Jak poinformował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, uruchomiony został dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej i likwidację szamb. To jednak nie jedyne miasto, które oferuje taką pomoc.

Dofinansowanie likwidacji szamb w Warszawie. Nabór wniosków przedłużony

Wnioski o dotację na likwidację szamb oraz przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej można składać od 3 do 30 kwietnia 2024 roku. Wysokość dofinansowania to 6 tys. zł.

Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek w podanym terminie i przesłać go do Biura Ochrony Środowiska przy Al. Jerozolimskich 44 lub dostarczyć osobiście do Wydziału Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy, Kancelarii ogólnej Urzędu miasta stołecznego Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 lub do Biura Ochrony Środowiska przy Pl. Bankowym 2. Datą złożenia wniosku jest data, w której wpłynie on do Urzędu m.st. Warszawy.

O dofinansowanie starać może się podmiot, który ma udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością. Jeśli ją otrzyma, to inwestycja musi zostać zrealizowana w 2024 roku.

Jak możemy przeczytać na stronie um.warszawa.pl – oficjalnego portalu Warszawy, od początku roku miasto przyznało już ponad 200 dotacji na likwidację szamba. Szacuje się, że ich wysokość to ponad milion złotych. Dzięki poprzednim edycjom udało się dofinansować inwestycje w ponad 2 tys. nieruchomości, a wydano na to niespełna 9 mln zł.

Z racji tego, że stołeczna sieć kanalizacyjna się rozbudowuje, coraz więcej mieszkańców może się od niej podłączać i likwidować przydomowe szamba.

Dotacje na likwidację szamb w Gdyni

Nie tylko w Warszawie dostępne jest dofinansowanie do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacji szamb. Taką dotację oferuje też na przykład Gdynia. Jak możemy przeczytać w serwisie internetowym Miasta Gdynia, jeśli właściciele nieruchomości mogą podłączyć się do sieci kanalizacyjnej, dzięki jej rozbudowie, to muszą to zrobić po otrzymaniu zawiadomienia od PEWiK Gdynia. Wówczas należy zlikwidować szambo i podłączyć się do sieci, a jeśli się tego nie zrobi, to można otrzymać mandat karny i realizację przyłącza w drodze wykonania zastępczego. To generuje wyższe koszty niż samodzielne podłączenie się.

W związku z tym, że likwidacja szamba i przyłączenie się do sieci jest koniecznością, miasto udziela na ten cel dofinansowania. Wnioski są rozpatrywane do czasu wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na bieżący rok.

Dofinansowanie przyłącza kanalizacyjnego we Wrocławiu

Z kolei we Wrocławiu można otrzymać dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacyjnego. Może o nią wnioskować właściciel posesji, a jeśli nieruchomość stanowi współwłasność – należy wybrać reprezentanta w postępowaniu o przyznanie dotacji. Po złożeniu wniosku zawierana jest umowa dotacyjna, a dofinansowanie wpływa na wskazane konto bankowe w terminie 30 dni od jej zawarcia.

Wysokość dotacji to do 50 proc. poniesionych i udokumentowanych kosztów – jednak nie więcej niż 2 tys. zł brutto.

Pożyczka na kanalizację sanitarną w Krakowie

Jak natomiast możemy przeczytać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w tym mieście można uzyskać dofinansowanie prac budowlanych i zakupu materiałów do budowy, rozbudowy, modernizacji i remontu kanalizacji sanitarnej.

Formą wsparcia finansowego jest w Krakowie pożyczka, która może pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych netto. Pożyczka ta wiąże się z brakiem opłat i prowizji. Aby się o nią starać, inwestycja ma być realizowana na terenie województwa małopolskiego, ilość odprowadzanych ścieków rocznie musi wynosić minimum 2,19 tys. metrów sześciennych, należy złożyć wniosek i dokumenty w terminie przez Portal Beneficjenta oraz przedłożyć dokumenty, które potwierdzają tytuł własności lub prawa do dysponowania nieruchomością.