Jest projekt nowelizacji w sprawie Małego ZUS-u Plus. Rewolucji nie będzie, ale zmiany tak. Mały ZUS Plus będzie ulepszony. Dla wielu przedsiębiorców to istotna modernizacja. Dlaczego Mały ZUS Plus potrzebował liftingu i na czym będą polegać zmiany?

Co to jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus (MZ+) to rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorców, których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł. Powoduje obniżenie składek ZUS w ramach podstawy mieszczącej się pomiędzy tzw. małym ZUS-em a tzw. dużym ZUS-em.

Podmioty spełniające warunki mogą korzystać z ulgi przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy, a w praktyce w wielu przypadkach nawet 6 lat. Dzięki tej preferencji wysokość ZUS jest ustalana w przedziale dużego ZUS-u preferencyjnego, a więc w tym roku pomiędzy 1600,32 zł a 402,65 zł miesięcznie. Z pewnością nawet czterokrotnie mniejszy ZUS to ulga dla przedsiębiorców o niskich przychodach – wyjaśnia, w rozmowie z Gazetą Prawną, Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy InFaktu.

Mały ZUS Plus dla firm – jakie będą zmiany?

W wykazie prac legislacyjnych pojawiał się Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.Zakłada on m.in. zmiany w Małym ZUS-ie Plus, a ściślej doprecyzowanie przepisów i umożliwienie realizacji pierwotnych intencji projektodawców tego rozwiązania. Projektodawcy tłumaczą powody zmian tym, że art. 18c ust. 11 pkt 6 posługuje się pojęciem "ostatnich 60 miesięcy", a to ich zdaniem stanowi negatywną przesłankę do korzystania z Małego ZUS-u Plus. "W przypadku gdy ustalenie prawa danego przedsiębiorcy do przedmiotowego rozwiązania następuje np. w styczniu 2025 r., przy przyjęciu okresu od stycznia 2020 r. do grudnia 2024 r. (zakładając oczywiście, że wykorzystał on w ich trakcie pełnych 36 miesięcy ulgi) jako okresu referencyjnego, może powstać wątpliwość, czy przesłanka ta nie została spełniona. Przy takiej interpretacji, okres oczekiwania na ponowne skorzystanie z Małego ZUS Plus wydłużałby się de facto o rok. Skrócenie wspomnianego okresu referencyjnego o miesiąc (tj. do 59 miesięcy kalendarzowych), przy zachowaniu dotychczasowej konstrukcji językowej przepisu, eliminuje ten problem, umożliwiając zainteresowanym, o ile spełniają oni pozostałe warunki ustawowe, powrót do rozwiązania po 24 miesiącach oczekiwania" – czytamy w uzasadnieniu nowelizacji.

Ekspert: "Dla przedsiębiorców karencja będzie krótsza o 1 rok"

Zdaniem eksperta pierwotna konstrukcja tego rozwiązania była wadliwa.

W mojej ocenie ustawodawca od początku miał inny zamysł, tj. żeby 36 miesięcy korzystać z MZ+, a następnie, aby były 24 miesiące karencji. Po 5 latach, czyli po pierwszym okresie 60 miesięcy, okazało się, że konstrukcja przepisów jest wadliwa. W związku z tym obecnie nastąpi naprawienie warunków skorzystania z preferencji i faktycznie Mały ZUS Plus będzie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy. Kosmetyczna zmiana, ale dla przedsiębiorców karencja będzie krótsza o 1 rok – tłumaczy Piotr Juszczyk.