W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw złożony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Porusza on między innymi kwestię budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych. Według nowych przepisów organy administracji architektoniczno-budowlanej będą mogły zakwestionować takie działanie.

Przepisy o budowie domy bez formalności wymagają zmiany

Jak możemy przeczytać w wyjaśnieniach do projektu, w 2022 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zorganizował konferencję w sprawie cyfryzacji procesu budowlanego. Wówczas przedstawiciele organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego mówili o problemach, które sprawiły przepisy dotyczące budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych. Według nich konieczne było doprecyzowanie przepisów tak, by możliwa była weryfikacja składanego przez inwestora zgłoszenia oraz postępowania z nim, jeśli jest niekompletne albo jego zawartość wskazuje, że budynek mieszkalny może nie być jednorodzinnym domem o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych. Do tej pory bowiem urzędnicy nie mogli odmówić w przypadku zgłoszenia.

Cel zmian w ustawie – Prawo budowlane

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ma na celu między innymi doprecyzowanie przepisów związanych ze zgłoszeniem budowy oraz przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych.

Budowa domów do 70 metrów kwadratowych – co się zmieni?

Jak wskazuje wyjaśnienie do projektu ustawy, ma on między innymi doprecyzować przepisy w zakresie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 70 metrów kwadratowych poprzez dodatnie nowych przepisów:

  • ograny administracji architektoniczno-budowlanej zyskają podstawę do weryfikacji, czy zgłoszenia rzeczywiście dotyczą budowy lub przebudowy budynku wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego, mieszkalnego jednorodzinnego, którego powierzchnia zabudowy wynosi do 70 metrów kwadratowych, a obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Budowa powinna być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych; projekt oznacza więc, że urzędnicy będą mogli zakwestionować zgłoszenie i nie zgadzać się na nie automatycznie;
  • pojawić ma się również przepis odnoszący się do zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 70 metrów kwadratowych wyłączający stosowanie przepisów dotyczących sprawdzania przez urzędników dokumentacji projektowej załączonej do zgłoszenia czy też możliwości wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

Dom bez formalności – na czym polega?

Dom bez formalności to rozwiązanie działające od 3 stycznia 2022 roku. Zgodnie z nim budowa domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych jest możliwa na podstawie zgłoszenia. Dzięki temu wszelkie formalności zostały ograniczone do minimum.

W związku z tym każdy może rozpocząć budowę takiego domu – bez pozwolenia na budowę, a jedynie zgłaszając to do odpowiedniego organu. Co istotne, wówczas inwestor ponosi odpowiedzialność za kierowanie budową – nie musi ustanawiać bowiem kierownika budowy i prowadzić dziennika budowy.

Jak jednak wskazują wymagania, inwestor, aby skorzystać z programu, musi oświadczyć, że budowa prowadzona jest przez niego i zaspokoić ma jego potrzeby mieszkaniowe (oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej), przejmuje odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli nie ma kierownika budowy, oraz przekłada kompletną dokumentację do zgłoszenia.