Unia Europejska walczy z praniem brudnych pieniędzy. Jednym ze sposobów na jego zwalczenie ma być wprowadzenie limitów płacenia gotówką. Aktualne ustalenia Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej dotyczą nie tylko przedsiębiorców, a oprócz wprowadzania limitu stanowią także o kontroli tożsamości.

Aktualne przepisy dotyczące transakcji gotówkowych

W Polsce obecnie limity transakcji gotówkowych dotyczą tylko przedsiębiorców i określone są w art. 19 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców. Jak wskazują przepisy, jeżeli chodzi o dokonywanie lub przyjmowanie płatności, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej, to powinno ono następować za pośrednictwem rachunku bankowego zawsze, jeśli stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz transakcja ta (bez względu na to, ile płatności się na nią składa) wynosi 15 000 zł lub przekracza tę kwotę. W przypadku transakcji w walutach obcych przelicza się je na złote według kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie transakcji.

Na terenie Unii Europejskiej nie obowiązuje aktualnie ogólny limit transakcji gotówkowych.

Jakie ograniczenia chce nałożyć Unia na transakcje gotówkowe?

Już w styczniu pojawiały się informacje o tym, że Parlament Europejski i Rada Europejska porozumiały się w kwestii limitów transakcji gotówkowych. Unia Europejska chce przeciwdziałać praniu pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu, a to wymaga zaostrzenia aktualnych przepisów. Dlatego też propozycją jest wprowadzenie na terenie UE ograniczenia płatności gotówkowychjeżeli przekroczą one 10 000 euro, powinny być przeprowadzane za pomocą rachunku bankowego. Według kursu euro z 7 marca 2024 roku jest to około 43 000 zł.

Według informacji przekazanych w serwisie Interia Biznes, nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 roku. W 2029 roku mają zacząć obowiązywać w przypadku klubów sportowych.

Kryptowaluty pod lupą UE

Nowe przepisy mają dotyczyć także kryptowalut. Po wejściu w życie unijnych przepisów, konieczne będzie zachowanie należytej ostrożności przez giełdy czy operatorów portfeli. Ich zadaniem będzie weryfikacja klientów, którzy dokonają transakcji od 1000 euro wzwyż. Anonimowość sprzyja bowiem nielegalnym procederom.

Dlaczego UE chce limitu płatności gotówkowych?

Nadrzędnym celem zaostrzenia przepisów o transakcjach gotówkowych na terenie Unii Europejskiej jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu. UE chce się skupić także na kryptowalutach, które niekontrolowane okazały się znakomitym sposobem na wykorzystywanie ich do przestępczych działalności.

W lutym nad kwestią tą pochylał się Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak można przeczytać w INFOR.PL, eksperci Związku uważali, że limity w transakcjach gotówkowych nie rozwiążą problemów z praniem pieniędzy, bo coraz częściej przestępcy korzystają właśnie z kryptowalut lub tradycyjnych systemów finansowych i w ten sposób wprowadzają pieniądze do obrotu.

Nie tylko limity płatności gotówką

Interia Biznes informuje również, że limit transakcji gotówkowych to nie wszystko, co zaplanowała Unia Europejska. Agencje nieruchomości, banki, handlowcy, instytucje finansowe, kasyna, podmioty zajmujące się zarządzaniem aktywami czy sprzedawcy towarów luksusowych mają być poddani dodatkowym wymaganiom. W przypadku tych podmiotów przy transakcjach od 3000 do 10 000 euro konieczna będzie kontrola tożsamości – to znaczy klient będzie musiał okazać dokumenty, by do nich doszło.