Nieruchomości

3 lutego 2019 r.

Przedsiębiorca ma wprawdzie możliwość odwołania się od decyzji wójta do samorządowego kolegium odwoławczego, jest to jednak praktycznie nieuzasadnione.

Brak zgody sąsiadów? Granice działek ustali sąd3 lutego 2019 r.

Prowadzę niewielką firmę. Od pewnego czasu toczymy przed wójtem spór graniczny z właścicielami sąsiedniej działki. Wójt sprawę zamierza umorzyć, bo sąsiad nie zgodził się na proponowany przez geodetę przebieg granicy i w efekcie nie doszło do ugody (tylko ja podpisałem protokół graniczny). Niedawno złożyłem do urzędu dodatkowe dokumenty, ale wójt uznał je za niewystarczające, a mapy za niedokładne. Czy są jakieś inne możliwości dokonania rozgraniczenia? Co mogę w tej sprawie zrobić?

2 lutego 2019 r.

Dla uchylenia pozwolenia na budowę nie ma znaczenia fakt, że w całości ukończona została inwestycja zrealizowana na jego podstawie czy też że decyzją zezwolono na użytkowanie posadowionego budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Decyzja niezgodna z planem zagospodarowania musi być uchylona2 lutego 2019 r.

Na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez starostę moja firma w 2012 r. wybudowała obiekt biurowy z infrastrukturą, w której dziś prowadzimy komis samochodowy. Po ponad sześciu latach od ukończenia inwestycji wojewoda stwierdził nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę z powodu rażącego naruszenia prawa. Rozstrzygnięcie zapadło po zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek właściciela działki sąsiedniej. Czy wojewoda mógł stwierdzić nieważność pozwolenia na budowę?

Polecane

Galerie

Polecane