użyteczność publiczna

Użyteczność publiczna - są to zadania, których cel stanowi: "bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych" (ustawa o gospodarce komunalnej).


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej