nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa (grunt) – część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (art.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej