Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej

Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej. Przyjęty przez Parlament Europejski - 6 września 2001. Zawiera zasady określające stosunki między instytucjami/urzędnikami unijnymi a jednostkami (osoby fizyczne i prawne).


 • Procedura bezpieczeństwa naszych danych, czyli RODO coraz bliżej

  Procedura bezpieczeństwa naszych danych, czyli RODO coraz bliżej

  Nawet najlepsze przepisy są tylko tak dobre, jak efektywna jest procedura ich stosowania. Stąd gdy mówimy o zmianach, jakie czekają nas w prawie ochrony danych osobowych w 2018 r. w związku z rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r., które zakłada m.in. powoływanie w firmach inspektorów ochrony danych) nie możemy zapominać, że akt ten nie reguluje sposobu postępowania przed krajowymi organami ochrony danych osobowych.

  czytaj więcej

 • Sławomir Zdunek: Pogodziłem się z decyzją KRS [WYWIAD]

  Sławomir Zdunek: Pogodziłem się z decyzją KRS [WYWIAD]

  - Nie byłem i nie jestem w żaden sposób związany z obecną władzą, byłem całkowicie apolitycznym kandydatem. Nikt nie może mi zarzucić, że mam jakieś koneksje. Widać to zresztą po wyniku zapewnia były kandydat na stanowisko sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, który nie uzyskał rekomendacji Krajowej Rady Sądownictwa.

  czytaj więcej

 • 100 lat polskiego prawa: Siła kobiecego lobby, czyli pośliny w Sejmie

  100 lat polskiego prawa: Siła kobiecego lobby, czyli pośliny w Sejmie

  Do 1996 r. wykaz prac, do których zgodnie z prawem nie można było najmować kobiet, liczył przeszło 90 pozycji.

  czytaj więcej

 • Od stycznia wysokie kary za niebezpieczne kosmetyki. I nowe obowiązki dla firm

  Od stycznia wysokie kary za niebezpieczne kosmetyki. I nowe obowiązki dla firm

  Ich sprzedawcy i dystrybutorzy będą musieli raportować zgłaszane działania niepożądane. A producenci lub importerzy – wskazać podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie każdego produktu na rynek.

  czytaj więcej

 • "Administracja pełni wobec obywatela rolę służebną". Czy ktoś jeszcze w to wierzy?

  "Administracja pełni wobec obywatela rolę służebną". Czy ktoś jeszcze w to wierzy?

  „Administracja pełni wobec obywatela rolę służebną i w sytuacji, gdy zakończenie procesu weryfikacji dokumentacji jest utrudnione z przyczyn niezależnych od zainteresowanego, to jej obowiązkiem jest fachowa i rzetelna pomoc” – stwierdził TK. Jak jest naprawdę?

  czytaj więcej

 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo oczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • O związkach poważnie lub wcale [FELIETON]

  O związkach poważnie lub wcale [FELIETON]

  Polska będzie w końcu zmuszona wprowadzić jakąś formę odpowiadającą małżeństwu dla par jednopłciowych. I być może uczyniła właśnie pierwszy krok.

  czytaj więcej

 • Dobrowolski: Polscy prawnicy nadal są kształceni w zamordystyczny sposób [WYWIAD]

  Dobrowolski: Polscy prawnicy nadal są kształceni w zamordystyczny sposób [WYWIAD]

  Paweł Dobrowolski: Każdy, kto sprawuje władzę, powinien być rozliczany z jej sprawowania. Wyzwaniem jest stworzenie takich mechanizmów rozliczania, które nie naruszają niezależności sędziów

  czytaj więcej

 • Ćwierć wieku polskich zamówień publicznych

  Ćwierć wieku polskich zamówień publicznych

  Okazuje się, że w pierwszych latach obowiązywania „przetargowych” regulacji pod pewnymi względami było lepiej, niż jest dzisiaj.

  czytaj więcej

 • Mafia na pełnym legalu. Jak francuska prokuratura ściga polską firmę, która zaczęła wygryzać z biznesu konkurencję

  Mafia na pełnym legalu. Jak francuska prokuratura ściga polską firmę, która zaczęła wygryzać z biznesu konkurencję

  Naloty zagranicznych śledczych na polskie siedziby firm wydawały się do tej pory czymś nie do pomyślenia. A jednak to właśnie spotkało właścicielkę małego przedsiębiorstwa transportowego.

  czytaj więcej

 • Polsce grozi kolejne postępowanie przed TSUE. Chodzi o niedostateczną ochronę lasów

  Polsce grozi kolejne postępowanie przed TSUE. Chodzi o niedostateczną ochronę lasów

  Komisji Europejskiej nie podobają się obowiązujące w Polsce przepisy, zgodnie z którymi nie zapewnia się obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do planów urządzenia lasu. Drugie, jeszcze poważniejsze zdaniem KE naruszenie, to zwolnienie Lasów Państwowych z obowiązku stosowania ścisłej ochrony gatunkowej przewidzianej w dyrektywach ptasiej i siedliskowej.

  czytaj więcej

 • Wykruszenie betonu z miast możliwe, choć wymaga zmian wielu przepisów [TEKST NAGRODZONY W KONKURSIE DZIENNIKARZE DLA KLIMATU]

  Wykruszenie betonu z miast możliwe, choć wymaga zmian wielu przepisów [TEKST NAGRODZONY W KONKURSIE DZIENNIKARZE DLA KLIMATU]

  W kampanii wyborczej można obiecać wiele. Jak się okazuje, także zmianę wyglądu miast. Zwłaszcza że odpowiadają za to samorządowcy, a ci są dziś w dużej mierze opozycją w stosunku do rządu. Więc jeśli mieszkańcy narzekają, że w upale nie da się wytrwać w betonowych centrach miast albo że w deszczowy dzień nie sposób przejść przez placyk z kostki Bauma, bo zamienił się w jeziorko, a do tego media i organizacje pozarządowe zaczynają mówić, jak bardzo beton przeszkadza w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, zadeklarowanie z nim walki przychodzi łatwo.[TO NAGRODZONY TEKST. AUTORKI OTRZYMAŁY ZA NIEGO 2. NAGRODĘ W KONKURSIE DZIENNIKARZE DLA KLIMATU]

  czytaj więcej

 • Rewolucyjne wyroki WSA. Fiskus musi się wysilić, jeśli chce odzyskać podatek

  Rewolucyjne wyroki WSA. Fiskus musi się wysilić, jeśli chce odzyskać podatek

  Pismo zawierające tylko przepis zawieszający bieg przedawnienia to za mało, by żądać zapłaty daniny. Podatnik musi znać stawiane mu zarzuty – wynika z rewolucyjnych wyroków WSA we Wrocławiu

  czytaj więcej

 • Fundusz pekaesowy. Kto i kiedy ma szansę na wsparcie

  Fundusz pekaesowy. Kto i kiedy ma szansę na wsparcie

  Ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zwana dalej ustawą pekaesową) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 2019 r. pod poz. 1123 i weszła w życie 18 lipca 2019 r. Reguluje ona utworzenie i funkcjonowanie funduszu oraz zasady dofinansowania z jego środków organizatorów publicznego autobusowego transportu zbiorowego, którzy utworzą nowe linie autobusowe niebędące komunikacją miejską. Kilka dni temu został też zatwierdzony plan finansowy funduszu na 2019 r. Na tej podstawie między województwa podzielono tegoroczną pulę środków. W tym roku do wzięcia jest łącznie 300 mln zł. Najwięcej otrzymają województwa: podlaskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie.

  czytaj więcej

 • Monitoring wizyjny na osiedlu nie powinien naruszać prywatności mieszkańców

  Monitoring wizyjny na osiedlu nie powinien naruszać prywatności mieszkańców

  Stowarzyszenie zarządzające ogrodzonym terenem dla domów jednorodzinnych zdecydowało o zainstalowaniu kamer rejestrujących obraz z części wspólnych, tj. ulic, placu zabaw oraz parkingu dla gości. Rzecz w tym, że sposób zamontowania kamer sprawia, że mają one w zasięgu również okna, w efekcie mogą one rejestrować także to, co się dzieje w domach mieszkańców oraz w przydomowych ogródkach. Nie każdemu to odpowiada. Czy mieszkańcy mogą się jakoś temu sprzeciwić?

  czytaj więcej

 • Jak i kiedy wystąpić o pomoc do rzecznika małych i średnich przedsiębiorców

  Jak i kiedy wystąpić o pomoc do rzecznika małych i średnich przedsiębiorców

  Firmy mogą prosić go o uzyskanie objaśnień przepisów lub zainicjowanie zmian legislacyjnych, ale również o interwencję np. w urzędach, instytucjach kontrolujących, a nawet w sądach. Ombudsman przedsiębiorców może także prowadzić postępowania wyjaśniające.

  czytaj więcej

 • Ustawa o finansach publicznych. Wyciąg z przepisów dla samorządów [KOMENTARZ]

  Ustawa o finansach publicznych. Wyciąg z przepisów dla samorządów [KOMENTARZ]

  Głównym tematem ostatniej, piątej części komentarza do ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) jest wykonywanie budżetu. Poprzednie rozdziały samorządowego działu V u.f.p. dotyczyły planowania finansowego, zarówno w perspektywie rocznej – mającej w polskim systemie finansów publicznych charakter podstawowy – jak i wieloletniej. Ostatni rozdział skupia się na regulacjach dotyczących realnej gospodarki finansowej JST, chociaż ujętej od strony związków z planowaniem – jako realizacja budżetów i planów finansowych.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • Wycinka w Bieszczadach zagraża ściśle chronionym gatunkom. RDOŚ odmawia wstrzymania prac leśnych

  Wycinka w Bieszczadach zagraża ściśle chronionym gatunkom. RDOŚ odmawia wstrzymania prac leśnych

  Pomimo występowania gatunków ściśle chronionych w wydzieleniu 219a w bieszczadzkim Nadleśnictwie Stuposiany, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie widzi podstaw prawnych do wydania decyzji o wstrzymaniu prac leśnych.

  czytaj więcej

 • Wyroki podatkowe, na które czekamy w 2020 r.

  Wyroki podatkowe, na które czekamy w 2020 r.

  Podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z ulgi na złe długi i 0-proc. stawki VAT w eksporcie, oczekują na rozstrzygnięcia TSUE. W Luksemburgu zostaną też rozpatrzone wątpliwości dotyczące m.in. pakietu paliwowego czy podatku od fast foodów. Problemów jest wiele. Niektórymi będzie musiał się zająć Trybunał Konstytucyjny.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej