śmieci

Odpady – wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej