnej. Od kwietnia ... przypadku osoby uprawnionej do renty socjalnej próg zarobkowy ... niż w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej. Ponadto renta socjalna nie podlega ... i wymienionych wyżej rent, renta socjalna rozliczana ... - przez osobę uprawnioną do części renty rodzinnej, zawieszeniu lub zmniejszeniu ...

  czytaj więcej

 • Ile można dorobić <strong>do</strong> <strong>renty</strong>. Zobacz dokładne kwoty

  Ile można dorobić do renty. Zobacz dokładne kwoty

  ... również osoby pobierające: rentę inwalidy wojskowego, rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w ... ze służbą wojskową, renty rodzinne przysługując po osobach uprawnionych do tych świadczeń, których ... , czy renta socjalna może ... bez ograniczeń. Prawo do renty oraz jej wysokość ... ,47 zł – z renty rodzinnej dla jednej osoby. ...

  czytaj więcej

 • 1,3 mln dzieci straciło prawo <strong>do</strong> zasiłku <strong>rodzinnego</strong>

  1,3 mln dzieci straciło prawo do zasiłku rodzinnego

  Obecnie prawo zasiłku rodzinnego ma 4,27 ... nowego systemu świadczeń rodzinnych, zasiłek otrzymywało 5 ... .in. efekt wzrostu dochodów Polaków, poprawy sytuacji ... w wieku uprawniającym do pomocy. Jest też ... kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń. Od 2004 ... osób zyska prawo do pomocy. Zamrożone ... co miesiąc zasiłek rodzinny. Jego otrzymanie upoważnia do otrzymania siedmiu dodatków, ...

  czytaj więcej

 • ZUS nie będzie wypłacać wdowie <strong>renty</strong> <strong>rodzinnej</strong> i emerytury

  ZUS nie będzie wypłacać wdowie renty rodzinnej i emerytury

  ... o przyznanie jej renty rodzinnej po zmarłym mężu. ... wniosku o przyznanie renty rodzinnej. zdjęcie główne ... tym konkretnym przypadku renta rodzinna była wyższa niż ... nie ma podstaw do wypłaty jej zarówno renty rodzinnej, jak i emerytury. ... , to teraz otrzymuje rentę rodzinną na takiej samej ... , a teraz pobierają rentę rodzinną tak ...

  czytaj więcej

 • W przyszłym roku wzrosną dodatki do emerytur i rent

  ... zostaną podwyższone: ● emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta szkoleniowa), renty rodzinne; ● emerytury rolnicze, renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, rolnicze renty szkoleniowe, renty rodzinne, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego ... i zasiłki przedemerytalne; ● renty z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowe, rodzinne, przyznane w ...

  czytaj więcej

 • Jaki <strong>dochód</strong> uprawnia <strong>do</strong> świadczeń na dzieci

  Jaki dochód uprawnia do świadczeń na dzieci

  ... . w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się ... się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. poz. ... dziecko? Wprawdzie co do zasady prawo do zasiłku jest uzależnione ... ostatniego źródła. Ponadto do katalogu dochodów utraconych zalicza się ... świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, w tym rodzinnej i socjalnej, ale ...

  czytaj więcej

 • Zasiłek rodzinny: RPD apeluje do premiera o podwyższenie progów dochodowych

  Obecnie zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się ... ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2004 ... . Podkreślił, że prawo do przyznania świadczeń rodzinnych mają obecnie tylko ... , że brak uprawnienia do zasiłku rodzinnego oznacza również utratę ... (12 proc.) osiągnęła dochód, który stanowiłby podstawę do ubiegania się o ...

  czytaj więcej

 • Ulga rodzinna do poprawki

  ... skutkować utratą prawa do świadczeń rodzinnych w następnym okresie ... wyraźnie uzależnia prawo do ulgi rodzinnej od otrzymywania przez ... drugi, jako dodatek do renty (rodzinnej, inwalidzkiej) wypłacany jest ... nie mogą uzyskiwać dochodów. Wyjątek stanowią dochody wolne od podatku, renta rodzinna oraz dochody w wysokości niepowodującej ... w sytuacji, gdy do rozliczenia dochodów ma zastosowanie ...

  czytaj więcej

 • Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne trafiają do bogatych

  Do podobnych wniosków doszli ... przekazywane niemal równomiernie do wszystkich grup dochodowych ... . W całym powiecie do prokuratury trafiło w ... r. nienależne świadczenia rodzinne i alimentacyjne pobierało ... podjeżdża po dziecko do szkoły fordem. Gdy ... , że auto należy do brata, ale potem ... obok działki należącej do jednej z pracownic ... przyznawanych niezależnie od dochodów. Sztandarowym przykładem ...

  czytaj więcej

 • PiS chce podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego do 693 zł

  Obecnie zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu ... wysokość w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za ... ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2004 r. do końca 2010 r. kwota bazowa uprawniająca do uzyskania zasiłku rodzinnego nie była ani ... co roku prawo do zasiłków tracą tysiące ... uprawniających do świadczeń z ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne