przeliczanie podstawy wymiaru emerytury

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu przeliczanie podstawy wymiaru emerytury. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące przeliczanie podstawy wymiaru emerytury.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Mieszana waloryzacja: Emeryci dostaną co najmniej 36 zł więcej

  Mieszana waloryzacja: Emeryci dostaną co najmniej 36 zł więcej

  "Przez niską inflację podwyżka emerytur i rent w przyszłym roku byłaby bardzo mała. Najniższa emerytura wzrosłaby zaledwie o 9 zł. Nie mogliśmy się na to zgodzić" - tak potrzebę stworzenia projektu uzasadnił minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, cytowany we wtorkowym komunikacie resortu.

  czytaj więcej

 • Dorabiający emeryt może mieć większe świadczenie

  Dorabiający emeryt może mieć większe świadczenie

  Jestem od trzech lat na emeryturze, ale cały czas dorabiam. Świadczenie przyznano mi na starych zasadach. Pracuję na podstawie umowy-zlecenia. Zarabiam nieźle, firma odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS – opowiada pani Teresa. – Wolałabym te pieniądze dostać do ręki, ale wiem, że to niemożliwe. Obiło mi się o uszy, że mogę zwrócić się do ZUS o ponowne obliczenie emerytury. A może zakład przeliczy mi świadczenie sam z siebie, przecież zapewne lepiej ode mnie wie, ile pieniędzy się uzbierało. Czy jednak powinnam sama zająć się sprawą – zastanawia się kobieta.

  czytaj więcej

 • 8-godzinny dzień pracy do lamusa, elastyczna dniówka w układzie zbiorowym

  8-godzinny dzień pracy do lamusa, elastyczna dniówka w układzie zbiorowym

  Czy czas pracy powinien być przeliczany na umowę, czy na pracownika? Jak zmienić przepisy o dyżurze w miejscu pracy i w domu? Czy należy rozszerzyć stosowanie klauzul opt-out? To przykładowe pytania, jakie w ramach przeglądu unijnej dyrektywy zadała partnerom społecznym Bruksela. Może być on podstawą do zmiany tych przepisów. Zdaniem uczestników debaty DGP z polskiego punktu widzenia najistotniejsze są zagadnienia dotyczące m.in. zasad wprowadzania elastycznego czasu pracy oraz wykonywania obowiązków w sektorze medycznym

  czytaj więcej

 • Warto na nowo wyliczyć emeryturę, jeśli się nadal zarabia

  Warto na nowo wyliczyć emeryturę, jeśli się nadal zarabia

  Osoby, które pracują po przyznaniu świadczenia na starych zasadach, mają prawo ubiegać się o jego podwyższenie. Prawie zawsze muszą jednak wykazać większe wynagrodzenie niż przed nabyciem uprawnień.

  czytaj więcej

 • Emerytury: Kolejne zmiany w kwestii przeliczania kapitału początkowego

  Emerytury: Kolejne zmiany w kwestii przeliczania kapitału początkowego

  Wiele lat temu, na początku tego stulecia zebrałam dokumenty dotyczące dawnych zarobków sprzed 1999 r. i zaniosłam do ZUS, by wyliczono mi kapitał początkowy. Potem coś się w zasadach wyliczania zmieniło raz i drugi. Poszłam do ZUS, wyliczono mi kapitał powtórnie, trochę korzystniej. Teraz znów czytam, że z początkiem maja nastąpiły kolejne zmiany. Czy mam pisać nowy wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie kapitału, czy poczekać, aż uzyskam wiek emerytalny? Może wtedy wystarczy złożyć wniosek raz a dobrze, w oparciu o wszystkie przeszłe i przyszłe poprawki przepisów – zastanawia się pani Agata

  czytaj więcej

 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby emerytura z ZUS była wyższa

  Jakie warunki trzeba spełnić, aby emerytura z ZUS była wyższa

  Osoby pobierające świadczenia mają prawo występować o przeliczenie wysokości wypłaty, jeśli znajdą nowe dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wysokość zarobków.

  czytaj więcej

 • Jednorazowy dodatek do emerytur krok po kroku. Wszystko, co musisz wiedzieć o pomocy dla seniora

  Jednorazowy dodatek do emerytur krok po kroku. Wszystko, co musisz wiedzieć o pomocy dla seniora

  Od 1 marca wysokość wszystkich świadczeń wypłacanych przez organy rentowe ulegnie zwiększeniu o 0,24 proc. Natomiast osoby otrzymujące renty i emerytury niższe niż 2 tys. zł mogą liczyć na jednorazowe wsparcie.

  czytaj więcej

 • Rodzic otrzyma wyższą emeryturę za urlop wychowawczy

  Rodzic otrzyma wyższą emeryturę za urlop wychowawczy

  Moja matka w tym roku przechodzi na emeryturę ustalaną na zasadach kapitałowych. Podobno będzie miała uwzględniony okres wychowawczego, tak jakby za ten czas miała płacone składki. Czy data urodzenia decyduje o sposobie zaliczenia urlopu wychowawczego do świadczenia – pyta czytelniczka.

  czytaj więcej

 • Rafalska o rekomendacjach po przeglądzie emerytalnym: To nie są propozycje rozwiązań ustawowych

  Rafalska o rekomendacjach po przeglądzie emerytalnym: To nie są propozycje rozwiązań ustawowych

  To nie są żadne propozycje rozwiązań ustawowych - powiedziała w czwartek minister RPiPS Elżbieta Rafalska pytana o projekt rekomendacji rządu po przeglądzie systemu emerytalnego. Przypomniała, że obecnie trwają konsultacje międzyresortowe i społeczne tego projektu.

  czytaj więcej

 • TK: Regulacja o przeliczaniu okresów nieskładkowych jest konstytucyjna

  TK: Regulacja o przeliczaniu okresów nieskładkowych jest konstytucyjna

  Wprowadzenie bardziej korzystnej zasady przeliczania okresów nieskładkowych, na przykład urlopu wychowawczego, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. nie narusza konstytucji i wynikającej z niej zasady równości - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

  czytaj więcej

 • Renta z KRUS. Kiedy i komu przysługuje?

  Renta z KRUS. Kiedy i komu przysługuje?

  Renta rolnicza wypłacana przez KRUS z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub jego domownikowi tylko, gdy łącznie spełnionych jest szereg warunków, w tym m.in. podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres.

  czytaj więcej

 • Przez brak informacji zaniżone mogą być tysiące emerytur

  Przez brak informacji zaniżone mogą być tysiące emerytur

  Problem dotyczy osób, które nie złożyły wniosków o przeliczenie świadczenia na podstawie płacy minimalnej, bo nie wiedziały o takiej możliwości. ZUS nie może zrobić tego z automatu, jedynie na wniosek.

  czytaj więcej

 • Czas pracy: Resort rodziny wyjaśnia kolejne wątpliwości

  Czas pracy: Resort rodziny wyjaśnia kolejne wątpliwości

  Niewliczana do czasu pracy 60-minutowa przerwa na lunch może być wykorzystywana we wszystkie dni pracy lub tylko od poniedziałku do piątku. Z kolei dla zarabiających płacę minimalną oddanie czasu wolnego nie zawsze pozwoli na zmniejszenie pensji

  czytaj więcej

 • Nieprawidłowo obliczona odprawa? W praktyce może chodzić o niebagatelne kwoty

  Nieprawidłowo obliczona odprawa? W praktyce może chodzić o niebagatelne kwoty

  Zakład pracy w związku ze zwolnieniami grupowymi naliczył i wypłacił pracownikom odprawy. Przy ich obliczaniu zastosował takie zasady, jak przy obliczaniu urlopu wypoczynkowego. Część pracowników zakwestionowała wysokość odpraw, występując do sądu o wypłatę różnicy. Sąd przyznał pracownikom rację, odprawy wylicza się bowiem według takich zasad, jak przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop. Jaką różnicę musi wypłacić pracodawca?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne