Żartobliwe tytuły przelewów mogą wywołać uśmiech na twarzy odbiorcy oraz… zainteresowanie banku, który może nawet zablokować nam konto. W kłopoty mogą wpędzić zwłaszcza określenia kojarzące się z przestępstwami.

Jakich słów w tytułach przelewów lepiej nie używać?

Podczas wykonywania przelewów skupiamy się przede wszystkim na tym, by użyć prawidłowego numeru konta. Ma on bezpośredni wpływ na to, czy pieniądza trafią do właściwego adresata. Z kolei tytuł przelewu pełni głównie funkcję informacyjną. Jeżeli przekazujemy pieniądze firmom czy instytucjom, najczęściej proszą nas one o umieszczenie w tytule przelewu konkretnych danych takich jak np. numer klienta, numer faktury czy numer zawartej umowy. W przypadku przelewów wykonywanych między osobami prywatnymi mamy – przynajmniej teoretycznie – pełną dowolność. Nie warto jednak jej nadużywać, bo można się wpędzić w kłopoty.

Znajomi, zwłaszcza bliscy, potrafią wpisać w tytule przelewu słowa, które są formą żartu czy nawiązania do jakiejś sytuacji. Jeżeli jednak poniesie nas fantazja i w ramach dowcipu w tytule przelewu wpiszemy: "za narkotyki", "na materiały wybuchowe" czy "za broń", możemy narazić się na kontrolę ze strony banku. W ramach obowiązujących przepisów (m.in. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) mają one obowiązek czuwania nad legalnością działalności prowadzonej za ich pośrednictwem.

Podejrzanie brzmiący tytuł przelewu. Jakie mogą być konsekwencje?

Podejrzanie brzmiące słowa w tytule przelewów mogą wzbudzić zainteresowanie bankowych systemów i analityków. Może się to dla nas skończyć blokadą pieniędzy na koncie i koniecznością tłumaczenia się z głupiego żartu organom ścigania. Przestrzegają przed tym prawnicy, potwierdzają to same banki.

Jakiś czas temu bank BNP Paribas w odpowiedzi na pytania portalu geekweek.interia.pl odpowiedział: "Bank analizuje i koreluje wiele zmiennych, by ocenić ryzyko transakcji pod kątem np. nadużycia. Tytuł przelewu jest jednym z elementów podlegających takiej weryfikacji. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż środki na rachunku pochodzą z przestępstwa, wtedy Bank podejmuje kroki przewidziane prawem tzn. dokonuje blokady środków oraz powiadamia prokuraturę o zaistniałej sytuacji. "

Jakich zasad się trzymać wpisując tytuł przelewu?

Prawnicy zgodnie zalecają, by przy robieniu przelewów unikać dziwnych, podejrzanie brzmiących tytułów, zwłaszcza tych, które kojarzą się z działalnością przestępczą. Przy opisywaniu przelewu najlepiej używać jednoznacznych i nie budzących wątpliwości określeń. Tytuł przelewu powinien też opisywać stan faktyczny i odnosić się do tego, dlaczego przekazujemy komuś pieniądze.