Nieruchomości

17 lipca 2017 r.

Po raz pierwszy w rozprawie przed komisją uczestniczyli pełnomocnicy miasta

Chmielna 70 pod lupą komisji17 lipca 2017 r.

 Trzecia rozprawa przed komisją weryfikacyjną zakończyła się trzecim ukaraniem Hanny Gronkiewicz-Waltz za niestawiennictwo i nieskładanie wyjaśnień. Prezydent Warszawy zapłacić ma już łącznie 9 tys. zł. Zapowiada jednak, że od decyzji gremium się odwoła.

15 lipca 2017 r.

W rozpatrywanym przypadku, mimo że kobieta mieszkała w lokalu od ponad 20 lat, to posiadała jedynie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Ekspektatywa to nie prawo własności, nie uprawnia do zwolnienia15 lipca 2017 r.

Ponad 20 lat temu podatniczka podpisała umowę ze spółdzielnią o ustanowieniu spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu. Wkrótce potem zameldowała się i wprowadziła do mieszkania. Kilkanaście lat później – w 2010 r. – postanowiła sprzedać nieruchomość. Spółdzielnia nie zgodziła się jednak podpisać z nią umowy o przeniesienie własności, a pozwoliła tylko na przeniesienie ekspektatywy, czyli – zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 201) – roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Polecane

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama