Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – ustawa z dnia 25 marca 2011 roku wprowadzająca – w ramach upraszczania prawa gospodarczego – rozwiązania mające na celu ograniczenie biurokracji, zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, redukcję liczby zezwoleń, rejestrów działalności regulowanej, licencji i upoważnień oraz ograniczenie sprawozdawczości.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej