komu przysługuje wcześniejsza emerytura

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu komu przysługuje wcześniejsza emerytura. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące komu przysługuje wcześniejsza emerytura.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Komu przysługuje emerytura częściowa

  Komu przysługuje emerytura częściowa

  Pan Bogusław jest w trudnej sytuacji materialnej. – Od jakiegoś czasu nie mogę znaleźć stałej pracy. Pracodawcy nie chcą mnie zatrudnić ze względu na wiek, nie przysługuje mi też jeszcze pełne świadczenie z ZUS. Słyszałem, że istnieje emerytura częściowa. Czy mogę się o nią ubiegać, czy trzeba spełniać jakieś szczególne wymagania, żeby ją uzyskać? – pyta czytelnik.

  czytaj więcej

 • Kto ma prawo do emerytury pomostowej?

  Kto ma prawo do emerytury pomostowej?

  Prawo do przejścia na emeryturę pomostową od 1 stycznia 2009 roku mają osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Innymi słowy chodzi o osoby wykonujące prace, która naraża je na uszczerbek na zdrowiu, lub której wykonywanie w określonym wieku byłoby niebezpieczne dla osoby pracującej i dla osób trzecich.

  czytaj więcej

 • Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

  Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

  Świadczenie pielęgnacyjne to jedna z form wsparcia, jakie mogą otrzymać osoby, które zajmują się krewnym niepełnosprawnym lub legitymującym się inną dysfunkcją zdrowotną.

  czytaj więcej

 • Komu przysługuje wcześniejsza emerytura

  Komu przysługuje wcześniejsza emerytura

  Zasadniczo wcześniejsza emerytura przysługuje osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 roku. Pod pewnymi warunkami mogą ją uzyskać także urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 roku.

  czytaj więcej

 • Zaległa emerytura: Kiedy powinna być wypłacona?

  Zaległa emerytura: Kiedy powinna być wypłacona?

  Pan Mieczysław jest emerytem. – W 2012 r. nie rozwiązałem umowy o pracę zawartej przed jej zakończeniem i ZUS zawiesił mi świadczenie. Słyszałem jednak, że powinno mi ono przysługiwać, a mimo to nie wpłynęły żadne zaległe środki. Czy tylko niektórym przysługuje zawieszona emerytura, a jeśli tak, to komu? – pyta czytelnik.

  czytaj więcej

 • Komu przysługuje i ile wynosi odprawa emerytalna

  Komu przysługuje i ile wynosi odprawa emerytalna

  Pracownikowi, który przechodzi na emeryturę lub rentę pracodawca musi wypłacić jednorazowe świadczenie pieniężne. Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje w wysokości odpowiadającej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, niezależnie od stażu pracy danej osoby w firmie.

  czytaj więcej

 • Tylko nauczyciel, górnik, policjant? Wszyscy jesteśmy uprzywilejowani. Kto za to płaci?

  Tylko nauczyciel, górnik, policjant? Wszyscy jesteśmy uprzywilejowani. Kto za to płaci?

  Nie ma dziś w Polsce osoby, której nie przysługuje jakiś przywilej. Politycy je rozdają, a obywatele o nie walczą. Nikt nie zastanawia się, czy są uzasadnione i kto za nie płaci

  czytaj więcej

 • Dodatki do pensji i trzynastka - czyli 5 powodów, dla których warto zostać urzędnikiem

  Dodatki do pensji i trzynastka - czyli 5 powodów, dla których warto zostać urzędnikiem

  Ograniczenie liczby urzędników w Polsce oraz przysługujących im przywilejów było obiecywane wielokrotnie - nie tylko przez opozycję, konkretne propozycje wysuwał także rząd. Większych zmian jednak wprowadzić się nie udało, liczba pracowników administracji zamiast spadać wciąż rośnie, a praca w urzędzie nadal opłaca się ze względu na dobre warunki zatrudnienia i wynagrodzenia. Zobacz, na jakie dokładnie przywileje może liczyć polski urzędnik.

  czytaj więcej

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2015: Kto ma do niego prawo i ile wynosi?

  Świadczenie pielęgnacyjne 2015: Kto ma do niego prawo i ile wynosi?

  Do świadczeń opiekuńczych zaliczamy zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne. Wsparcie finansowe państwa przyznawane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dowiedz się, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne oraz ile wynosi jego kwota.

  czytaj więcej

 • Kiedy pracownik nie otrzyma odprawy emerytalnej

  Kiedy pracownik nie otrzyma odprawy emerytalnej

  Nie każdemu pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę należy się odprawa. Świadczenia nie otrzyma osoba, która została zwolniona dyscyplinarnie.

  czytaj więcej

 • Specjalny zasiłek opiekuńczy 2015: Komu przysługuje i ile wynosi?

  Specjalny zasiłek opiekuńczy 2015: Komu przysługuje i ile wynosi?

  Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (lub są nieaktywne zawodowo) w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  czytaj więcej

 • Dłuższe urlopy i świadczenia przedemerytalne: Kto dostaje pieniądze za siedzenie w domu

  Dłuższe urlopy i świadczenia przedemerytalne: Kto dostaje pieniądze za siedzenie w domu

  Przedłużające się zwolnienia lekarskie, dłuższe urlopy wypoczynkowe czy różne rodzaje świadczeń przedemerytalnych - w Polsce liczne grupy osób mogą liczyć na finansową pomoc państwa nawet wtedy, gdy z różnych powodów przestaną pracować.

  czytaj więcej

 • Jak przejść na emeryturę - obowiązki pracodawcy

  Jak przejść na emeryturę - obowiązki pracodawcy

  Osobom, które zgłoszą zamiar przejścia na emeryturę, pracodawca ma obowiązek pomóc między innymi w zgromadzeniu odpowiednich dokumentów, a w niektórych przypadkach także dostarczyć je do ZUS. Musi również wypłacić danej osobie odprawę emerytalną.

  czytaj więcej

 • Urzędnicy, nauczyciele i rolnicy: Zobacz, jakie przywileje mają pewne grupy w Polsce

  Urzędnicy, nauczyciele i rolnicy: Zobacz, jakie przywileje mają pewne grupy w Polsce

  Nie tylko Grecja przyznała pewnym grupom pracowników szerokie (i często kontrowersyjne) przywileje pracownicze. Także w Polsce istnieją - przez wielu zresztą uważane za relikty odziedziczone po PRL-u - różnego rodzaju ulgi, zwroty czy też specjalne uprawnienia. Ich likwidacja spotyka się zazwyczaj z silnym oporem uprzywilejowanych grup wspieranych przez związki zawodowe, dlatego wielu polskich pracowników nadal otrzymuje te bonusy. Sam sprawdź jakie.

  czytaj więcej

 • Kto może liczyć na emeryturę pomostową

  Kto może liczyć na emeryturę pomostową

  Emerytura pomostowa przysługuje pracownikom, którzy w przeszłości byli zatrudnieni przy pracach o szczególnym charakterze, bądź w szczególnych warunkach.

  czytaj więcej

 • Opiekun niepełnosprawnego nie straci ubezpieczenia rolniczego

  Opiekun niepełnosprawnego nie straci ubezpieczenia rolniczego

  Rolnik, który zajmuje się bliską osobą i pobiera z tego tytułu świadczenie, będzie mógł pozostać w KRUS. Powrócą do niego na swój wniosek osoby wyłączone na podstawie starych przepisów.

  czytaj więcej

 • Świadczenie pielęgnacyjne 2016. Dla kogo i w jakiej wysokości?

  Świadczenie pielęgnacyjne 2016. Dla kogo i w jakiej wysokości?

  Od początku 2016 roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300,00 zł miesięcznie i będzie odtąd każdego roku (1 stycznia) podnoszone o wskaźnik waloryzacji. Ustawa określa warunki, kiedy i komu takie świadczenie jest należne oraz szereg sytuacji, kiedy nie może ono zostać przyznane.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Zasadą w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest objęcie postępowaniem wszystkich wierzytelności w stosunku do dłużnika.

  czytaj więcej

 • 4 prawa pracownika przechodzącego na emeryturę

  4 prawa pracownika przechodzącego na emeryturę

  Osoba przechodząca na emeryturę otrzyma od pracodawcy odprawę pieniężną w wysokości przynajmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przysługuje jej także ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne