Nieruchomości

26 sierpnia 2016 r.

Właściciel sąsiedniej działki może domagać się zaprzestania pewnych działań, ale tylko wtedy gdy są one niedozwolone i przekraczają tzw. przeciętną miarę.

Prace ziemne na działce? Mimo pozwolenia na budowę, sąsiad i tak może podać do sądu26 sierpnia 2016 r.

Rozpocząłem prace ziemne na swojej działce, ale sąsiad domaga się, abym je przerwał. Twierdzi, że jego dom jest zagrożony, bo utraci oparcie, albo dojdzie do uszkodzenia konstrukcji. Nie trafiają do niego argumenty, że prace prowadzę legalnie, bo mam pozwolenie budowlane. Zresztą on ma pretensje o wszystko, np. o to, że opryskuję drzewa środkiem owadobójczym – skarży się pan Tomasz. – Czy może mnie tak ograniczać – pyta zgnębiony czytelnik.

22 sierpnia 2016 r.

Z uzyskanych przez DGP danych nie wynika natomiast, czy na zdjęciu ustawowych obostrzeń zależy bardziej sprzedającym, czy kupującym ziemię rolną

Ustawa o ziemi rolnej nie zaorała rynku. ANR wydaje zgody na nabycie gruntów22 sierpnia 2016 r.

Częściej zgoda niż brak zgody. I to 400 razy częściej – tak wyglądają statystyki Agencji Nieruchomości Rolnych po trzech miesiącach obowiązywania słynnej ustawy o ziemi rolnej. Jak udało się nam ustalić, na blisko 1600 wniosków o zgodę na sprzedaż roli nierolnikowi prezes agencji odmówił tylko raz. Nie wszystkie wnioski zdążył jednak rozpatrzyć.

18 sierpnia 2016 r.

Kuratorzy to osoby, które składały w sądach dokumenty potwierdzające chęć reprezentowania właścicieli nieruchomości nieznanych z miejsca zamieszkania

Trudniejsze dochodzenie praw przez prawdziwych spadkobierców18 sierpnia 2016 r.

Wszystko wskazuje na to, że już we wrześniu zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, której zgodność z ustawą zasadniczą potwierdził 19 lipca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt Kp 3/15).

Polecane

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama