rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – termin w rachunkowości określający koszty związane z zawarciem udokumentowanej transakcji w jednym okresie a dotyczące innego okresu lub wielu okresów.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej