W wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart, który ma być następcą bezpiecznego kredytu 2 proc. i rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Przepisy te wdrażają program mieszkaniowy, dzięki któremu zaciągnąć będzie można kredyt na zakup mieszkania lub kredyt konsumencki. Jak wysoki kredyt można dostać w ramach programu?

Kredyt #naStart – na jaką kwotę?

Nie ma ustalonego limitu kredytu mieszkaniowego #naStart. Raty udzielonego w jego ramach kredytu hipotecznego będą objęte dopłatami. Co jednak warto podkreślić, jak wskazuje projekt ustawy, jeżeli część kapitałowa kredytu mieszkaniowego udzielonego jako kredyt hipoteczny, która została ustalona na dzień zgodnej z harmonogramem spłaty najwyższe raty kapitałowo-odsetkowej, będzie wyższa niż:

  • 200 000 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – to do obliczenia dopłat do rat przyjmuje się, że część ta wynosi 200 000 zł;
  • 400 000 zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego (bez dzieci lub jeden dorosły i jedno dziecko) – wynosi 400 000 zł;
  • 450 000 zł w przypadku gospodarstwa trzyosobowego (dwóch dorosłych i jedno dziecko lub jeden dorosły i dwoje dzieci) – wynosi 450 000 zł;
  • 500 000 zł w przypadku gospodarstwa czteroosobowego (dwóch dorosłych i dwójka dzieci lub jeden dorosły i troje dzieci) – wynosi 500 000 zł;
  • 600 000 zł w przypadku gospodarstwa co najmniej pięcioosobowego – wynosi 600 000 zł.

Oznacza to, że jeśli na przykład czteroosobowe gospodarstwo domowe zaciągnie kredyt na 600 000 zł, to dopłaty będą obliczane tak, jakby kredyt ten wynosił 500 000 zł.

Na jaką nieruchomość można dostać kredyt #naStart?

W projekcie ustawy możemy przeczytać, że kredyt mieszkaniowy w ramach kredytu #naStart można uzyskać na pokrycie całości lub części wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego (wykończenie, nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, by wybudować na niej dom), nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (z wykończeniem), realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej (przez jej członka) czy też nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Można również otrzymać kredyt konsumencki na pokrycie całości lub części wydatków ponoszonych w związku z pokryciem kosztów partycypacji bądź wkładu mieszkaniowego.

Kiedy możesz dostać kredyt mieszkaniowy #naStart?

W przypadku kredytu mieszkaniowego #naStart, aby go otrzymać, należy w dniu jego udzielenia, a także przed nim, nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, a także nie mieć w tym dniu i czasie przed nim spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu.

Ponadto w dniu złożenia wniosku w przypadku gospodarstwa jednoosobowego osoba wnioskująca musi mieć mniej niż 35 lat. W przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzą co najmniej dwie osoby, oraz kredytu konsumenckiego limit ten nie obowiązuje.

Kredytobiorca musi prowadzić gospodarstwo domowe na terenie Polski lub poza nim, jeśli posiada polskie obywatelstwo lub prowadzi gospodarstwo wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo i wspólnie z nią zaciąga kredyt. Ponadto musi uzyskiwać dochód w walucie polskiej.

Wnioskujący o kredyt #naStart w dniu jego udzielenia nie może być stroną umowy innego kredytu mieszkaniowego, bezpiecznego kredytu 2 proc. lub rodzinnego kredytu mieszkaniowego.