Zaciągnięcie kredytu hipotecznego nie zawsze jest łatwe. Pojawiają się też jednak takie sytuacje, w których po przyjęciu jednego zobowiązania kredytobiorca chce starać się o kolejne i ma odpowiednią do tego zdolność kredytową. Czy banki udzielają drugiego kredytu hipotecznego? Jakie warunki należy spełniać, by je otrzymać?

Czy można zaciągnąć drugi kredyt hipoteczny?

Nie trzeba się obawiać, że bank z góry odrzuci wniosek o kredyt hipoteczny, jeśli ten był już zaciągany wcześniej i nadal jest spłacany. Drugi kredyt hipoteczny jest możliwy, a bank działa mniej więcej na tej samej zasadzie, co przy przyznaniu pierwszego – musi jednak dodatkowo ocenić, czy kredytobiorca będzie w stanie opłacać oba zobowiązania. Pod uwagę bierze się głównie zdolność kredytową, nie bez znaczenia pozostaje też historia spłat.

Co jednak należy podkreślić, osoby lub firmy, które decydują się na wzięcie drugiego kredytu hipotecznego, muszą liczyć się z tym, że ich zdolność kredytowa będzie zmniejszona. Ponadto trudno będzie o uzyskanie drugiej pożyczki, jeśli pierwsza była trudna w uzyskaniu lub występują problemy ze spłatą.

Bank musi ocenić, czy w przypadku drugiego kredytu dochody osoby starającej się o niego będą w stanie pokryć nie tylko koszty obu zobowiązań, lecz także pozostałych kosztów życia, jak chociażby rachunków. Ponadto kolejny kredyt nierzadko ma więcej wymagań, na przykład konieczny jest wyższy wkład własny.

Jakie są warunki konieczne do przyznania drugiego kredytu?

W przypadku drugiego kredytu hipotecznego na tę samą nieruchomość zazwyczaj dochodzi do podniesienia kwoty poprzedniego zobowiązania, choć zdarza się, że zaciągany jest kolejny, nowy kredyt. Tutaj znaczenie ma wartość nieruchomości – powinna być wyższa niż suma nowego zobowiązania i pozostałej spłaty poprzedniego.

Natomiast jeśli chodzi o staranie się o kredyt hipoteczny na kolejną nieruchomość w tym samym banku, z pewnością sprawdzona zostanie ponownie zdolność kredytowa, konieczny będzie wymagany wkład własny, ale też znaczenie będzie miała spłata pierwszego kredytu – oczywiście niewątpliwym plusem będzie terminowość i rzetelność. Warto jednak wziąć pod uwagę ofertę innych banków, gdyż nie zawsze drugi kredyt będzie miał tak samo dobre warunki jak pierwszy (zakładając, że kredytobiorca wybrał dany bank, bo kredyt był najbardziej opłacalny).

Ile trzeba zarabiać, by otrzymać drugi kredyt hipoteczny?

Na pytanie o to, ile należy zarabiać, by otrzymać drugi kredyt hipoteczny, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Banki zwracają uwagę na wiele czynników i dochody to tylko jeden z nich. Dlatego też nie można określić konkretnego potrzebnego wynagrodzenia.