W stosunkach międzysąsiedzkich wystające za obręb działki korzenie czy gałęzie drzew to problem powszechny. Kłopotem może być też nadmierne zacienienie oraz szkody w elewacji budynków. Jak przepisy regulują odległość roślinności od granicy działek? Jak się zabezpieczyć przed konsekwencjami?

Prawo nie reguluje kwestii odległości krzewów bądź drzew od sąsiedniej posesji, jednak zdrowy rozsądek podpowiada, że warto się dostosować do pewnych norm. Minimalną odległość należy zachować w zależności od gatunku i wielkości rośliny, aby uniknąć nieporozumień a także nie narażać się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Okazuje się, że są przepisy które przewidują, konsekwencje prawne za negatywny wpływ na sąsiednią nieruchomość i wyrządzone szkody . Chodzi o tzw immisje.

Drzewa przy granicy działki. Zasada nie szkodzić

Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Przyczyną konfliktów sąsiedzkich może być przerastanie gałęzi i korzeni drzew rosnących w pobliżu granicy działki na sąsiedni grunt. W takich sytuacjach właściciel sąsiedniej działki może zażądać od właściciela drzewa usunięcia tych gałęzi i korzeni w wyznaczonym terminie, a po jego upływie może sam je obciąć. Musi jednak uważać, aby nie okaleczyć drzewa i nie doprowadzić do jego obumarcia.

Odległość od ogrodzenia

Zatem warto posadzić drzewo czy krzew, w takiej odległości od granicy działki sąsiada, by nie wpływały one na użytkowanie posesji obok. Sadząc drzewo, warto zachować około 3-4 metrów odległości od ogrodzenia. Ryzyko szkód jest znacznie mniejsze. Można też skorzystać z ugruntowanej praktyki orzeczniczej, opartej na regulaminach Rodzinnych Ogrodów Działkowych ROD.

Według nich odległość od ogrodzenia powinna wynosić:

 • 1 metr w przypadku krzewów owocowych — wyjątkiem jest leszczyna. Powinna być posadzona 3 metry od granicy;
 • 1 metr w przypadku krzewów słabo rosnących i płożących.
 • 2 metry w przypadku drzew owocowych, karłowych i ozdobnych, w tym iglaków — warto jednak pamiętać, że wysokość roślin ozdobnych nie powinna przekraczać 3 metrów;
 • 2 metry w przypadku silnie rosnących ozdobnych krzewów,
 • 3 metry w przypadku moreli,
 • 5 metrów w przypadku czereśni i orzecha,

Drzewa przy ścianach budynków. Jaka odległość?

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku sadzenia drzew w pobliżu ściany budynku sąsiada. Roślinność może nie tylko zacieniać jego okna, ale także powodować zawilgocenie i uszkodzenie elewacji. Wtedy sąsiad będzie miał prawo domagać się odszkodowania (415 K.c) oraz usunięcia takiej roślinności (150 K.c) .

Jak zatem sadzić by było bezpiecznie i bez pretensji? Wytyczne dają m.in przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje użytkownikom warunki przyłączenia do sieci; odbioru przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Podobnie zasady obowiązują w przypadku instalacji elektrycznych czy gazowych. To tylko wytyczne, jednak dobrym pomysłem jest sadzenie drzew w odległości:

 • 0,75 metra od krawędzi ścieżek parkowych i ogrodowych,
 • 1 metra od tarasów, stromych skarb czy stopów ścian oporowych,
 • 2 metrów od infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, elektrycznej czy gazowej;
 • 2 metrów od krawężników jezdniowych,
 • 3 metrów od sączków melioracyjnych,
 • 3 metrów od krawędzi jezdni,
 • 4 metrów od ogrodzenia o wysokości powyżej 2 metrów i zabudowy o wysokości poniżej 7 metrów,
 • 5 metrów od słupów energetycznych,
 • 5 metrów od zabudowy o wysokości większej niż 7 metrów,
 • 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego.