Adres zameldowania

Adres zameldowania (zameldowanie) – określenie miejscowości (miasta, wsi), ulicy (osiedla), numeru domu oraz ewentualnie numeru lokalu mieszkalnego, w którym na stałe lub czasowo przebywa dana osoba.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej