Nieruchomości

28 marca 2017 r.

Z ustawy wynika, że gmina ustala jego stawkę, biorąc pod uwagę położenie budynku, położenie lokalu w budynku, wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ogólny stan techniczny budynku

Ważne są wszystkie czynniki wpływające na czynsz28 marca 2017 r.

Radni ustalając wysokość czynszu, muszą wziąć pod uwagę nie tylko stan techniczny lokalu komunalnego, ale także jego położenie. Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubelskiego. Dotyczyło ono uchwały Rady Gminy Jeziorzany w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021.

25 marca 2017 r.

Dlaczego selekcja potencjalnych lokatorów jest tak szczegółowa?

Polowanie na lokatora idealnego: Powinien świetnie gotować, prasować i zapomnieć o imprezach w domu25 marca 2017 r.

Kandydatów było siedmiu. Posadzili nas pod ścianą koło meblościanki. Byłem czwarty w kolejce, a i tak czekałem trzy godziny. Nie cackali się, od razu zaczęli pytać: Palisz? Pijesz? Imprezujesz? Wiedziałem, że jedno nieodpowiednie „tak” lub „nie” może zaprzepaścić moje szanse. A chodziło przecież tylko o wynajęcie mieszkania.

19 marca 2017 r.

mieszkanie1

Jak w "Alternatywach 4". Lista prac dla lokatorów w szczecińskiej wspólnocie19 marca 2017 r.

Miała być praca na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a wyszło niemałe zamieszanie - bo zarząd jednej ze wspólnot w Szczecinie wywiesił ogłoszenie, w którym wypunktował prace do wykonania. Wśród nich znalazły się m.in.: grabienie trawników, mycie stu okien, czy czyszczenie zsypów na śmieci. Mieszkańcy nie są zbyt chętni na takie wiosenne porządki. Tymczasem przewodniczący wspólnoty dopowiada - to nie tylko praca na rzecz wszystkich mieszkańców, ale przede wszystkich sposób na zarobek. Bo za wykonane czynności będzie wynagrodzenie.

19 marca 2017 r.

Pytania, jakie pojawiają się podczas szkoleń, dotyczą różnych kwestii. Bardzo często przedsiębiorcy pytają o przesłanki ustalenia zasiedzenia służebności przesyłu. Wiele wątpliwości dotyczy sposobu określenia przedmiotowych urządzeń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Służebność przesyłu: Jakie są najczęstsze problemy przedsiębiorców? 19 marca 2017 r.

Przepisy związane z lokalizacją urządzeń przesyłowych oraz ustanawianiem służebności przesyłu rodzą w praktyce liczne kontrowersje. Nic dziwnego. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na nieruchomościach, na których usytuowano tego typu urządzenia, lub planuje się ich lokalizację, często muszą się liczyć z ograniczeniami. A na dodatek te przepisy są dość skomplikowane.

14 marca 2017 r.

Projekt nie zmienia nic w zakresie opłat za wycinkę (500 zł za każdy centymetr obwodu usuwanego drzewa, o ile gmina sama nie ustali niższej taksy)

Deweloperzy proponują: Zamiast opłat za wycinkę drzew kompensacja14 marca 2017 r.

Za każde 50 centymetrów obwodu usuwanego drzewa zostaną zasadzone trzy nowe rośliny tego samego lub podobnego gatunku. Z taką propozycją wyszedł do parlamentarzystów i resortu środowiska Polski Związek Firm Deweloperskich. Wszystko przy okazji dyskusji nad projektem noweli ustawy o ochronie przyrody mającym zatrzymać masową wycinkę na terenach prywatnych.

Polecane

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama