Wymiana starych pieców, tak zwanych kopciuchów, jest obowiązkowa. Terminy albo się zbliżają, albo już minęły. Jednak cały ten proces jest kosztowny i nie każde gospodarstwo domowe może sobie na to pozwolić. Dlatego dostępne są dofinansowania do wymiany kopciucha. Źródeł jest kilka, a niektóre z nich można połączyć.

Wymiana kopciuchów – dlaczego jest konieczna?

Województwa w swoich uchwałach antysmogowych wyznaczyły terminy wymiany pieców. Jest to konieczne, ponieważ aktualne kopciuchy dostarczają do atmosfery zbyt dużo zanieczyszczeń – głównie w okresie jesienno-zimowym. Aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, konieczna jest wymiana. Tym samym dostępne są różne formy dofinansowania.

Program "Czyste Powietrze" dofinansuje wymianę pieca

W ramach programu "Czyste Powietrze" można otrzymać nawet do 135 tys. złotych w ramach najwyższego poziomu dofinansowania obejmującego kompleksową termomodernizację. Dostępne są również:

  • poziom podwyższony – do 99 tys. zł dofinansowania;
  • poziom podstawowy – do 66 tys. zł dofinansowania.

Aby otrzymaćdofinansowanie na poziomie podstawowym, dochód roczny osoby fizycznej nie może przekroczyć kwoty 135 tys. zł. Ponadto należy być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą wydzielonego w budynku jednorodzinnym.

Z kolei osoby fizyczne, które chcą otrzymać dofinansowanie na poziomie podwyższonym, muszą być właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu, który ma wyodrębnioną księgę wieczystą. Ponadto przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1894 zł, natomiast gospodarstwa jednoosobowego – 2651 zł.

Osoby fizyczne chcące otrzymać dofinansowanie na najwyższym poziomie, muszą być właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkaniowego z wyodrębnioną księgą wieczystą wydzielonego w budynku jednorodzinnym, a także osiągać przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w wysokości nieprzekraczającej w gospodarstwie wieloosobowym 1090 zł, a jednoosobowych – 1526 zł.

Dofinansowanie do wymiany kopciuchów z programu "Ciepłe Mieszkanie"

Program "Ciepłe Mieszkanie" przeznaczony jest dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemców mieszkań komunalnych oraz wspólnot od trzech do siedmiu lokali mieszkalnych. Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę kopciuchów oraz poprawę efektywności energetycznej. Osoby fizyczne mogą otrzymać do 41 tys. zł, a wspólnoty mieszkaniowe – do 375 tys. zł.

Gminy dofinansują wymianę pieca

W wielu gminach dostępne są dofinansowania do wymiany starych pieców niespełniających norm. Warto śledzić strony internetowe samorządów.

Przykładowo dotacje takie przyznawane są w Kielcach. Mogą się o nią starać wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne. Należy posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, posiadać kocioł na paliwa stałe i planować ich trwałą likwidację.

Z kolei powiat opolski udziela dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o. Pieniądze z dofinansowania przekazywane są przed zakupem nowego kotła, pompy ciepła lub przyłączeniem się do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie wymiany pieca z programu "Ogrzej się z TAURONEM 2024"

Dofinansowanie do wymiany kopciuchów proponuje też TAURON w programie "Ogrzej się z TAURONEM 2024". O dotację mogą starać się właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego. Warunkiem jest zakup pompy ciepła z oferty firmy. O te środki można starać się jednocześnie z innymi programami oferującymi dofinansowanie do wymiany kopciuchów, by zwiększyć otrzymaną sumę.