Z roku na rok ceny gruntów rolnych rosną. Z najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynika, że w IV kw. 2023 r. średnia cena zakupu/sprzedaży hektara ziemi w Polsce wynosiła 65 301 zł. To oznacza wzrost o ponad 16 tys. zł w ciągu czterech lat.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa publikuje średnie ceny hektara ziemi rolnej za II i IV kwartał każdego roku dla poszczególnych województw. Dane pochodzą z GUS-u. Opublikowane średnie są wykorzystywane przez banki w procesie udzielania rolnikom kredytów, m.in. kredytów inwestycyjnych oraz skierowanych do młodych rolników.

Średnia cena ziemi rolnej w Polsce

Z najnowszego komunikatu ARMiMR wynika, że średnia cena hektara ziemi rolnej w Polsce w IV kw. 2023 r. wynosiła 65 301 zł. Dla porównania, pod koniec 2022 r. było to 61 362 zł, w IV kwartale 2021 r. 53 254 zł, a w IV kw. 2020 r. 48 805 zł za hektar. Wcześniej ceny nie rosły tak szybko. Między IV kw. 2016 r. a IV kw. 2019 r. wzrosły z 40 236 zł za hektar do 46 975 zł za hektar.

Co wpływa na ceny ziemi rolnej?

Wpływ na cenę gruntów rolnych ma m.in. jej lokalizacja. Średnia cena hektara ziemi w woj. wielkopolskim w IV kw. 2023 r. wynosiła 86 414 zł i byłą ponad dwukrotnie wyższa niż w woj. podkarpackim (40 100 zł), świętokrzyskim (40 848 zł), zachodniopomorskim (34 719 zł) czy lubuskim (38 310 zł).

Duży wpływ na wysokość średnich cen za hektar gruntów rolnych ma także klasa ziemi. Za grunty dobre uznawane są grunty klas I, II, III a. Grunty średnie to z kolei klasy III b i IV. Grunty słabe to klasy V i VI. Różnice widać doskonale w średnich cenach kupna-sprzedaży. W IV kw. 2023 r. wyglądały one następująco:

 • grunty dobre (klasy I, II, IIIa) – 73 333 zł,
 • grunty średnie (klasy III b i IV) – 66 503 zł,
 • grunty słabe (klasy V i VI) – 48 837 zł.

Średnie ceny ziemi rolnej w Polsce – podział na województwa

Średnie ceny kupna/sprzedaży ziemi rolnej w IV kw. 2023 r. w poszczególnych województwach wyglądały następująco:

 • Dolnośląskie – 49 337 zł,
 • Kujawsko-pomorskie – 71 401 zł,
 • Lubelskie – 53 274 zł,
 • Lubuskie – 38 310 zł,
 • Łódzkie – 60 572 zł,
 • Małopolskie – 53 815 zł,
 • Mazowieckie – 63 288 zł,
 • Opolskie – 64 524 zł,
 • Podkarpackie – 40 100 zł,
 • Podlaskie – 64 127 zł,
 • Pomorskie – 56 983 zł,
 • Śląskie – 52 290 zł,
 • Świętokrzyskie – 40 848 zł,
 • Warmińsko-mazurskie – 60 552zł,
 • Wielkopolskie – 86 414 zł,
 • Zachodniopomorskie – 34 719 zł.

Kto może kupić ziemię rolną w Polsce?

Zakup ziemi rolnej może być traktowany jako inwestycja. Ceny gruntów rolnych, choć rosną, nadal są sporo niższe od cen działek budowlanych. Dlatego zakup takiego gruntu i przeprowadzenie tzw. odrolnienia (wyłączenie go z produkcji rolnej) może być korzystną opcją. Warto jednak pamiętać, obrót ziemią rolną w Polsce jest ograniczony przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wynika z niej, że grunty o powierzchni większej niż 1 ha co do zasady mogą zakupić osoby prowadzące zarejestrowaną działalność rolniczą (od tej reguły jest trochę wyjątków). Tego typu ograniczeń nie ma w przypadku gruntów do 0,3 ha. W 2019 r. wprowadzono również możliwość nabycia ziemi rolnej przez osoby nie będące rolnikami w odniesieniu do nieruchomości o powierzchni do 1 ha.