renta socjalna

Renta socjalna – świadczenie wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom niezdolnym do pracy.


Galeria

Inne