Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - zasady jego ogłaszania szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej