Nieruchomości

29 czerwca 2016 r.

Właściciele parkingów uważają, że nie można ich uznać za budowle również dlatego, że nie są obiektem budowlanym odrębnym od budynku sklepu.

Od parkingu z ażurowymi ścianami też jest podatek29 czerwca 2016 r.

Firma pana Jacka zastanawia się nad budową parkingu podziemnego z ażurowymi ścianami. Chodzi o to, że nie będą one jednolite, jak w każdym normalnym budynku, ale zbudowane z belek, przez które będzie mogło swobodnie przepływać powietrze. – Wydaje mi się, że taka konstrukcja nie powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości. Czy mam rację – pyta pan Jacek.

28 czerwca 2016 r.

Luksusowy hotel

Grunty rolne to może być kłopot dla spółki prowadzącej hotel28 czerwca 2016 r.

OPIS SYTUACJI: Spółka jawna składająca się z pięciu wspólników będących osobami fizycznymi jest właścicielem hotelu trzygwiazdkowego położonego na obszarze wiejskim oraz otoczonego lasem i polami uprawnymi. Kilka lat temu spółka nabyła znajdujące się w pobliżu hotelu grunty orne. Planowała, że zmieni ich przeznaczenie i rozbuduje bazę noclegową. Ze względu na brak środków finansowych inwestycję jednakże na kilka lat odłożono. Obecnie w spółce ma dojść do zmian personalnych. W miejsce jednego z dotychczasowych wspólników wstąpić ma nowa osoba. Podstawą zmiany ma być przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na osobę trzecią. Pozostali wspólnicy się obawiają, czy tego typu zmiana podmiotowa nie spowoduje możliwości przejęcia należących do spółki gruntów rolnych.

27 czerwca 2016 r.

W umowie obowiązkowo mają widnieć informacje o umowie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pośrednika.

Zdefiniują pośrednikom nieruchomości ich profesję27 czerwca 2016 r.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca. Jego działalność polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: ● nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; ● nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; ● najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części; ● innych niż określone w pkt 1–3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

27 czerwca 2016 r.

Wypracowywany w resorcie projekt nowelizacji ma sytuację naprawić.

Zmiany w ustawie o ziemi. Rolnicze kredyty uwolnione z niekorzystnych zapisów27 czerwca 2016 r.

Już w przyszłym tygodniu pod obrady Sejmu trafić ma projekt ustawy, który likwiduje najważniejsze mankamenty ustawy o ziemi. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyły się spotkania z przedstawicielami rozmaitych środowisk, dotyczące problemów, jakie pojawiły się po wejściu w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585). Akt ten – wprowadzający generalną zasadę, że nabywcą ziemi rolnej winien być wyłącznie rolnik indywidualny – wszedł w życie 30 kwietnia i od razu wywołał wiele zawirowań.

23 czerwca 2016 r.

Rada będzie miała funkcję kontrolną i będzie oceniać program mieszkaniowy

PiS powoła Krajową Radę Mieszkalnictwa23 czerwca 2016 r.

Powstanie Krajowa Rada Mieszkalnictwa, która będzie oceniać realizację rządowego programu mieszkaniowego - poinformował w czwartek podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST szef MIB Andrzej Adamczyk. KRM ma zostać powołana przez premier Beatę Szydło.

22 czerwca 2016 r.

Pozytywnie o zmianie warunków technicznych wypowiadają się przedstawiciele Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Branża budowlana: Nie dekretować miejsca ma pralkę22 czerwca 2016 r.

Branża budowlana chce głębszych zmian w przepisach dotyczących warunków technicznych budynków. Dziś niektóre z nich nie przystają do rzeczywistości. Właśnie upłynął termin, w jakim przedstawiciele branży budowlanej mogli składać uwagi do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Akt ten zawiera szereg przepisów – często bardzo szczegółowych – wskazujących, jakich zasad przestrzegać, projektując i budując.

20 czerwca 2016 r.

Zmiany można by nazwać rewolucją, bo teraz samorządy po wynajęciu komunalnego lokum w praktyce tracą nad nim kontrolę, jeśli tylko najemca wywiązuje się ze wszystkich płatności.

Mieszkanie komunalne na chwilę, a nie na zawsze20 czerwca 2016 r.

Proponowane zmiany w zasadach najmu mieszkań przyniosą efekty dopiero w kolejnej dekadzie. Umowy na czas określony i możliwość kontroli wysokości dochodów – takie rewolucyjne zmiany w wynajmie tanich lokali od gmin zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w ramach przygotowywanego właśnie programu mieszkaniowego. Gdyby dochody okazały się zbyt wysokie, gminy mogłyby podnosić najemcom czynsze.

14 czerwca 2016 r.

W przypadku skali możliwe jest uwzględnienie wszystkich wydatków, które są niezbędne do uzyskania przychodu.

Remont i chemię wolno wliczyć do kosztów najmu14 czerwca 2016 r.

Jestem właścicielką mieszkania, które chcę wyremontować i wynająć – pisze pani Katarzyna. – Zamierzam wybrać opodatkowanie według skali (18 i 32 proc.). Czy przy rozliczaniu przychodów z najmu będę mogła uwzględnić w kosztach ich uzyskania wydatki na remont i np. chemię do utrzymania mieszkania w czystości – pyta czytelniczka.

Polecane

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

reklama