Co najmniej raz w roku zaleca się przeprowadzenie inspekcji komina, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Jednak w niektórych sytuacjach może być konieczne robienie tego częściej. Zazwyczaj kominiarze planują wizyty u klientów przed i po sezonie grzewczym. Ceny usług kominiarskich mogą się różnić w zależności od lokalizacji, rodzaju komina oraz zakresu prac. Ile może kosztować taka usługa?

Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, kominy stosowane do spalania paliw stałych, takich jak węgiel czy drewno, wymagają czyszczenia co najmniej cztery razy w roku, natomiast te używane do pieców gazowych i olejowych powinny być czyszczone przynajmniej dwa razy w roku. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować brakiem odszkodowania w przypadku pożaru, jeśli nie będziemy mieli potwierdzenia, że wykonaliśmy wymagane inspekcje. Obowiązkowość przeglądu kominiarskiego wynika bezpośrednio z art. 62 ustawy prawo budowlane, która określa, iż kontrola ta powinna odbywać się co najmniej raz w roku.

Krajowa Izba Kominiarzy zwróciła uwagę, że nieposiadanie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie inspekcji komina może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Przegląd kominiarski. Jak wygląda?

W trakcie przeglądu kominiarskiego specjalista dokładnie ocenia stan techniczny komina, identyfikując ewentualne uszkodzenia konstrukcyjne, takie jak pęknięcia czy degradację materiałów budowlanych. Dodatkowo analizuje się elementy dodatkowe, jak izolacje termiczne, w celu potwierdzenia ich integralności i skuteczności. Wykorzystując specjalistyczne narzędzia, kominiarz ocenia stan kanałów dymowych pod kątem obecności nagromadzeń sadzy, zabrudzeń czy innych przeszkód, które mogą utrudniać swobodny przepływ spalin. Sprawdzana jest również sprawność klapy dymnej, a wszelkie defekty są dokładnie rejestrowane.

Kominiarz przeprowadza także szczegółową analizę elementów wentylacyjnych, w tym przewietrzników, celem potwierdzenia ich prawidłowej funkcji cyrkulacyjnej. W przypadku wykrycia nieprawidłowości może zalecić konieczność czyszczenia komina w celu usunięcia nagromadzonych osadów i zanieczyszczeń.

Ile kosztuje przegląd kominiarski?

Portal biznes.interia.pl przypomniał, że standardowy przegląd kominiarski, obejmujący czyszczenie regularnie pielęgnowanego systemu grzewczego i ocenę stanu przewodów kominowych, zazwyczaj kosztuje od 100 do 150 zł. Jednak ta cena może się zwiększyć w zależności od liczby pięter w budynku oraz średnicy przewodów kominowych.

Jednak kominiarz może dodatkowo przeprowadzić inwentaryzację budynku, co podnosi koszt usługi o kolejne 100 zł, do około 200-250 zł. Ceny usług kominiarskich zależą również od lokalizacji kontroli. W największych miastach w Polsce opłata za sam przegląd kominiarski jest wyższa i wynosi około 200 zł i więcej. Jeśli przegląd kominiarski został już wykonany w danym roku, można uzyskać nieco obniżoną cenę, rezygnując z przeglądu i płacąc jedynie za czyszczenie komina, które kosztuje około 110 zł.

Specjaliści w dziedzinie kominiarstwa mogą także przeprowadzić procedurę frezowania komina, która polega na poszerzeniu średnicy jego wnętrza. Taka operacja zazwyczaj jest wykonywana na starszych instalacjach, które mogą mieć trudności z przepływem powietrza. Koszt takiej usługi waha się od 100 do 150 zł w przypadku komina o średnicy 30 cm. Jeśli zdecydujemy się na zainstalowanie wkładu kwasoodpornego, cena może sięgnąć nawet 300 zł, jak informuje portal branżowy kominiarskie.com.

Jeśli zaniedbamy obowiązek przeprowadzania kontroli i czyszczenia systemu kominowego, nie tylko tracimy możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku pożaru, ale również ryzykujemy nałożenie grzywny. Właściciel budynku może być ukarany mandatem o wartości do 500 zł przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.