Zdrowie

10 czerwca 2020 r.

W szczytowym momencie pandemii wiele państw unijnych uciekało się do środków protekcjonistycznych, utrudniając eksport sprzętu medycznego do sąsiednich krajów.

Polska apeluje do KE w sprawie leków i sprzętu medycznego10 czerwca 2020 r.

Przywódcy sześciu krajów UE - Polski, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Belgii - wezwali we wspólnym liście Komisję Europejską do zwiększenia zapasów najważniejszych leków i sprzętu medycznego. Ma to zabezpieczyć Wspólnotę przed ewentualnymi przyszłymi kryzysami związanymi ze zdrowiem.

2 czerwca 2020 r.

Młodzież w szponach nałogu

Młodzież w szponach nałogu2 czerwca 2020 r.

Jedna trzecia nastolatków nikotynową „przygodę” rozpoczęła od elektronicznego papierosa. A jak e-papieros to owocowy, po te o smaku tytoniowym niemal nikt nie sięga. To wyniki PolNicoYouth – Badania Używania Nikotyny przez Polską Młodzież. Przeprowadził je po raz pierwszy na przełomie 2019 i 2020 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

2 czerwca 2020 r.

Jesteśmy tym zaniepokojeni, bo od początku mówiliśmy, że to wypacza obiektywny, bazujący na wiedzy system przyjmowania na rezydenturę, wprowadzając do niego subiektywne kryteria.

Jankowski: Tam, gdzie w grę wchodzą subiektywne kryteria, zawsze pojawiają się wątpliwości2 czerwca 2020 r.

- Mamy doświadczenia ze stażu podyplomowego, który prowadzi izba. Tam funkcjonowało coś takiego jak rekomendacje. Na początku była to tylko rekomendacja do danej kliniki, potem wprowadziliśmy możliwość zdobycia dodatkowych punktów. Okazało się, że większość osób takie listy przedstawiała i były one wystawiane nie tylko dla tych, którzy mieli największe zasługi w danej klinice, lecz były traktowane jako bonus. Ostatecznie z tych subiektywnych kryteriów całkiem się wycofaliśmy, bo one naszym zdaniem zaburzają proces rekrutacji - mówi Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów OZZL, szef Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, wiceprzewodniczący zespołu, który przygotowywał projekt nowelizacji

Polecane