Ministerstwo Rozwoju i Technologii pochwaliło się ostatnio projektem nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Jak zapowiada na swojej stronie, zmiany mają być rewolucyjne, a limit finansowania z budżetu zostanie zwiększony w tym roku o 500 mln zł.

Projekt jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Rządzący chcą objąć pomocą osoby, które nie są w stanie kupić własnej nieruchomości. To obok “Mieszkania na start” kolejny program mający pomóc w zaspokojeniu potrzeb Polaków.

Budownictwo społeczne. Jakie są założenia nowelizacji ustawy?

Podwyższenie w tym i kolejnym roku maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na Budownictwo Społeczne i Komunalne (BSK) to dopiero pierwszy krok. Obecnie limit roczny to 1 mld zł, zaś po zmianie ma być 1,5 mld zł. Projekt zakłada także ustalenie limitu wydatków na lata 2026-2030. W planach jest wzrost nakładów. Do 2030 roku ma on wynieść 10 mld zł. Co jeszcze zapowiedziało ministerstwo?

  • Spora zmiana będzie dotyczyć osób, które wynajmują lokal komunalny. Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresu po jakim mieszkania wybudowane przy wsparciu finansowemu BSK będą mogły zostać wykupione. Obecnie możliwość wykupu pojawia się po 15 latach. Po zmianach ma to być 25 lat.
  • Projekt zakłada również, aby po 25 latach mieszkania komunalne były sprzedawane po cenie rynkowej, czyli bez bonifikaty, która obowiązuje obecnie. Środki finansowe zostałyby przeznaczone na modernizację mieszkań komunalnych oraz na budowę kolejnych. Dzięki temu zasoby gmin nie kurczyłyby się tak szybko.
  • Rząd chce także wspierać przedsięwzięcia, które będą polegać na budowie, remoncie lub kupnie budynku przeznaczonego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych studentów. Budownictwo Społeczne i Komunalne obejmie zatem również akademiki. Sfinansowane pomieszczenia mają być udostępniane wyłącznie studentom, którzy nie posiadają na własność mieszkania lub nie wynajmują go w tej samej miejscowości.

Nowelizacja obejmie też Społeczne Budownictwa Czynszowe

Planowane są również zmiany w zakresie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC). Program ma zostać wydłużony o rok. Poza tym zostanie zwiększony jego budżet z 4,5 mld zł do 7 mld zł. W planach jest też zwiększenie rządowych dopłat do preferencyjnego oprocentowania. Kolejną ważną zmianą będzie powrót przepisów uniemożliwiających zakup na własność lokali, które zostały wybudowane w ramach SBC.

Rząd chce poza tym zwiększyć udział czynnika społecznego w sprawowaniu nadzoru nad społecznymi inicjatywami mieszkaniowymi/towarzystwami budownictwa społecznego. Po nowelizacji, gminy, na terenie których działają takie podmioty, będą musiały mieć w składzie rady nadzorczej swojego przedstawiciela.

Nowelizacja zniesie minimalny współczynnik liczby miejsc postojowych

Ważna zmiana będzie dotyczyć miejsc postojowych. W planach jest rezygnacja z określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych, potrzebnego do realizacji konkretnej inwestycji mieszkaniowej. Nie będzie to jednak dotyczyć inwestycji realizowanych na podstawie specustawy.

Nowe przepisy mają wejść w życie w III kwartale 2024 roku. Na ich temat wypowiedział się minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

- Przywracamy społeczny charakter finansowanych z budżetu państwa inwestycji mieszkaniowych oraz umożliwimy znaczny wzrost ich liczby w najbliższych latach. To nasza odpowiedź na zgłaszane przez samorządy i inwestorów zapotrzebowanie. Projektowane rozwiązania umożliwią ponadto budowę i remonty akademików, co także wpisuje się w szeroko rozumianą politykę mieszkaniową i społeczną. Ogólna sytuacja na rynku mieszkaniowym, wysokie ceny najmu i kupna mieszkań sprawiają, że wprowadzenie nowych rozwiązań stało się ogólnospołeczną koniecznością. A budowa domów studenckich w znacznym stopniu ułatwi migrację w celach edukacyjnych i będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój profesjonalnych kadr w Polsce - powiedział minister.