nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa (grunt) – część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (art.


 • W 2016 r. najwięcej wniosków o zakup nieruchomości w Polsce od Ukraińców

  W 2016 r. najwięcej wniosków o zakup nieruchomości w Polsce od Ukraińców

  Minister spraw wewnętrznych w 2016 r. wydał 356 zezwoleń na zakup przez cudzoziemców nieruchomości. Najwięcej zgód dostali obywatele ukraińscy. Najczęściej kupowane były nieruchomości w woj. dolnośląskim i mazowieckim.

  czytaj więcej

 • Jak od 1 października zadbać o ochronę firmowego koloru

  Jak od 1 października zadbać o ochronę firmowego koloru

  OPIS SYTUACJI: Produkty ABC sp. z o.o. wyróżniają się na rynku charakterystycznym kolorem opakowania. Wprawdzie spółka posiada zarejestrowany znak towarowy, ale chciałaby też zastrzec firmowy kolor. Co więcej, ze względu na zwiększenie nakładów na sprzedaż internetową oraz mobilne kanały dystrybucji zarząd pragnie zlecić opracowanie melodii mającej być swoistą wizytówką jej produktów. Prezes spółki słyszała o zmianach w prawie własności przemysłowej oraz rozszerzeniu definicji znaku towarowego. Planuje zatem uzyskanie dodatkowej ochrony także dla tego wyróżnika.

  czytaj więcej

 • Warszawa: Wuzetki, czyli nowa odsłona patologii

  Warszawa: Wuzetki, czyli nowa odsłona patologii

  Co najmniej 16 inwestycji w ścisłym centrum stolicy wartych dziesiątki milionów złotych powstaje lub jest planowanych w oparciu o nieprzejrzyste procedury. Część z nich to rozbudowa kamienic zreprywatyzowanych w atmosferze skandalu.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo zinwentaryzować działki budowlane?

  Jak prawidłowo zinwentaryzować działki budowlane?

  Nieruchomości zaliczane do gruntów powinny być inwentaryzowane metodą weryfikacji. W praktyce pojawiają się wątpliwości, jak ją przeprowadzić, a to ma ogromne znaczenie dziś, gdy jednostki samorządu terytorialnego przygotowują się do programu Mieszkania plus.

  czytaj więcej

 • Trzęsienie ziemi w planowaniu przestrzennym. Kodeks urbanistyczno-budowlany już po liftingu

  Trzęsienie ziemi w planowaniu przestrzennym. Kodeks urbanistyczno-budowlany już po liftingu

  Przedstawiony do publicznego wglądu w ubiegłym tygodniu (wersja z 23 listopada 2017 r.) projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego zawiera znaczne różnice w porównaniu z projektem przedstawionym we wrześniu zeszłego roku. Większość z nich to zmiany na lepsze. W nowym projekcie jeszcze bardziej widać determinację jego autorów w zakresie ochrony ładu przestrzennego. Mimo to proponowane przepisy wymagają szerokich dyskusji i analiz. W dzisiejszym artykule zwracamy uwagę na te kwestie, które są problematyczne dla jednostek samorządu terytorialnego. Tak obszerny akt prawny wymagać będzie bowiem szczegółowej analizy z różnych punktów widzenia i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Proponowany tekst kodeksu jest bardzo dobrą podstawą do dalszej dyskusji. Aby jednak te chwalebne intencje nie zostały zniszczone przez szczegóły, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na zasygnalizowane poniżej kwestie w zakresie planowania przestrzennego.

  czytaj więcej

 • Porządki w budowlance są już pewne. Od stycznia zmiany dla deweloperów i inwestorów

  Porządki w budowlance są już pewne. Od stycznia zmiany dla deweloperów i inwestorów

  Szersze miejsca postojowe, parkingi bliżej okien i obowiązkowe toalety w bankach, sklepach czy restauracjach, których powierzchnia przekroczy 100 mkw. Porządki w budowlance już pewne.

  czytaj więcej

 • Akt normatywny rady o najmie krótkoterminowym ma wadę prawną

  Akt normatywny rady o najmie krótkoterminowym ma wadę prawną

  W gminie wprowadzamy nowe przepisy dotyczące zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych. Radni chcą uregulować nie tylko umowy długoterminowe (zawierane w przetargach), lecz także krótkoterminowe do lat 3 (bez przetargu) – zawierane za zgodą wójta i na określone w uchwale cele. Czy będzie to prawidłowe rozwiązanie?

  czytaj więcej

 • Podział należności za wynajem nie zawsze opłacalny

  Podział należności za wynajem nie zawsze opłacalny

  Wynajmujący, który obciąży najemcę czynszem najmu i obowiązkiem uregulowania opłaty za użytkowanie wieczyste, i tak zapłaci VAT od całości – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  czytaj więcej

 • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności jest z VAT

  Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności jest z VAT

  Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego jest kontynuacją wcześniejszej dostawy, za którą płatność została tylko odroczona w czasie – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Rada gminy w uchwale dotyczącej nieruchomości nie może używać słowa „bezpłatnie”

  Rada gminy w uchwale dotyczącej nieruchomości nie może używać słowa „bezpłatnie”

  Uchwała w zakresie wyrazu "bezpłatnymi" w istotny sposób narusza art. 14 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdyż nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego obciążane „nieodpłatnie”. Tak za wojewodą stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Błąd skutkuje nieważnością uchwały.

  czytaj więcej

 • Pozwolenie wodnoprawne. Kiedy jest potrzebne?

  Pozwolenie wodnoprawne. Kiedy jest potrzebne?

  Rodzaje działalności i przedsięwzięć, których wykonywanie musi być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, opisuje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

  czytaj więcej

 • Zakaz polowania: Jak wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego?

  Zakaz polowania: Jak wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego?

  Choć nowelizacja Prawa łowieckiego, która pozwala prywatnym właścicielom gruntów wyłączać je z obszaru polowań, jest już w Sejmie, zgodnie z obowiązującym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, można tego dokonać, nie czekając, aż nowe przepisy wejdą w życie. Uwaga! Zgłoszone nieruchomości nie zostaną wyłączone na czas nieokreślony!

  czytaj więcej

 • Wilanowska pułapka dewelopera

  Wilanowska pułapka dewelopera

  Polnord uwikłany jest w spory sądowe o wartości niemal 0,5 mld zł. Pieniędzy od Polnordu domaga się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), powstały w zeszłym roku z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i części Agencji Rynku Rolnego.

  czytaj więcej

 • O co chodzi w wojnie o norki?

  O co chodzi w wojnie o norki?

  Czy cierpienie zwierzęcia to naturalny porządek rzeczy? Czy też futro to modowy kaprys? Tych dwóch stanowisk nie da się pogodzić.

  czytaj więcej

 • Akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Połańca i byłemu prezesowi SSE Starachowice

  Akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Połańca i byłemu prezesowi SSE Starachowice

  Sześć osób oskarżyła Prokuratura Krajowa w wydziale zamiejscowym w Krakowie o przekroczenie uprawnień i korupcję w związku z planami inwestycyjnymi na gruntach Gminy Połaniec. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Kielcach – poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa.

  czytaj więcej

 • Poniesione nakłady to inna sprawa niż użytkowanie wieczyste

  Poniesione nakłady to inna sprawa niż użytkowanie wieczyste

  W postępowaniu o ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste sąd nie rozstrzyga kwestii rozliczeń nakładów na nieruchomość poniesionych przez jej użytkownika; te sprawy muszą być rozstrzygnięte w innym procesie.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oto najważniejsze zmiany

  Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oto najważniejsze zmiany

  Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami („UGN”) zasadniczo weszła w życie 1 września 2017 r. Ustawa przede wszystkim doprecyzowuje przepisy, które wzbudzały wątpliwości interpretacyjne, a także reguluje sytuację stron umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz zarządzenie nieruchomościami. Ze względu na obszerność nowelizacji, zmiany w UGN zostaną omówione jedynie wybiórczo.

  czytaj więcej

 • Nawet 5 miesięcy oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Przez dekomunizację

  Nawet 5 miesięcy oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Przez dekomunizację

  Pod koniec 2017 r. w Warszawie wpis do księgi wieczystej można było uzyskać w trzy tygodnie. Dziś trzeba czekać nawet pięć miesięcy. Wszystko przez zmianę nazw ulic.

  czytaj więcej

 • Uciążliwość służebności gruntowej może uzasadniać jej zniesienie

  Uciążliwość służebności gruntowej może uzasadniać jej zniesienie

  Służebność gruntowa zwiększa użyteczność jednej nieruchomości kosztem drugiej. Poprawia sytuację właściciela nieruchomości, który z różnych względów nie może w pełni korzystać ze swojego prawa własności. Z drugiej jednak strony może wiązać się z dużą uciążliwością dla nieruchomości obciążonej. Uciążliwością tak dużą, że uzasadniać może dążenia właściciela tej nieruchomości do zniesienia służebności. Prawo przewiduje takie sytuacje.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej