Akt kierownictwa wewnętrznego

Akty kierownictwa wewnętrznego – akty prawne normujące zachowania adresatów, usytuowanych wewnątrz układu organizacyjnego administracji publicznej - adresatów podporządkowanych służbowo i organizacyjnie.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej