odpady komunalne

Odpady komunalne – odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów (zwanych także bytowymi) występuje w postaci odpadów płynnych i stałych.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej