rodzaje rent

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu rodzaje rent. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące rodzaje rent.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Rusza waloryzacja rent i emerytur: komu i o ile wzrosną świadczenia?

  Obok emerytur i rent wypłacanych z Funduszu ... Społecznych (między innymi renty inwalidów wojennych i ... zostaną emerytury i renty, które wypłacane są ... (bez osób pobierających renty socjalne), w tym ... otrzymujących emeryturę bądź rentę z FUS łącznie ... kwoty emerytury i renty przez wskaźnik waloryzacji. ... , właściwych dla danego rodzaju renty. Nowe wysokości świadczeń ...

  czytaj więcej

 • Większa kontrola uprawnionych do rent. Ma to pomóc osobom naprawdę potrzebującym pomocy

  ... 100 tys. Najwięcej rent z tytułu niezdolności ... do dziś. Stałe renty należą już do ... doradca ekonomiczny PwC. – Renty są po to, ... zalety uszczelnienia systemu rent: więcej ludzi jest ... zreformowanie systemu przyznawania rent kilka lat temu, ... , które pozostają na rencie, a mogłyby podjąć pracę. – Renty są dość niskie. ... tysiącem złotych renty każdego skłoni ...

  czytaj więcej

 • W przyszłym roku wzrosną dodatki do emerytur i rent

  Emerytury i renty w dotychczas obowiązującym ... o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń ... kwocie emerytur i rent. Od 1 marca ... zostaną podwyższone: ● emerytury, renty z tytułu ... pracy (w tym renta szkoleniowa), renty rodzinne; ● emerytury rolnicze, renty rolnicze z tytułu ... do pracy, rolnicze renty szkoleniowe, renty rodzinne, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego ...

  czytaj więcej

 • Waloryzacja kwotowa emerytur i rent tylko w tym roku. W 2013 - procentowa?

  ... ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ... : zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów ... . kwota najniższej emerytury i renty dla osób całkowicie niezdolnych ... miesięcznie, a najniższa renta dla osób częściowo ... do emerytur i rent. Wzrosną one o ...

  czytaj więcej

 • Waloryzacja świadczeń z ZUS: W przyszłym roku niższa podwyżka emerytur i <strong>rent</strong>

  Waloryzacja świadczeń z ZUS: W przyszłym roku niższa podwyżka emerytur i rent

  ... ZUS waloryzuje emerytury, renty oraz inne wypłacane ... waloryzacji emerytur i rent. Strona rządowa zaproponowała ... . Gdyby emerytury i renty zostały podwyższone takim ... uprawnione do minimalnych rent wypadkowych. Pobierający najniższe ... zawodową oraz najniższą rentę rodzinną wypadkową otrzymaliby ... uprawnione do najniższej renty z tytułu częściowej ... zł). Z kolei renta socjalna (stanowiąca 84 proc. najniższej renty z tytułu ...

  czytaj więcej

 • Trybunał Konstytucyjny: Kwotowa waloryzacja <strong>rent</strong> i emerytur jest zgodna z konstytucją

  Trybunał Konstytucyjny: Kwotowa waloryzacja rent i emerytur jest zgodna z konstytucją

  ... zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które ... przepisy podniosły wszystkie emerytury i renty o jednakową kwotę 71 zł ... osobom, które pobierają emerytury lub renty w wysokości niższej niż 1480 ... zł miesięcznie. Ten zaś, czyja renta wynosi 1000 zł, dzięki ... tegoroczne emerytury i renty, nie jest tak ...

  czytaj więcej

 • Na czym polega waloryzacja kwotowa emerytur i rent

  ... takiej jak obecnie. Zgodnie z nią poziom, o jaki wzrastają emerytury i renty, jest różny, bo o ten sam wskaźnik rosną świadczenia, które nie są ... e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na czym polega waloryzacja kwotowa emerytur i rent W pełnej wersji artykułu: - Jakie świadczenia zostaną objęte podwyżką- Jakie dodatki ulegną ...

