Nieruchomości

13 grudnia 2018 r.

Komunistyczny blok z wielkiej płyty w Gdyni

Będzie niższa bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego. Rada Warszawy ma projekt uchwały13 grudnia 2018 r.

Zmniejszenie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do m.in. 60 proc. – to główne założenie projektu uchwały, którym w czwartek zajmuje się Rada Warszawy. Projekt wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent stolicy Robert Soszyński.

10 grudnia 2018 r.

Nowelizacja umożliwi deweloperom szybsze uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego uwłaszczenie, jeśli będzie to związane ze sprzedażą kolejnych lokali.

Błyskawiczny retusz uwłaszczenia10 grudnia 2018 r.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy uwłaszczeniowej, która zmienia zasady wnoszenia opłat za przekształcenie przez deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe i innych przedsiębiorców. Korekta przepisów ma wyeliminować ryzyko poniesienia przez nich kosztów wynikających z przekroczenia dozwolonego limitu pomocy publicznej.

2 grudnia 2018 r.

Kompletny wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części podlega procedurze tzw. milczącej zgody. Oznacza ona, że do użytkowania obiektu zgodnie z nowym przeznaczeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia organowi kompletnego zgłoszenia, nie wniesie on sprzeciwu w drodze decyzji.

Budynek gospodarczy można użytkować jako mieszkalny. Ale wymaga to zgłoszenia2 grudnia 2018 r.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga złożenia wniosku w starostwie powiatowym (urzędzie miejskim miasta a prawach powiatu). Użytkować budynek w zmieniony sposób można po upływie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów w urzędzie, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w formie decyzji (tzw. milcząca zgoda).

Polecane

Galerie

Polecane