Organizacja pożytku publicznego

Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej