Prace nad programem "Mieszkanie na start" wciąż trwają. Rządowa inicjatywa, która ma zastąpić "Bezpieczny Kredyt 2 proc.", powinna wejść w życie jeszcze 2024 r. Prawdopodobnym i najbardziej realnym terminem jest jesień. Jakie będą kryteria wiekowe i dochodowe?

Program "Mieszkanie na start" ma w założeniu pomagać w zakupie pierwszego mieszkania tym, którzy nie mogą liczyć na kredyt w warunkach komercyjnych. Zbyt niska zdolność kredytowa, a także nieposiadanie na koncie przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych na wkład własny to często bariery nie do przejścia dla tych, którzy chcieliby mieć własne mieszkanie.

Według aktualnych założeń, program ma obowiązywać minimum do końca 2025 r. Tylko w 2024 r. budżet rządowego programu to 500 mln zł.

Mieszkanie na start. Kto będzie mógł wziąć udział w programie?

Najważniejszym warunkiem jest brak posiadania na własność domu bądź mieszkania. Wyjątkiem w tej sytuacji jest "maksymalnie połowa lokalu uzyskanego w drodze dziedziczenia lub darowizny". Poza tym, kryteria to:

osoby bezdzietne do 35. roku życia
osoby z przynajmniej jednym dzieckiem (bez limitu wieku dziecka)
osoby mające jedno mieszkanie i przynajmniej trójkę dzieciKryteria dochodowe

Co ważne, pod uwagę mają być brane zarobki z ostatnich sześciu miesięcy. Limity dla gospodarstw domowych będą wynosić:

dochód nie większy niż 10 tys. zł miesięcznie – gospodarstwo jednoosobowe
dochód nie większy niż 18 tys. zł miesięcznie – gospodarstwo dwuosobowe
dochód nie większy niż 23 tys. zł miesięcznie – gospodarstwo trzyosobowe
dochód nie większy niż 28 tys. zł miesięcznie – gospodarstwo czteroosobowe
dochód nie większy niż 33 tys. zł miesięcznie – gospodarstwo pięcioosobowe

Jaka wysokość kredytu?

Limity wartości nieruchomości nie zostały ustalone, ale żeby skorzystać z programu, to kwota kredytu nie powinna przekraczać:

200 tys. zł – dla singli
400 tys. zł – dla gospodarstw domowych składających się z dwóch osób
450 tys. zł – dla gospodarstw domowych trzyosobowych
500 tys. zł – dla gospodarstw domowych czteroosobowych
600 tys. zł – dla gospodarstw domowych pięcioosobowych