Nieruchomości

17 kwietnia 2019 r.

Resort zapowiada takie doprecyzowanie trybu udzielania pomocy publicznej, by zapewnić organom sprawną weryfikację pomocy, a przedsiębiorcom elastyczne warunki korzystania z możliwości wyboru sposobu płatności za przekształcenie.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego cz. 4 [KOMENTARZ]17 kwietnia 2019 r.

Ustawa uwłaszczeniowa nie zwiera regulacji pozwalających na odraczanie terminów, rozkładanie na raty oraz umarzanie należności z tytułu opłaty przekształceniowej. Ale w art. 12 znalazło się odwołanie do odpowiednich przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W czwartej części komentarza omówimy je w pierwszej kolejności. Następnie przeanalizowane zostaną regulacje dotyczące mechanizmu opóźnionego uwłaszczenia. Chodzi tu o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w odniesieniu do gruntu pod budynkiem mieszkalnym oddanym do użytkowania przez dewelopera. W takiej sytuacji samorząd wydaje zaświadczenie na wniosek właściciela w terminie czterech miesięcy od dnia jego otrzymania. Z tytułu uwłaszczenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela opłatę w wysokości równej kwocie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w roku, w którym oddano budynek do użytkowania. Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym doszło do przekształcenia.

1 kwietnia 2019 r.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy i orzecznictwo – z dużym prawdopodobieństwem można ocenić, że przedsiębiorca może zostać ukarany karą administracyjną. Nie mają znaczenia dla jej wymiaru ani motywy działania, ani nielegalne użytkowanie tylko niewielkiej części budynku.

Kara za brak pozwolenia na użytkowanie pensjonatu nie zależy od motywów działania1 kwietnia 2019 r.

Wkrótce zamierzam otworzyć pensjonat. Budynek jest nie do końca wykończony, ale nie zdążę przed sezonem uzyskać decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (mam tylko pozwolenia budowlane). Chcę udostępnić jednak turystom dwa-trzy lokale w budynku jeszcze przed załatwieniem ww. decyzji. To zapewni mi płynność finansową i umożliwi spłatę kredytu na inwestycję. Czy jeśli te lokale stanowią tylko niewielką część całego pensjonatu, to mogę ponieść jakieś konsekwencje?

Polecane

Galerie

Polecane