  czytaj więcej

 • Nowe <strong>renty</strong> mogą być wyższe niż emerytury

  Nowe renty mogą być wyższe niż emerytury

  ... zasady ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności ... roku. Inaczej nowe renty będą od nich ... sposób ustalania wysokości rent. A czas płynie. ... nazwać sytuacji, kiedy renta wypłacana osobie niepracującej ... dojdzie do różnego rodzaju nieprawidłowości – ostrzega. Pracodawcy ... dojść do nadużywania rent. – I zamiast ograniczyć ... będą ubiegać się renty – ostrzega Jeremi Mordasewicz. ... zasady liczenia rent wiadomo od ...

  czytaj więcej

 • Prezydent może zawetować kwotową waloryzację <strong>rent</strong> i emerytur

  Prezydent może zawetować kwotową waloryzację rent i emerytur

  ... systemowe. Musimy odpowiedzieć na pytanie: jak inaczej ustalać wysokość minimalnej emerytury i renty, aby skutecznie chroniły one przed ubóstwem? A wątpliwości konstytucyjne? Rzeczywiście są przesłanki, ... niż program 50 plus. Temu projektowi towarzyszą inne pomysły, np. podniesienia wieku rent rodzinnych, co ma pomóc załatać deficyt w funduszu rentowym. Wszystkie zmiany przedstawione ...

  czytaj więcej

 • Polacy nie mają prawa do <strong>rent</strong> po opuszczeniu kraju

  Polacy nie mają prawa do rent po opuszczeniu kraju

  ... Woli ma prawo do renty inwalidy wojskowego. Nie ... nie wypłacał jej renty inwalidzkiej z tytułu ... , domagając się wypłaty renty, ale ten nie ... , czy uprawniony do renty w dalszym ciągu ... tzw. becikowe i renta socjalna - wyjaśnia Agnieszka ... też uwagę, że rodzaje ryzyk socjalnych dające ... - W przypadku polskich rent socjalnych będzie można ...

  czytaj więcej

 • <strong>Renty</strong> rodzinne nie dla wdów i wdowców

  Renty rodzinne nie dla wdów i wdowców

  ... związane z przyznawaniem rent rodzinnych. Nie może ... Zmiany zasad przyznawania rent rodzinnych wdowom i ... wieku uprawniającego do renty po śmierci małżonka ... dotychczas uprawnione do rent rodzinnych faktycznie stracą ... bowiem prawo do renty rodzinnej, musimy się ... możliwość wyboru między rentą rodzinną a emeryturą ... niej na rzecz renty rodzinnej po zmarłym ... do wypłaty rent rodzinnych. Obecnie ...

  czytaj więcej

 • Zdolni do pracy wciąż dostają <strong>renty</strong>

  Zdolni do pracy wciąż dostają renty

  ... do pracy. – Dostałem rentę na trzy lata ... inwalidzką ze stałą rentą, lecz on chciał ... – W tym czasie renty na stałe otrzymywali ... więcej. Brak weryfikacji rent przyznanych przed 1997 ... paradoksalnej sytuacji. Obecnie renty na stałe otrzymuje ... liczba osób otrzymujących renty z tytułu niezdolności ... 1997 roku. Obecnie renty na stałe przyznawane ... się o renty. W 1997 ...

  czytaj więcej

 • Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym, emeryturze i rencie

  ... całym roku rozliczeniowym.Rodzaje uwzględnianych przychodów Na ... społecznych. Rodzaje działalności podlegającej ... zawieszeniu ani zmniejszeniu: • renta inwalidy wojennego, • renta inwalidy wojskowego, którego ... o podjęcie wypłaty renty. Natomiast w przypadku renty rodzinnej, do której ... lat, uprawnieni do renty rodzinnej lub renty z tytułu niezdolności ... ,80).• MAKSYMALNE ZMNIEJSZENIE RENTY RODZINNEJ Do renty rodzinnej uprawnione są ...

  czytaj więcej

 • Wypłaty <strong>rent</strong> nadal sporne

  Wypłaty rent nadal sporne

  ... jasne wskazanie, czy powinni wypłacać renty. Jednak uzasadnienie nie rozwiewa wszystkich ... , że nie przysługuje roszczenie o rentę należną poszkodowanemu małżonkowi z powodu ... analizie uzasadnienia. Dodaje, że te renty wchodzą do majątku wspólnego małżonków ... odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń obejmuje wszystkie rodzaje roszczeń poszkodowanego małżonka, z ... . Dotyczy to również renty wyrównawczej - mówi Agnieszka ...

  czytaj więcej

 • <strong>Rodzaje</strong> wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  Rodzaje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  ... punktu widzenia postępowania upadłościowego istotne jest wykonywanie każdego rodzaju wierzytelności, a to dlatego że zarówno niepłacenie długów, ... tylko wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości, należności pracownicze, renty, alimenty oraz co do zasady składki należne ZUS. ... być objęte układem za zgodą wierzyciela. Są dwa rodzaje takich wierzytelności: pracownicze oraz zabezpieczone rzeczowo - hipoteką ...

  czytaj więcej

 • Wysokość <strong>renty</strong> będzie zależeć od daty złożenia wniosku

  Wysokość renty będzie zależeć od daty złożenia wniosku

  ... raz pierwszy o renty, żeby składali wnioski ... zagwarantować, że ich renty będą ustalane według ... w przeszłości otrzymywały renty, a o nowe ... mechanizmów ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość rent będzie, podobnie jak ... dochodach miały ustalane renty według obecnie obowiązujących ... się o stare renty. Zgodnie z ustawą ... emeryturach i rentach z FUS ...

  czytaj więcej

 • <strong>Renty</strong> strukturalne pod lupą kontrolerów. Kiedy można stracić świadczenie?

  Renty strukturalne pod lupą kontrolerów. Kiedy można stracić świadczenie?

  ... ) prowadzi kontrolę osób pobierających renty strukturalne finansowane ze ... utrzymanie prawa do renty walczy obecnie w ... w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem ... kontrolowania rolników pobierających renty strukturalne. Podstawą do ... , że w przypadku rent strukturalnych przyznanych w ... nikomu nie odebrano renty, ale obecnie 26 ... , że osoba pobierająca rentę strukturalną nie może ...

  czytaj więcej

 • Raport GP: Zmiany w <strong>rentach</strong>, emeryturach i ochronie zdrowia

  Raport GP: Zmiany w rentach, emeryturach i ochronie zdrowia

  ... zmianę sposoby przyznawania rent z tytułu niezdolności ... o ponowne przeliczenie rent, emerytur oraz kapitału ... o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń ... o ponowne przeliczenie renty, emerytury lub kapitału ... się o przeliczenie rent, emerytur oraz kapitału ... obecne rozwiązanie dotyczące rent rodzinnych. Jeśli więc ... dożywotnich emerytur kapitałowych). Renty kapitałowe Od 1 ... mechanizmów ustalania rent z tytułu ...

  czytaj więcej

 • Polak na <strong>rencie</strong> wywróci nowy system emerytur

  Polak na rencie wywróci nowy system emerytur

  ... o emeryturach i rentach wydłużająca do 67 ... jest skorzystanie z renty z tytułu niezdolności ... ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności ... ubiegająca się o rentę musi otrzymać co ... świadczenie. W Polsce renty się załatwia i ... rownież prawo do renty. – Co bardziej zapobiegliwi ... masowo przechodzić na renty z tytułu niezdolności ... KRUS obecnie renty ma przyznane ...

  czytaj więcej

 • Kto i na jakich zasadach może otrzymać w Danii rentę z tytułu niezdolności do pracy

  ... lub 67 lat renta przyznawana jest automatycznie. Rodzaje świadczeń Na wysokość ... rentowy rozróżnia trzy rodzaje niezdolności do pracy: ... każdym z tych rodzajów świadczenie jest sumą ... życia, którym przyznano rentę inwalidzką). Świadczenia dodatkowe ... dają prawa do renty; niepełnosprawność 66-100 ... sam zasiłek lub rentę inwalidzką, • zasiłek zdrowotny ... i nieotrzymujących pełnej renty). Ważne! Świadczenia ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne