księgowość spółek

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu księgowość spółek. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące księgowość spółek.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Trzeba uważać na podatek odroczony

  Trzeba uważać na podatek odroczony

  Jeśli pojawiają się różnice między podatkowym a rachunkowym ujęciem aktywów i pasywów, to wówczas w sprawozdaniu tworzy się specjalne aktywa i rezerwy. Ale tylko przy rozbieżnościach przejściowych.

  czytaj więcej

 • Eksperci: Ostrzeżenie MF może zaniepokoić korzystających z FIZ-ów

  Eksperci: Ostrzeżenie MF może zaniepokoić korzystających z FIZ-ów

  Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów dotyczące agresywnej optymalizacji podatkowej może zaniepokoić korzystających z Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ), które restrukturyzowały struktury swoich grup - oceniają eksperci rozmawiający z PAP.

  czytaj więcej

 • Optymalizacja kadrowa: Ekstrazlecenie pułapką dla pracodawcy

  Optymalizacja kadrowa: Ekstrazlecenie pułapką dla pracodawcy

  Firma szkoleniowa w związku z rozwojem działalności potrzebuje pilnie wyremontować nowo zakupione lokale. Oczywiście – jak najtaniej. Na kanwie tej, z pozoru błahej sytuacji pokazujemy kilka możliwych rozwiązań, z których każde rodzi dla pracodawcy inne skutki w sferze zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych i podatków.

  czytaj więcej

 • Kijowski: Racją istnienia KOD-u jest to, co zrobi dla Polski

  Kijowski: Racją istnienia KOD-u jest to, co zrobi dla Polski

  Racją istnienia KOD-u jest to, co zrobi dla Polski - mówił w czwartek lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski, prezentując swój program w wyborach na szefa ruchu. Jego hasło to "Polska przyszłości to państwo społeczne" zakłada odejście od podziału na Polskę socjalną i liberalną.

  czytaj więcej

 • Konto „Rachunek bankowy akredytywy” może wykazywać wyłącznie saldo debetowe

  Konto „Rachunek bankowy akredytywy” może wykazywać wyłącznie saldo debetowe

  Spółka otworzyła akredytywę na przybliżoną kwotę związaną z zakupem środka trwałego, która będzie zrealizowana dopiero w 2018 r. Czy koszty uruchomienia akredytywy zwiększają wartość początkową środka trwałego? W jaki sposób zaprezentować tę pozycję w bilansie?

  czytaj więcej

 • Jak zaewidencjonować premię inwestycyjną

  Jak zaewidencjonować premię inwestycyjną

  Spółka zaczęła działać w specjalnej strefie ekonomicznej. Będzie mogła więc rozliczyć premię inwestycyjną. W jaki sposób premia wpływa na sprawozdanie finansowe? Czy jest ujmowana w rachunku zysków i strat?

  czytaj więcej

 • Księgowy czasem uczestniczy w walnym zgromadzeniu właścicieli

  Księgowy czasem uczestniczy w walnym zgromadzeniu właścicieli

  Przedstawia wtedy treść sprawozdania finansowego i odpowiada na pytania wspólników. Może jednak odmówić odpowiedzi, jeśli przekazane w ten sposób informacje mogą wyrządzić spółce szkodę

  czytaj więcej

 • Zmiana roku obrotowego nie wpływa na zaliczki

  Zmiana roku obrotowego nie wpływa na zaliczki

  INTERPRETACJA | Przedsiębiorca powinien wpłacać kwartalne zaliczki na CIT do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale roku kalendarzowego, a nie roku obrotowego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Siedmiomilowe buty dla biznesu [OPINIA]

  Siedmiomilowe buty dla biznesu [OPINIA]

  Czy wiedzą państwo, że do obsługi niektórych betoniarek jeszcze do 1 kwietnia potrzebne były specjalne uprawnienia? Żeby pracować na tym urządzeniu, trzeba było szkolić się przez 38 godzin i zdać państwowy egzamin.

  czytaj więcej

 • Biegli rewidenci też korzystają z ostrzeżeń Ministerstwa Finansów

  Biegli rewidenci też korzystają z ostrzeżeń Ministerstwa Finansów

  Resort ujawnia schematy agresywnej optymalizacji. Przypomina, że ich wdrożenie może mieć wpływ na zapisy ujęte w księgach rachunkowych.

  czytaj więcej

 • Firmy lekceważą obowiązek składania bilansu

  Firmy lekceważą obowiązek składania bilansu

  Za jego niedopełnienie grożą surowe kary, nawet skreślenie z rejestru. Może się tak zdarzyć tylko wtedy, gdy spółka nie składa sprawozdań przez kolejne dwa lata

  czytaj więcej

 • W Polsce JPK, a za granicą SAF-T

  W Polsce JPK, a za granicą SAF-T

  Planując rozwój biznesu za granicą, warto sprawdzić, jakie będą się z tym wiązać obowiązki w zakresie raportowania podatkowego

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?

  czytaj więcej

 • Podwyżki w szpitalach pogrążą samorządowe szpitale

  Podwyżki w szpitalach pogrążą samorządowe szpitale

  Od 1 lipca zakłady opieki zdrowotnej będą musiały zacząć podnosić płace najsłabiej zarabiającym pracownikom medycznym. To zwiększy zadłużenie szpitali, zwłaszcza powiatowych.

  czytaj więcej

 • Problemy mają też firmy stosujące międzynarodowe standardy

  Problemy mają też firmy stosujące międzynarodowe standardy

  W sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF trzeba również ujawnić transakcje biznesowe z partnerką prezesa. Tymczasem bywa, że spółki nie podają informacji dotyczących powiązań osobowych.

  czytaj więcej

 • Fiskus popsuł radość Playa z giełdowego debiutu

  Fiskus popsuł radość Playa z giełdowego debiutu

   Znany operator komórkowy Play wchodzi na warszawską giełdę i przestrzega inwestorów przed swoimi problemami z urzędem skarbowym. Liczy się z tym, że fiskus może zakwestionować amortyzację znaków towarowych. 

  czytaj więcej

 • Koszt będzie dopiero wtedy, gdy obciąży wynik finansowy

  Koszt będzie dopiero wtedy, gdy obciąży wynik finansowy

  Firmy będą odliczać wstępną opłatę leasingową, prowizje i inne koszty pośrednie w tym samym momencie, w którym potrącą je dla celów bilansowych. A więc zasadniczo rozliczą je w czasie, a nie jak dziś jednorazowo.

  czytaj więcej

 • W poszukiwaniu nowych źródeł energii dla innowacji

  W poszukiwaniu nowych źródeł energii dla innowacji

  Innowacja, start-up – w myśl rządowych strategii i głosów niezależnych ekspertów te słowa mają (a przynajmniej powinny) określać przyszłość polskiej gospodarki. W przekuwaniu tej idei w fakty sporą rolę przewidziano dla dużych, pozostających pod kontrolą państwa firm

  czytaj więcej

 • Sierant: Pojawiam się i znikam, czyli księgowość Kłapouchego

  Sierant: Pojawiam się i znikam, czyli księgowość Kłapouchego

  Dawno, dawno temu na warszawskiej giełdzie notowana była duża spółka farmaceutyczna. Pewnego dnia opublikowała raport kwartalny. Dobry, choć miał jedną cechę odróżniającą go od innych. Suma aktywów nie była równa sumie pasywów. Problem miał szerszy kontekst.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej