Nieruchomości

11 lipca 2018 r.

Ministerstwo twierdzi, że choć kodeks urbanistyczny porzuciło, to jednak nie ustaje w reformach. Na bazie starych założeń będzie pracować nad innymi rozwiązaniami w specjalnie powołanym zespole. Więcej informacji wkrótce.

Co dalej z kodeksem urbanistyczno-budowlanym?11 lipca 2018 r.

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego nie trafi już do Sejmu w 2018 r. Po wielu latach prac, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju porzuciło skomplikowany projekt, na rzecz innych rozwiązań. Priorytetem okazała się specustawa mieszkaniowa, którą niedawno uchwalił sejm i którą z radością przyjęli deweloperzy, choć nie tak entuzjastycznie jak samorządowcy. Są jednak inne założenia; to nie koniec zmian. Warto jednak przypomnieć z jakich rozwiązań zrezygnowano.

11 lipca 2018 r.

Stosowanie nowych przepisów powiązano ponadto z wprowadzonymi ustawą standardami urbanistycznymi.

Mieszkanie+ poprawione, ale wciąż daleko do ideału11 lipca 2018 r.

O lokalizacji inwestycji mieszkaniowej zdecyduje rada gminy po konsultacjach z mieszkańcami, specjalne przepisy nie będą miały zastosowania do działek mających plan zagospodarowania przestrzennego, a radni będą mogli w uchwale zwiększyć lub zmniejszyć standardy urbanistyczne – tak wygląda przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm specustawa mieszkaniowa. Jej pierwotny projekt budził olbrzymie kontrowersje, w efekcie go zmodyfikowano. Czy zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wszystkich stron? Na to pytanie odpowiadają nam odpowiedzialny za nowe przepisy sekretarz stanu w resorcie inwestycji i rozwoju Artur Soboń oraz prof. Tadeusz Markowski i dr Dominik Drzazga z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego. 

Polecane

Galerie

Polecane