Obywatelstwo

Obywatelstwo – więź prawna łącząca jednostkę (osobę fizyczną) z państwem, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej