ustawa zamówienia publiczne tekst jednolity

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu ustawa zamówienia publiczne tekst jednolity. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące ustawa zamówienia publiczne tekst jednolity.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z komentarzem

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z komentarzem

  Książka zawiera pełną informację o prawnych, podatkowych, rachunkowych i praktycznych zasadach tworzenia oraz gospodarowania ZFŚS w podmiotach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem jednostek oświatowych).Ujednolicony tekst ustawy o ZFŚS ogłoszony 28 maja 2012 r. Zamów online lub zadzwoń: 801 626 666, 22 761 30 30

  czytaj więcej

 • Własność inteletualną w biznesie można chronić

  Własność inteletualną w biznesie można chronić

  „Własność intelektualna” czy „dobra niematerialne” to pojęcia, które w ostatnim dziesięcioleciu trzeba chyba uznać za największe przeboje języka prawniczego. W mediach nieustannie mówi się o ochronie praw autorskich, wojnach patentowych, podróbkach i piractwie. Świadomość prawna dotycząca tych kwestii jest niewielka; także wśród przedsiębiorców, w przypadku których zagadnienia związane z własnością intelektualną często mogłyby mieć i mają wymierne, ekonomiczne znaczenie.

  czytaj więcej

 • Prof. Błeszyński: Fakt, że art. 30 prawa autorskiego jest nadużywany nie uzasadnia jego uchylenia

  Prof. Błeszyński: Fakt, że art. 30 prawa autorskiego jest nadużywany nie uzasadnia jego uchylenia

  Nadużywanie lub niewłaściwe stosowanie regulacji wcale nie uzasadnia jej uchylenia. Przed kilkoma tygodniami sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła w drugim czytaniu projekt uchylenia art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej PrAut). Wiadomość ta została w prasie uznana za sukces.

  czytaj więcej

 • Mediacja korzystna także dla Skarbu Państwa

  Mediacja korzystna także dla Skarbu Państwa

  Podjęcie próby polubownego rozwiązania konfliktu jest celowe w przypadku większości sporów powstałych na tle realizacji zamówień publicznych.

  czytaj więcej

 • Rada Dialogu Społecznego pracuje nad projektem nowego prawa zamówień publicznych

  Rada Dialogu Społecznego pracuje nad projektem nowego prawa zamówień publicznych

  W Radzie Dialogu Społecznego powstał zespół doraźny ds. zamówień publicznych, który pracuje nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych; mógłby on trafić do Sejmu pod koniec roku - powiedział przedstawiciel BCC w RDS dr Łukasz Bernatowicz.

  czytaj więcej

 • Zmiany w systemie ochrony danych osobowych. Co nas czeka w 2016 roku?

  Zmiany w systemie ochrony danych osobowych. Co nas czeka w 2016 roku?

  Komisja Europejska przewiduje, że wprowadzenie niektórych tylko zmian wobec obecnego stanu prawnego pozwoli zaoszczędzić przedsiębiorcom nawet 2,3 mld euro rocznie.

  czytaj więcej

 • Cyfryzacja po polsku: Mniej przeszkód w elektronicznym urzędzie

  Cyfryzacja po polsku: Mniej przeszkód w elektronicznym urzędzie

  Czy unijne rozporządzenie eIDAS i wdrażająca je do polskiego prawa ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej przeniesie polską administrację do sieci? Pewnie nie tak szybko, jak byśmy chcieli, ale nowe przepisy to krok właśnie w tę stronę.

  czytaj więcej

 • Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy? Oto ściągawka dla firm

  Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy? Oto ściągawka dla firm

  Sprawdź, co się wydarzyło w październiku i czego się spodziewać w listopadzie. Dziś miesięczne zestawienie informacji z Sejmu, Senatu oraz Rady Ministrów. Do tego najważniejsze orzecznictwo i urzędowe wyjaśnienia

  czytaj więcej

 • Dyrektywa w sprawie praw autorskich będzie kołem ratunkowym dla wydawców?

  Dyrektywa w sprawie praw autorskich będzie kołem ratunkowym dla wydawców?

  Mamy kryzys. Kryzys na rynku prasowym. Jak się objawia? Spadkiem wpływów uzyskiwanych przez wydawców prasowych zarówno ze sprzedaży egzemplarzy, jak i reklam, a co za tym idzie zmniejszeniem budżetów na pracę redakcji i upadkiem wielu tytułów. We wrześniu br. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowej Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. W jej ramach miałyby się znaleźć m.in. nowe uregulowania dotyczące ochrony praw wydawców prasowych. Czy będzie to koło ratunkowe dla wydawców i prasy?

  czytaj więcej

 • Czy nazwy podwykonawców muszą być podane w ofercie

  Czy nazwy podwykonawców muszą być podane w ofercie

  Wciąż nie wiadomo, czy nazwy podwykonawców zamówienia publicznego trzeba podawać już na etapie składania ofert. Krajowa Izba Odwoławcza do tej pory nie pomagała rozstrzygnąć tej kwestii – w lutym tylko w ciągu kilku dni wydała trzy odmienne rozstrzygnięcia. Po naszym tekście przyznaje, że dostrzegła niespójność wykładni przepisów, i zapowiada, że wypracowana będzie jednolita linia orzecznicza. W jaką stronę powinna pójść KIO? Zdania są podzielone: część ekspertów uważa, że podwykonawców zawsze należy podać na żądanie zamawiającego, inni – że nie jest to informacja, której brak na tak wstępnym etapie powinien skutkować odrzuceniem oferty (zważywszy na to, że informację o podwykonawcach można zamieścić w formularzu JEDZ). Jeszcze inni – że to zależy od specyfiki branży, której dotyczy zamówienie.

  czytaj więcej

 • Jak KIO i UZP interpretują nowe przepisy przetargowe

  Jak KIO i UZP interpretują nowe przepisy przetargowe

  Mija właśnie rok od uchwalenia jednej z większych nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych. Choć wyroki KIO i opinie prawne UZP pomogły w zrozumieniu wielu nowych przepisów, to jeden problem będzie musiał rozstrzygnąć Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Wraca temat opłat półkowych. Bruksela chce lepiej chronić dostawców żywności

  Wraca temat opłat półkowych. Bruksela chce lepiej chronić dostawców żywności

  Bruksela chce wdrożyć dyrektywę, która na poziomie Unii będzie jednolicie chronić małych i średnich dostawców produktów żywnościowych przed dominacją dużych odbiorców.

  czytaj więcej

 • Nie ustają problemy z liczeniem terminów w pracowniczych planach kapitałowych

  Nie ustają problemy z liczeniem terminów w pracowniczych planach kapitałowych

  Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. (ma być opublikowana w Dzienniku Ustaw do 30 listopada). Jednym z problemów, z którymi wkrótce będą mierzyli się pracodawcy, jest kwestia liczenia terminów na zawieranie umów tworzących PPK. Zagadnienie to poruszył mec. Łukasz Kuczkowski w tekście pt. „PPK: zamieszanie z terminami przyprawi o ból głowy” (KiP z 15 listopada 2018 r., nr 222). Nie ze wszystkim tezami autora mogę się zgodzić.

  czytaj więcej

 • Prawo autorskie ma w Polsce świetną tradycję. Tylko pieniędzy brakuje [WYWIAD]

  Prawo autorskie ma w Polsce świetną tradycję. Tylko pieniędzy brakuje [WYWIAD]

  W polskim ustroju najważniejszy jest interes prywatny, a ustępuje publicznemu, kiedy są po temu ważne powody. W tej chwili w powszechnej debacie na ten temat można odnieść wrażenie, że górę bierze inne podejście - mówi Aleksandra Sewerynik, doktor nauk prawnych, radca prawny, dyrygent chóralny.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej