Nieruchomości

23 czerwca 2017 r.

Rafał Woś

Woś: Skończyć z mieszkaniowym apartheidem23 czerwca 2017 r.

Późny kapitalizm, w którym żyjemy, ma jeden podstawowy problem. Coraz trudniej przychodzi mu zaopatrywanie ludności w mieszkania na ich kieszeń. Problem dotyczy nie tylko krajów takich jak Polska. Również w najbogatszych i najbardziej rozwiniętych zachodnich gospodarkach od San Francisco przez Londyn po Monachium słychać jedno i to samo wołanie. Zatrzymać rozjazd cen najmu i kupna nieruchomości z siłą nabywczą szerokich mas obywateli.

21 czerwca 2017 r.

Pytający sąd odwołuje się jednak również do szerszej wykładni – celowościowej, która to skłania do zupełnie innych wniosków

Obrót gruntami: Sąd Najwyższy zasypany pytaniami o ziemię21 czerwca 2017 r.

Czy rolnicy, którzy po 30 kwietnia 2016 r. nabyli ziemię na powiększenie swojego gospodarstwa, mogą ją teraz swobodnie darować dzieciom, czy też muszą najpierw wystąpić o zgodę na zbycie do sądu powszechnego? To kolejne z pytań dotyczące ustawy o obrocie ziemią (Dz.U. z 2016 r. poz. 585), na które odpowie Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 24/17).

20 czerwca 2017 r.

SN ma przesądzić, czy szczęśliwy nabywca ziemi z licytacji komorniczej (wszczętej przed wejściem w życie ustawy o obrocie ziemią) ma obowiązek prowadzić na niej gospodarstwo rolne i nie może jej sprzedać przez co najmniej 10 lat.

Nieruchomości: Trudnych pytań o ziemię rolną nie ubywa20 czerwca 2017 r.

Czy nieruchomość rolną nabytą w drodze egzekucji, zakończonej przysądzeniem własności dokonanym po 30 kwietnia 2016 r., można sprzedać przed upływem 10 lat? Na to pytanie odpowiedzieć ma Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 51/17). To kolejne z zagadnień dotyczących ustawy o obrocie ziemią (Dz.U. z 2016 r. poz. 585), jakie wpłynęły do SN.

13 czerwca 2017 r.

Stasiak przypomniał, że obecnie świadczenia z programu 500 plus "nie są uwzględniane przy ocenie zdolności kredytowej i czynszowej".

BGKN: Planujemy włączyć 500 plus do zdolności czynszowej najemców Mieszkania plus13 czerwca 2017 r.

Planujemy włączyć 500 plus do oceny zdolności czynszowej najemców mieszkań realizowanych w ramach pilotażu Mieszkania plus - powiedział PAP wiceprezes BGK Nieruchomości Włodzimierz Stasiak. Jego zdaniem, to stały strumień dochodu dla rodziny, który powinien być uwzględniany także przy ocenie zdolności kredytowej, np. przy zakupie mieszkania.

13 czerwca 2017 r.

Trudno nie dostrzec, że w zamyśle projektodawców REIT ma być produktem stricte polskim.

Szkolne błędy w projekcie ustawy o REIT13 czerwca 2017 r.

Opublikowany w ostatnim czasie, zmieniony projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości (zwanych też w skrócie SRWN lub REIT (ang. Real Estate Investment Trust) miał być flagowym pomysłem Ministerstwa Finansów. Ale na razie przypomina raczej Titanica – z kadłubem pełnym legislacyjnych dziur.

Polecane

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama