odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Niewyrażenie zgody na badanie trzeźwości pozbawia pracownika odszkodowania

  Niewyrażenie zgody na badanie trzeźwości pozbawia pracownika odszkodowania

  Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, nabywa prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Są jednak sytuacje, w których pracownik może zostać ich pozbawiony.

  czytaj więcej

 • ZUS, zabierając rentę, pozbawi wcześniejszej emerytury

  ZUS, zabierając rentę, pozbawi wcześniejszej emerytury

  Lekarz orzecznik ZUS odbierze świadczenie, jeśli uzna ubezpieczonego za zdolnego do podjęcia zatrudnienia. Ten ma prawo się jednak bronić, wnosząc sprawę do sądu.

  czytaj więcej

 • O czym nie wolno zapomnieć, wystawiając świadectwo pracy

  O czym nie wolno zapomnieć, wystawiając świadectwo pracy

  Sposób wypełnienia tego dokumentu jest ściśle regulowany przepisami prawa, a pomyłki mogą skutkować koniecznością wypłaty odszkodowania dla pracownika bądź grzywną. Przedstawiamy instrukcję dla pracodawców, w której krok po kroku omówiono, jak unikać błędów i nie narazić się na dodatkowe koszty

  czytaj więcej

 • Kiedy ZUS powinien przeliczyć emeryturę

  Kiedy ZUS powinien przeliczyć emeryturę

  Pan Mirosław urodził się we wrześniu 1948 r. – Przyznano mi wcześniejszą emeryturę, ale wypłata została wstrzymana, bo do końca 2013 r., czyli również po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, nadal pracowałem. Złożyłem wniosek do ZUS o przeliczenie świadczenia na zasadach kapitałowych. Dostałem decyzję odmowną, a urząd uzasadnił, że w ten sposób emerytura naliczana jest tylko dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Czy faktycznie tak jest? – pyta czytelnik.

  czytaj więcej

 • Jak podważyć decyzję ZUS o odmowie renty

  Jak podważyć decyzję ZUS o odmowie renty

  Osoba niezadowolona z rozstrzygnięcia ZUS może odwoływać się do sądu. Musi jednak przestrzegać określonego przez przepisy trybu postępowania, bo konsekwencje uchybień mogą być dotkliwe

  czytaj więcej

 • Czy brak zwolnienia z pracy może być przyczyną odmowy wypłaty emerytury

  Czy brak zwolnienia z pracy może być przyczyną odmowy wypłaty emerytury

  Ubiegający się o wypłatę emerytury obowiązkowo musi dostarczyć do ZUS świadectwa potwierdzające rozwiązanie umów o pracę ze wszystkimi dotychczasowymi pracodawcami.

  czytaj więcej

 • Nadchodzi boom na renty. Będą wyższe od emerytur

  Nadchodzi boom na renty. Będą wyższe od emerytur

  Rośnie liczba osób, które otrzymują z ZUS świadczenia z powodu niezdolności do pracy. Lawina nastąpi, gdy zaczną się o nie starać zatrudnieni w szczególnych warunkach.

  czytaj więcej

 • Świadczenie przedemerytalne nie jest dla wszystkich

  Świadczenie przedemerytalne nie jest dla wszystkich

  Mam 64 lata i 46-letni staż pracy. Zostałem zwolniony z firmy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Taki zapis był w umowie, która została zawarta na czas określony i kończyłaby się dopiero w 2016 r. – pisze pan Eugeniusz. – Czy w związku z tym należy mi się świadczenie przedemerytalne? Dodam, że przez siedem miesięcy pobierałem zasiłek dla bezrobotnych

  czytaj więcej

 • Niespłacone pożyczki i zwrot telefonu: Zobacz, jakie zatargi z pracodawcą możesz mieć po odejściu z pracy

  Niespłacone pożyczki i zwrot telefonu: Zobacz, jakie zatargi z pracodawcą możesz mieć po odejściu z pracy

  Często pracodawcy wypłacają pensje w ogólnie przyjętym terminie, zamiast rozliczyć się w dniu zakończenia zatrudnienia. Z kolei podwładni unikają odpowiedzialności za szkody wykryte po ustaniu stosunku pracy. To tylko przykładowe sytuacje, które utrudniają ostateczne rozstanie i mogą prowadzić do sporów sądowych.

  czytaj więcej

 • Wyższe dochody nie wykluczają samorządowej pomocy

  Wyższe dochody nie wykluczają samorządowej pomocy

  Mamy trudną sytuację finansową: mąż zarabia symbolicznie, ja straciłam pracę, dzieci trójka – pisze pani Halina. Jednak gdy podsumowaliśmy wszystkie nasze dochody, okazało się, że nie spełniamy kryterium, które pozwoliłoby nam ubiegać się o pomoc z gminy. Mamy za dużo, by dostać zasiłek, a za mało, by żyć. Czy możemy liczyć na jakiekolwiek wsparcie – zastanawia się kobieta

  czytaj więcej

 • Mężczyźni urodzeni po 1948 roku nie uzyskają wcześniejszej emerytury

  Mężczyźni urodzeni po 1948 roku nie uzyskają wcześniejszej emerytury

  Urodziłem się w 1951 r. i w 2011 r. ukończyłem 60 lat. Udowodniłem ponad 40-letni staż składkowy. Nie jestem członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Ubiegałem się o wcześniejszą emeryturę pracowniczą dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., ale ZUS odmówił mi przyznania tego świadczenia. Przyczyną odmowy było to, że do końca 2008 r. nie osiągnąłem wymaganego wieku – 60 lat. Nie rozumiem, jak ZUS mógł wymagać spełnienia tego warunku, skoro żaden mężczyzna urodzony po 31 grudnia 1948 r. z oczywistych względów nie miał możliwości ukończenia tego wieku do końca 2008 r. Dlaczego ZUS nie uwzględnił wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r., który stwierdził, że prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje mężczyźnie, który skończył 60 lat i posiada co najmniej 35-letni okres składkowy?

  czytaj więcej

 • Firma sama ustali, kto dostanie odprawę pośmiertną

  Firma sama ustali, kto dostanie odprawę pośmiertną

  Pracodawca nie musi czekać na decyzję ZUS przyznającą członkom rodziny zmarłego prawo do renty rodzinnej. Ponosi jednak odpowiedzialność, gdy dokona wypłaty na rzecz osób, którym prawo do niej nie przysługuje.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Zasadą w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest objęcie postępowaniem wszystkich wierzytelności w stosunku do dłużnika.

  czytaj więcej

 • ZUS: Nie szukamy haków, realizujemy tylko swoje obowiązki

  ZUS: Nie szukamy haków, realizujemy tylko swoje obowiązki

  - Trudno czynić zarzut ZUS z powodu zachowania ostrożności przy przyznawaniu prawa do świadczeń. Nie czuwamy nad naszym prywatnym majątkiem, lecz nad środkami publicznymi - mówi Kamil Tokarz, specjalista w departamencie świadczeń emerytalno-rentowych centrali ZUS

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne