Zapowiadany projekt nowego kredytu mieszkaniowego, który zastąpił bezpieczny kredyt 2 proc., trafił do prac legislacyjnych. Znane są już podstawowe zasady uczestnictwa w projekcie. Kto może ubiegać się o dopłatę do kredytu? O jakich kwotach? O jakich limitach?

Dla kogo "Mieszkanie na start"? Ministerstwo wyjaśnia

W zapowiedziach Ministerstwa Rozwoju i Technologii, dotyczących nowego kredytu, doprecyzowano kto i na jakich zasadach skorzysta z programu. Projekt jest przeznaczony nie tylko dla rodzin z dziećmi, ale również singli oraz par, które planują wziąć kredyt hipoteczny lub kredyt konsumencki na cele mieszkaniowe. Kto może wziąć udział w programie?

 • Z kredytu może skorzystać singiel, który nie ukończył 35 roku życia.
 • Limit wieku nie obowiązuje, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą dwie osoby – mowa o dwóch kredytobiorcach lub jednym kredytobiorcy i dziecku.
 • Uczestnikiem programu nie może być osoba posiadająca mieszkanie (dom jednorodzinny) – wyjątkiem jest posiadanie udziału (nie wyższego niż 50 proc.) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym, własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny.
 • Z programu może skorzystać rodzina posiadająca nie więcej niż jedno mieszkanie, pod warunkiem, że w skład gospodarstwa wchodzi co najmniej troje dzieci.

Co istotne, nowy kredyt #naStart zostanie udzielony wspólnie maksymalnie dwóm osobom niezależnie od łączącego je stosunku prawnego. W tym wypadku obowiązuje zasada łącznej weryfikacji praw dotyczących posiadanego mieszkania. Dodatkowo wymagane jest, aby osoby biorące kredyt razem nabyły wspólnie nieruchomość (zasada współwłasności łącznej, albo ułamkowej po 50 proc.).

Dopłaty a wysokość oprocentowania kredytu

Jak podaje MRiT gwarancję wkładu własnego udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego na poziomie kwoty odpowiadającej 20 proc. wartości nieruchomości, ale nie wyższej niż 100 tys. zł. Wysokość dopłat będzie zależeć od wielkości gospodarstwa domowego. Obniżenie oprocentowania kredytu wyniesie odpowiednio:

 • 1,5 proc. – gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko,
 • 1 proc. – dla gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko,
 • 0,5 proc. – dla gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci,
 • 0 proc. – dla gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci, a także większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Jakie kryterium dochodowe mieszkania #naStart?

Kryterium zostało oparte o pierwszy próg podatkowy – roczny dochód na poziomie 120 000 zł brutto. Kryterium zmienia się zależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:

 • 7 tys. zł netto (miesięcznie) – jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 • 13 tys. zł netto – dwuosobowe gospodarstwo domowe,
 • 16 tys. zł netto – trzyosobowe gospodarstwo domowe,
 • 19,5 tys. zł netto – gospodarstwo domowe czteroosobowego lub większe,
 • 23 tys. zł netto – gospodarstwo domowe pięcioosobowe lub większe.

Kredyt uzyskają również osoby, które przekroczyły powyższe limity. W tym przypadku będzie jednak obowiązywać zasada pomniejszania dopłaty o 50 groszy za każdą złotówkę przekroczenia limitu (gospodarstwo jednoosobowe) lub o 25 groszy (gospodarstwo dwuosobowe lub większe).

O kredyt w jakiej wysokości można się starać?

Osoby, które zakwalifikują się do programu mogą wziąć kredyt w dowolnej kwocie, ale dopłaty będą naliczane tylko do określonego kapitału. Kwoty dopłat do kredytu będą uzależnione od wielkości gospodarstwa domowego:

 • 200 tys. zł – jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 • 400 tys. zł – dwuosobowe gospodarstwo domowe,
 • 450 tys. zł – trzyosobowe gospodarstwo domowe,
 • 500 tys. zł – czteroosobowe gospodarstwo domowe,
 • 600 tys. zł – pięcioosobowe gospodarstwo domowe.

Dodatkowe warunki, wymagania i limity kwotowe dla osób zainteresowanych skorzystaniem z programu są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Zgodnie z informacjami MRiT projekt powinien być dostępny w drugiej połowie roku.