Nieruchomości

4 sierpnia 2020 r.

Kolejnym z celów projektu jest również dostosowanie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych do regulacji ustawy z 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496). Chodzi m.in. o wymóg zapewnienia minimalnego udziału lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych czy w podeszłym wieku w ogólnej liczbie mieszkań w budynku wielorodzinnym.

Rząd stawia na budynki bez barier4 sierpnia 2020 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozwiązania prawne proponowane przez resort rozwoju mają przede wszystkim na celu ułatwienie dostępu do nieruchomości i urządzeń z nimi związanych osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zmiany wpisują się w realizację programu pt. „Budynki bez barier”.

3 sierpnia 2020 r.

Od 15 lat mieszkamy z żoną i pracujemy w Irlandii, tam też rozliczamy podatki i nie prowadzimy żadnych interesów w Polsce. Trzy lata temu kupiliśmy pod Dublinem dom, który obecnie chcemy sprzedać i wrócić do ojczyzny. Czy w tej sytuacji musimy zapłacić podatek dochodowy w Polsce?

Jak amortyzować jacht? Kiedy uwzględnić zakup kasy online? [PORADNIA PODATKOWA]3 sierpnia 2020 r.

Kiedy uwzględnić w kosztach zakup kasy online, która zacznie być używana za kilka miesięcy?Czy trzeba zapłacić podatek dochodowy w przypadku sprzedaży domu za granicą przed powrotem do Polski? Jak amortyzować jacht wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej? Czy można odliczyć VAT od nabytego prywatnie auta wprowadzonego potem do działalności?

23 lipca 2020 r.

Co do zasady przekształcenie jest odpłatne. Osoby, które stają się z mocy prawa właścicielami gruntów, są zobowiązane do uiszczania należności w formie corocznej opłaty wnoszonej przez 20 lat. Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Nabywcy gruntów w pułapce. Potrzeba zmian ustawy uwłaszczeniowej23 lipca 2020 r.

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił z wnioskiem do ministra rozwoju o rozważenie potrzeby zmiany przepisów tzw. ustawy uwłaszczeniowej. To pokłosie napływających do jego biura skarg od następców prawnych (nabywców nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe) osób, które jednorazowo wniosły opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego.

19 lipca 2020 r.

Był to fragment rynku, który dotąd zagospodarowywały hotele, ale to się może bardzo zmienić, ze względu na przedłużające się obawy dotyczące okresu trwania pandemii.

Jak zmieniają się umowy najmu19 lipca 2020 r.

Najem krótkoterminowy pozostał, ale w bardzo ograniczonym obszarze. Bezterminowy będzie dominował nadal na rynku prywatnych mieszkań. Pojawi się nowa oferta najmu na okres 3-4 miesięcy, adresowana do menedżerów, konkurencyjna wobec hoteli.

Polecane

Galerie

Polecane