Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • W autobusie za bilet zapłacimy tylko kartą zbliżeniową. I to zgodnie z prawem

  W autobusie za bilet zapłacimy tylko kartą zbliżeniową. I to zgodnie z prawem

  Takie biletomaty od marca trafią do wrocławskich autobusów miejskich. Czy nowy system dyskryminuje część pasażerów?

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie płacowe do wymiany. Będą nowe stanowiska

  Rozporządzenie płacowe do wymiany. Będą nowe stanowiska

  Tak w skrócie można określić zmiany w rozporządzeniu płacowym pracowników samorządowych. Powinno ono zacząć obowiązywać od 20 maja, bo poprzednie traci moc dzień wcześniej.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja ustawy alkoholowej: Jak przygotować nowe uchwały ograniczające liczbę punktów sprzedaży i godziny ich otwarcia

  Nowelizacja ustawy alkoholowej: Jak przygotować nowe uchwały ograniczające liczbę punktów sprzedaży i godziny ich otwarcia

  Od 9 marca 2018 r. rady gmin mają więcej kompetencji w zakresie związanym ze sprzedażą alkoholu. Tego dnia weszła w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 310; dalej: nowelizacja).

  czytaj więcej

 • RODO: Czy sołtys też będzie musiał powołać inspektora ochrony danych

  RODO: Czy sołtys też będzie musiał powołać inspektora ochrony danych

  Problemy z odpowiedzią na to z pozoru proste pytanie ma nawet GIODO. Zdaniem ekspertów tę kwestię należy jak najszybciej wyjaśnić w krajowych przepisach wdrażających.

  czytaj więcej

 • Nowa strefa zachęci do inwestowania małe firmy. Ale uwaga na optymalizacje

  Nowa strefa zachęci do inwestowania małe firmy. Ale uwaga na optymalizacje

  Wprowadzenie jednej strefy ekonomicznej na terenie całego kraju nie oznacza, że inwestorzy wszędzie będą mogli skorzystać z takich samych preferencji. Nowy system zakłada bowiem premiowanie regionów o wysokim bezrobociu.

  czytaj więcej

 • Sejm rozpoczął posiedzenie m.in. o zmianach w Kodeksie wyborczym i powołaniu komisji śledczej ds. VAT

  Sejm rozpoczął posiedzenie m.in. o zmianach w Kodeksie wyborczym i powołaniu komisji śledczej ds. VAT

  Sejm rozpoczął w czwartek dwudniowe posiedzenie; zajmie się projektem noweli Kodeksu wyborczego, zakładającym zdjęcie z komisji wyborczych obowiązku nagrywania i transmisji ich prac. Sejm rozpatrzy też projekt nowego Prawa o szkolnictwie wyższym oraz uchwałę ws. powołania komisji śledczej ds. VAT.

  czytaj więcej

 • 25 dat, które wstrząsnęły systemem VAT w Polsce

  25 dat, które wstrząsnęły systemem VAT w Polsce

  Mija ćwierć wieku, odkąd wszedł w życie podatek od towarów i usług. Przypominamy przełomowe momenty związane z tą daniną. Tak się złożyło, że jest ich tyle, ile lat obowiązuje VAT.

  czytaj więcej

 • Gądek: Najem krótkoterminowy trzeba unormować

  Gądek: Najem krótkoterminowy trzeba unormować

  Wyważenie interesów turystów, stałych mieszkańców i przedsiębiorców jest trudne. Trzeba dążyć do kompromisu, ale każdy musi coś stracić, aby wspólnie coś zyskać - mówi w wywiadzie dla DGP Katarzyna Gądek, zastępca dyrektora wydziału promocji i turystyki miasta Krakowa

  czytaj więcej

 • Czym się zajmuje samorząd terytorialny

  Czym się zajmuje samorząd terytorialny

  Zbliżające się wielkimi krokami wybory samorządowe nasuwają pytanie - jak wygląda struktura samorządu terytorialnego. Zrozumienie sensu jego podziału na kolejne, stopniowo większe jednostki (gmina, powiat, województwo) może pomóc w podjęciu decyzji o wyborze najlepszego kandydata. Nie każdy przedstawiciel społeczeństwa musi być odpowiedni do konkretnych zadań, np. do działań na rzecz mniejszej społeczności jaką jest gmina.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • Zasady przelotu dronami ULC uzgodni z samorządami

  Zasady przelotu dronami ULC uzgodni z samorządami

  Im więcej będzie bezzałogowych statków powietrznych, tym szybciej trzeba będzie uregulować zasady ich ruchu. Na terenach miejskich powinny się tym zająć władze lokalne.

  czytaj więcej

 • Rolnicza choroba zawodowa: Jakie są należne świadczenia?

  Rolnicza choroba zawodowa: Jakie są należne świadczenia?

  Za rolniczą chorobę zawodową może być uznana tylko ta, która jest objęta wykazem chorób zawodowych. Podejrzenie takiej dolegliwości zgłasza się właściwemu miejscowo państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz inspektorowi pracy. Jeśli nie zgadzamy się z treścią orzeczenia lekarskiego, możemy wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Po otrzymaniu decyzji stwierdzającej wystąpienie choroby zawodowej rolnik może złożyć do KRUS-u wniosek o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby zawodowej oraz wniosek o jednorazowe odszkodowanie.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż alkoholu. Czego gmina może zabronić?

  Sprzedaż alkoholu. Czego gmina może zabronić?

  We wrześniu minie rok od momentu, kiedy to gminy musiały dostosować swoje lokalne przepisy do znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 310). Niestety, okazuje się, że nie wszystkie jednostki sobie poradziły z przygotowaniem i wprowadzeniem aktów prawa miejscowego jednakowo dobrze. Świadczą o tym liczne wyroki wydane przez sądy administracyjne. Na ich przykładzie analizujemy najczęściej powtarzające się błędy.

  czytaj więcej

 • Jak poprawić błąd na poleceniu wyjazdu służbowego? [PORADNIA RACHUNKOWA]

  Jak poprawić błąd na poleceniu wyjazdu służbowego? [PORADNIA RACHUNKOWA]

  Jak poprawić błąd na poleceniu wyjazdu służbowego? W jaki sposób uregulować zasady korzystania z kart służbowych przez pracowników urzędu? Czy do zobowiązań finansowych z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe potrzebna jest analityka?

  czytaj więcej

 • Finanse Mariana Banasia były kontrolowane? Walczak: Obowiązuje nas tajemnica skarbowa [WYWIAD]

  Finanse Mariana Banasia były kontrolowane? Walczak: Obowiązuje nas tajemnica skarbowa [WYWIAD]

  - Jesteśmy jedyną administracją w naszym kraju, którą obowiązuje tajemnica skarbowa. Dlatego nie mogę odpowiedzieć na pytanie, czy finanse mojego byłego przełożonego Mariana Banasia są lub były kontrolowane - mówi w rozmowie z DGP Piotr Walczak, szef KAS i nowy wiceminister finansów.

  czytaj więcej

 • Ustawa o finansach publicznych. Wyciąg z przepisów dla samorządów [KOMENTARZ]

  Ustawa o finansach publicznych. Wyciąg z przepisów dla samorządów [KOMENTARZ]

  Głównym tematem ostatniej, piątej części komentarza do ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) jest wykonywanie budżetu. Poprzednie rozdziały samorządowego działu V u.f.p. dotyczyły planowania finansowego, zarówno w perspektywie rocznej – mającej w polskim systemie finansów publicznych charakter podstawowy – jak i wieloletniej. Ostatni rozdział skupia się na regulacjach dotyczących realnej gospodarki finansowej JST, chociaż ujętej od strony związków z planowaniem – jako realizacja budżetów i planów finansowych.

  czytaj więcej

 • Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gdy spadnie śnieg lub marznąca mżawka, o nieszczęście nietrudno. Za szkody związane ze złamaną nogą na nieodśnieżonej drodze zapłaci gmina. I to nawet wtedy, gdy za nieusunięcie śniegu z ciągów komunikacyjnych czy nieposypanie piaskiem odpowiedzialna jest komunalna spółka.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (wyciąg) (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2198) – cz. 1. Po nie do końca udanej reformie szkolnictwa zawodowego ustawą z 2011 r. przyszła kolejna próba uzdrowienia kształcenia branżowego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej