rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – termin w rachunkowości określający koszty związane z zawarciem udokumentowanej transakcji w jednym okresie a dotyczące innego okresu lub wielu okresów.


 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostkach budżetowych

  ... w czasie jest rozliczenie międzyokresowe kosztów. Zgodnie bowiem ... na koncie 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów jako koszt ... czasie, ● wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów według poszczególnych tytułów. Rozliczenia czynne Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się ... konta 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów w ... 640 i 490. Rozliczenia bierne Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to rezerwy ...

  czytaj więcej

 • Jak dokonać <strong>rozliczenia</strong> <strong>międzyokresowego</strong> kosztów

  Jak dokonać rozliczenia międzyokresowego kosztów

  Jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą ... przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe czynne, podobnie jak ... okresów. Podstawowym celem rozliczeń międzyokresowych jest zachowanie współmierności ... kosztów. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów powinny następować ... ostrożności. Odpisów czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje ... . Podobnie jak czynne rozliczenia międzyokresowe, także i bierne rozliczenia międzyokresowe należy zaprezentować w ...

  czytaj więcej

 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów wpływają na wynik towarzystw emerytalnych

  ... raporcie, poniesione koszty akwizycji wykazywane są w bilansie po stronie aktywnej jako rozliczenia międzyokresowe. W konsekwencji wynik finansowy tych PTE nie jest jednorazowo obciążany poniesionymi w ... równomiernie w kolejnych okresach w powiązaniu z generowanymi przychodami. Jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych, a biernych – w ...

  czytaj więcej

 • Czy poprawiać błędne ujęcie rozliczeń międzyokresowych kosztów

  czytaj więcej

 • Konieczna jest rezerwa na badanie

  ... rachunkowości, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych ... „Koszty zarządu”, Ma „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”. W momencie otrzymania ... „Usługi obce”, Ma „Rozliczenie zakupu”; Wn „Koszty zarządu”, Ma „Rozliczenie kosztów”. Należy pamiętać ... rezerwy: Wn „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”, Ma koszty ... bilansie jako „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” (krótkoterminowe). Ważne! ...

  czytaj więcej

 • Jak ujmować przyjęte z góry opłaty za czynsz

  Jak ujmować przyjęte z góry opłaty za czynsz

  czytaj więcej

 • Koszty usług telekomunikacyjnych można księgować na dwa sposoby

  ... takie koszty na konto Rozliczenia międzyokresowe bierne - pyta czytelniczka. Dwa ... wykorzystaniem konta zespołu 6 - rozliczenia międzyokresowe kosztów. Po drugie, potraktowanie ... z kontem 300 - rozliczenie zakupu usług. Mimo ... więc wykorzystania konta rozliczenia zakupu usług. - Przemawia ... pośrednictwem konta 300 - rozliczenie zakupu usług. Koszty ... koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ważne! W ...

  czytaj więcej

 • Rozliczanie <strong>międzyokresowe</strong> kosztów i przychodów urealnia wartość aktywów oraz pasywów

  Rozliczanie międzyokresowe kosztów i przychodów urealnia wartość aktywów oraz pasywów

  ... realizacji jest dokonywanie rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów, rozliczeń międzyokresowych przychodów, ale także ... w czasie wyróżniamy rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne występują ... lat. W bilansie rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne wykazywane ... czasie jako czynne rozliczenia międzyokresowe, to: - opłacone z ... Świadczeń Socjalnych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekazanie sprzętu do siłowni

  ... wartość ująć jako „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Będą one ... strona Ma konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Następnie ewidencjonujemy ... trwałych”. Pozostaje jeszcze rozliczenie międzyokresowe przychodów równolegle do ... : strona Wn konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, strona Ma ... ”, strona Ma konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”; 5. Naliczenie ... środków trwałych”; 6. Rozliczenie międzyokresowe przychodów równolegle do ... Wn konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, strona ...

  czytaj więcej

 • Jak ewidencjonować obrót wierzytelnościami

  Jak ewidencjonować obrót wierzytelnościami

  czytaj więcej

 • Jak utworzyć rezerwy na świadczenia urlopowe

  Jak utworzyć rezerwy na świadczenia urlopowe

  czytaj więcej

 • Koszt badania ujmuje się w księgach rachunkowych

  ... jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości ... roku należy utworzyć rozliczenie międzyokresowe bierne w wysokości ... Bejger przypomina, że rozliczenia międzyokresowe bierne w bilansie ... pasywów IV.2 rozliczenia międzyokresowe albo w III ... sprawozdania finansowego stanowią rozliczenie międzyokresowe bierne, a nie, ... , na które opiewa rozliczenie międzyokresowe, były kwotami netto, ... obowiązek tworzenia rozliczenia międzyokresowego biernego na ...

  czytaj więcej

 • Przychody z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się na koncie 720

  Przychody z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się na koncie 720

  ... roku Do ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów w jednostkach ... 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów. Konto 840 ... okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Podstawowe ... 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów; 2. Fakturowane ... 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów; 3. Zarachowanie ... 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, strona Ma ... – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów; 3. ...

  czytaj więcej

 • Prowizja pomniejsza zobowiązanie

  Rozliczenia międzyokresowe czynne to konto wykorzystywane do ewidencji kosztów już ... 76, poz. 694 z późn. zm.), ujmują jako rozliczenia międzyokresowe czynne również zapłacone przez firmę prowizje od kredytu. ... kwota prowizji nie jest wykazywana w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe czynne, lecz pomniejsza wartość zobowiązania z tytułu kredytu. ...

  czytaj więcej

 • Nowy standard wyjaśni wątpliwości w księgowaniu rezerw

  Nowy standard wyjaśni wątpliwości w księgowaniu rezerw

  ... rachunkowych rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań ... podstawy wyróżnienia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów spośród rezerw ... rezerw oraz dokonywaniem rozliczeń międzyokresowych kosztów nie dają ... standardu zdefiniowano bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. W myśl ... ogólnym zarządem. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są ... problem ujmowania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w księgach ... pozycji Inne rozliczenia międzyokresowe, do pozycji ...

  czytaj więcej

 • Zobowiązania trzeba ewidencjonować

  Jako rozliczenia międzyokresowe bierne ewidencjonuje się koszty w wysokości ... zobowiązania można wiarygodnie oszacować. Na koncie rozliczeń międzyokresowych biernych kosztów ujmuje się również rezerwy, ... częstą praktyką księgową jest kwalifikowanie do rozliczeń międzyokresowych biernych zobowiązań wynikających z faktur i ... zobowiązania. Maciej Czapiewski podkreśla, że do rozliczeń międzyokresowych biernych należy zaliczyć tylko te ...

  czytaj więcej

 • Jak wykazać ujemną wartość firmy w ewidencji i bilansie

  Jak wykazać ujemną wartość firmy w ewidencji i bilansie

  ... , jednostka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres ... w bilansie jako rozliczenie międzyokresowe przychodów i rozliczać ... strona Ma konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” – w ewidencji ... .1 pasywów bilansu „Rozliczenia międzyokresowe” – „Ujemna wartość firmy”. ... , jednostka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez okres ... strona Ma konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” – w ewidencji ... Wn konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” – w ...

  czytaj więcej

 • Zasady bilansowe mają wpływ na rozliczenia z fiskusem

  ... których sąd kasacyjny nie uzależniał ujęcia kosztu dla celów podatkowych od momentu rozliczenia go w księgach rachunkowych. Chodziło o spółkę, która ponosiła cyklicznie wydatki ... samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wydatek – aby mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu – musi spełniać ...

  czytaj więcej

 • Darowiznę trzeba wycenić i <strong>rozliczyć</strong>

  Darowiznę trzeba wycenić i rozliczyć

  ... sposób wycenić, a także rozliczyć w księgach rachunkowych ... przypadku ustaloną wartość ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Następnie zalicza się do pozostałych ... Środki trwałe, strona Ma konta 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Miesięczny odpis amortyzacyjny: strona Wn ... następujący sposób: strona Wn konta 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów, strona Ma konta 766 Pozostałe ...

  czytaj więcej

 • Odszkodowanie można księgować na trzy sposoby

  ... rachunkowych za pośrednictwem konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” w korespondencji z ... .2 jako inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – mówi ekspert Account. Możliwy ... . 1. Zaliczenie odszkodowania do rozliczeń międzyokresowych przychodów (brak decyzji ubezpieczyciela ... (z ubezpieczycielem)”, Ma konto „ Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Księgi 2011 r. ... w decyzji: Wn Konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, Ma konto „Pozostałe ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej