pozew o zapłatę

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu pozew o zapłatę. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące pozew o zapłatę.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Niesłusznie zwrócony podatek: Fiskus rezygnuje z pozwów cywilnych

  Niesłusznie zwrócony podatek: Fiskus rezygnuje z pozwów cywilnych

  Urzędy skarbowe nie będą już dochodziły niesłusznie zwróconego podatku po terminie przedawnienia. Nie skorzystają w tej sytuacji z pomocy sądów powszechnych

  czytaj więcej

 • W pogoni za ukrytym majątkiem są dwie drogi: karna i cywilna

  W pogoni za ukrytym majątkiem są dwie drogi: karna i cywilna

  Przedsiębiorca, którego dłużnik po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o zapłatę pozbył się wartościowych składników majątku, nie jest całkowicie bezradny. Ma zasadniczo dwie drogi postępowania. W sytuacji gdy zachowanie dłużnika wyczerpuje znamiona przestępstwa udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela – poszkodowany wierzyciel może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania. Może również dochodzić swoich praw na drodze cywilnej.

  czytaj więcej

 • Jóźwiak: Polska jest arbitrażowym parkiem jurajskim. To się musi zmienić [WYWIAD]

  Jóźwiak: Polska jest arbitrażowym parkiem jurajskim. To się musi zmienić [WYWIAD]

  Maciej Jóźwiak: Znam firmę, która sama zgodziła się na pomniejszenie wywalczonego odszkodowania, po to, by w przyszłości uniknąć kolejnych sporów sądowych. I od lat nie miała ani jednego procesu

  czytaj więcej

 • Gminie nie można postawić zarzutu nepotyzmu

  Gminie nie można postawić zarzutu nepotyzmu

  Dóbr osobistych jednostki samorządu terytorialnego nie należy łączyć z osobami fizycznymi piastującymi określone funkcje w ich organach stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Zbiorowy pozew przeciw Biedronce: Byli pracownicy żądają odszkodowań

  Zbiorowy pozew przeciw Biedronce: Byli pracownicy żądają odszkodowań

  Osoby w przeszłości zatrudnione w firmie łączą siły i chcą walczyć o odszkodowanie od sieci za naruszanie ich praw do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pozew jest już na ukończeniu.

  czytaj więcej

 • Właściwość sądu można zmienić, ale umowę muszą podpisać obie strony

  Właściwość sądu można zmienić, ale umowę muszą podpisać obie strony

  Skierowałem pozew przeciwko kontrahentowi – dużej firmie przewozowej – o zapłatę 5 tys. zł. Sąd w Warszawie przekazał go jednak do sądu w Poznaniu, w uzasadnieniu podając, że zawarta była umowa o ustaleniu właściwości tamtejszego sądu. Tyle że zapis o tym pojawił się nie w umowie ramowej na usługi przewozowe, ale został wpisany w treść pojedynczego zlecenia (na jedną usługę). Co więcej, nie zostało ono podpisane przez nas (jest tylko wydruk). Zależy mi, aby sprawa toczyła się w sądzie w Warszawie, gdzie prowadzę firmę. Czy w tej sytuacji mam podstawę do odwołania się od decyzji sądu?

  czytaj więcej

 • Sąd oddalił pozew Marzeny K. o 9,8 mln zł odszkodowania ws. Brackiej 23

  Sąd oddalił pozew Marzeny K. o 9,8 mln zł odszkodowania ws. Brackiej 23

  Warszawski sąd okręgowy oddalił w poniedziałek powództwo Marzeny K. ws. nieruchomości przy Brackiej 23 w centrum stolicy. Chodziło o prawie 10 mln. zł odszkodowania za sprzedane lokale w zreprywatyzowanej kamienicy. Umowę, która miała być podstawą roszczenia K. sąd uznał za nieważną.

  czytaj więcej

 • Błąd organu nie zawsze do naprawienia w sądzie

  Błąd organu nie zawsze do naprawienia w sądzie

  Podany w decyzji starosty zły numer konta beneficjenta opłaty za zmianę użytkowania wieczystego we własność nie daje prawa do odszkodowania, gdy przez taki błąd decyzję uchylono, pozbawiając użytkowników prawa do wysokiej bonifikaty w opłacie.

  czytaj więcej

 • Kongres Prawników Polskich spróbuje obniżyć opłaty sądowe

  Kongres Prawników Polskich spróbuje obniżyć opłaty sądowe

  Skład społecznej komisji kodyfikacyjnej powołanej podczas Kongresu Prawników Polskich nie jest znany, ale wiemy, jaka będzie jedna z pierwszych jej inicjatyw

  czytaj więcej

 • Kto płaci za zbędną rozprawę?

  Kto płaci za zbędną rozprawę?

  Sąd Najwyższy odpowie jutro na dwa kluczowe dla biznesu pytania. Chodzi o to, kto powinien ponosić koszty w przypadku cofnięcia powództwa przez przedsiębiorcę po wyegzekwowaniu należności.

  czytaj więcej

 • Egzekucja: Sąd Najwyższy wstawił się za konsumentami

  Egzekucja: Sąd Najwyższy wstawił się za konsumentami

   Jeśli przedsiębiorca wyegzekwował świadczenie od osoby, która go nie uznaje, a następnie cofnął pozew – należy go uznać za przegrywającego sprawę. A co za tym idzie, musi pokryć koszty procesu. Wniesienie sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym powoduje zaś utratę mocy nakazu zapłaty w całości tylko w stosunku do pozwanego, który orzeczenie zaskarżył. Tak wynika z dwóch uchwał wydanych w piątek przez Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Niezasadnie zwróconego podatku fiskus nie powinien odzyskiwać w postępowaniu cywilnym

  Niezasadnie zwróconego podatku fiskus nie powinien odzyskiwać w postępowaniu cywilnym

  W piśmie do Wicepremiera i Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł pomysł związany z dochodzeniem należności podatkowych na drodze cywilnej na podstawie przepisów dotyczących nienależnego świadczenia (bezpodstawnego wzbogacenia).

  czytaj więcej

 • Przy reklamacji trzeba wyksięgować towary

  Przy reklamacji trzeba wyksięgować towary

  Nabywamy i sprzedajemy towary i usługi. Zdarza się, że w razie uszkodzenia towaru lub nienależytego wykonania usługi reklamujemy je u swoich kontrahentów. Również nasi odbiorcy czasem reklamują zakupione u nas towary (usługi). Jak ująć operacje związane z reklamacją towarów (usług) w ewidencji księgowej?

  czytaj więcej

 • Biedronka ponownie pod lupą inspekcji. Pracownicy stawiają szefostwu aż 18 zarzutów

  Biedronka ponownie pod lupą inspekcji. Pracownicy stawiają szefostwu aż 18 zarzutów

  Zatrudnieni w największej sieci handlowej w Polsce dopięli swego. Inspekcja pracy zweryfikuje, na jakich zasadach funkcjonują zawodowo.

  czytaj więcej

 • Łukasz Bojarski: Przyszłym komisjom śledczym podpowiadam [OPINIA]

  Łukasz Bojarski: Przyszłym komisjom śledczym podpowiadam [OPINIA]

  Co zrobić, aby przekonać państwo i jego organy, żeby dzisiejszymi oszustwami zajmowały się z potrzebną energią, strategią, współdziałaniem różnych agend teraz, kiedy się dzieją, a nie po latach, w blasku fleszy?

  czytaj więcej

 • Firma energetyczna jako posiadacz samoistny działki może zasiedzieć służebność

  Firma energetyczna jako posiadacz samoistny działki może zasiedzieć służebność

  Jeżeli dawna decyzja administracyjna o lokalizacji i budowie linii energetycznej zostanie unieważniona, to przedsiębiorstwo może uzyskać służebność gruntową lub przesyłu w drodze zasiedzenia w dobrej wierze. To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej